PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY

Chia sẻ: Minnie Mica Mica | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
1.366
lượt xem
632
download

PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các luồng tiền của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc trong năm 2008 và 2009 theo bảng số liệu trên đây. Theo bảng số liệu ta thấy rằng, nguồn tiền chính trong năm 2009 của Kinh Đô miền Bắc là từ hoạt động kinh doanh, còn năm 2008 chủ yếu là hoạt động tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY

  1. HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG ***_*** PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY : “cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc năm 2009”. MÔN: Phân tích tài chính doanh nghiệp HỌ & TÊN : Nguyễn Vân Anh Lớp: NHE
  2. ***_*** Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc năm 2009.( đơn vị: đồng)
  3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc. Các luồng tiền của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc trong năm 2008 và 2009 theo bảng số liệu trên đây. Theo bảng số liệu ta thấy rằng, nguồn tiền chính trong năm 2009 của Kinh Đô miền Bắc là từ hoạt động kinh doanh, còn năm 2008 chủ yếu là hoạt động tài chính. Luồng tiền chính của công ty trong năm 2009 là hoạt đông kinh hoạt la 1 dấu hiệu tốt so với năm 2008,khi đầu tư quá nhiều vào hoạt động đầu tư lên đến con số 188.428.129.512 đồng. Năm 2009, hoạt động đầu tư giảm chỉ còn là 24.581.446.349 đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 101.033.760.245 đồng. Nguyên nhân là các khoản phải thu giảm là
  4. 20.591.794.281 đồng, hàng tồn kho tăng là 8.098.704.201 đồng và các khoản phải trả tăng. Đặc biệt tiền chi vào góp vốn với đơn vị khác năm 2009 đã giảm mạnh chỉ chiếm 0,23% so với năm 2008. Năm 2009, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lớn hơn so với lợi nhuận sau thuế của công ty Kinh Đô miền Bắc (79.643.955.728 đồng) đây là 1 dấu hiệu tốt sau khi phải trải qua năm 2008 với đầy khó khăn của cuộc khủng hoảng toàn cầu để lại. Dòng tiền năm 2009 từ HĐKD lớn hơn so với các chi phí đầu tư vốn, như vậy công ty Kinh Đô dễ dàng tài trợ bằng tiền cho các khoản đầu tư . ( đơn vị : đồng) 2008 2009 Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 31.420.743.208 101.033.760.245 Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ ĐT (188.428.129.512 ) (24.581.446.349) Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC 26.590.705.632 (46.649.297.417) Tiền tăng (giảm ) trong năm (130.416.680672) 29.803.016.479 Công ty Kinh Đô miền Bắc năm 2009 có tiền được tạo ra từ HĐKD chiếm 13,16% với doanh thu thuần( là 767.652.395.460 đồng) (HĐ ĐT chiếm 3,2%, HĐTC chiếm 6,08 %), năm 2008 thì tiền từ HĐKD chỉ chiếm 4,56%, 1 luồng thu đáng kể đó là tiền vay ngắn hạn và dài hạn nhận được. Chi phí khấu hao chiếm tỉ trọng không lớn lắm là 5,31% DTT, các khoản dự phòng giảm đáng kể so với năm 2008. Như vậy năm 2009 công ty đã có những dấu hiệu tích cựu trong hoạt động kinh doanh của mình, đó là điều đánh mừng trong tương lai của công ty Kinh Đô dòng tiền đang có xu hướng ra tăng và sự ổn định hơn về kinh tế trong năm 2009 đã làm tình hình tài chính của công ty khả quan hơn thừa đủ khả năng tài trợ cho việc mua sắm , xây dựng TSCĐ. Năm 2008, công ty không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do tình hình HĐKD không được tốt, và trì hoãn thuế. Đến năm 2009 thì các khoản thuế được thanh toán thể hiện việc chấp hành nghiêm chỉnh theo pháp luật.
  5. Năm 2009, tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp đã tăng so với năm trước thấy được khả năng thanh khoản của công ty đã tăng lên. Tỉ số phản ánh kết quả hoạt động: + Dòng tiền trên tổng TS = Tổng TSBQ=(599.059.101.032 + 585.345.545.522) :2 = 592.202.323.277  Dòng tiền trên tổng TS =17,06% Dòng tiền của Kinh Đô được sử dụng cải thiện hơn nhiều, tỷ số này là khá tốt. + Dòng tiền trên VCSH= = 41, 92% Việc công ty sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo ra tiền từ HĐKD là rất hiệu quả, công ty đã biết sử dụng vón của mình 1 cách hợp lý nhất. Các tỷ số về khả năng thanh toán: + Tỷ số khả năng trả nợ = = 0,6 Mỗi đồng nợ phải trả của công ty được đảm bảo thanh toán bởi 0,6 đồng từ HĐKD, tình hình tài chính quá ổn. + Tỷ số khả năng trả nợ ngắn hạn= = 0,31 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty chưa tốt lắm từ dòng tiền HĐKD. + Thời gian trả hết nợ dài hạn= = 0,29 Công ty phải mất thời gian để có thể trả nợ, nhưng nó không quá dài doanh nghiệp vẫn có khả năng trả nợ. Như vậy, sau 1 năm đây khó khăn thì công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc đã có những cải thiện đáng kể.Việc quản lý của công ty là khá tốt, doanh thu từ HĐKD đươc đảm bảo, đây là hoạt động chính của doanh nghiệp khi nó ổn định và tăng so với năm 2008 là 1 điều đáng mừng cho tình hình tài chính của doanh nghiệp và có 1 luồng thu đáng kể đó là tiền vay ngắn hạn và dài hạn nhận được.
  6. Các chỉ số dòng tiền đều rất khả quan, cho thấy vị thế của doanh nghiệp đang được tăng cường về tiền mặt chất lương lợi nhuận được cải thiện. Tuy có chút vấn đề về trả nợ từ dòng tiền HĐKD nhưng doanh nghiệp vẫn có thể đảm bảo được tốt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản