PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY

Chia sẻ: sweet_funny

Các luồng tiền của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc trong năm 2008 và 2009 theo bảng số liệu trên đây. Theo bảng số liệu ta thấy rằng, nguồn tiền chính trong năm 2009 của Kinh Đô miền Bắc là từ hoạt động kinh doanh, còn năm 2008 chủ yếu là hoạt động tài chính.

Nội dung Text: PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA NGÂN HÀNG
***_***
PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY :
“cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc
năm 2009”.
MÔN: Phân tích tài chính doanh nghiệp
HỌ & TÊN : Nguyễn Vân Anh
Lớp: NHE
***_***
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty cổ phần chế biến thực phẩm
Kinh Đô miền Bắc năm 2009.( đơn vị: đồng)
Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty cổ phần chế biến
thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.
Các luồng tiền của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền
Bắc trong năm 2008 và 2009 theo bảng số liệu trên đây.
Theo bảng số liệu ta thấy rằng, nguồn tiền chính trong năm 2009 của
Kinh Đô miền Bắc là từ hoạt động kinh doanh, còn năm 2008 chủ yếu là hoạt
động tài chính.


Luồng tiền chính của công ty trong năm 2009 là hoạt đông kinh hoạt la 1 dấu
hiệu tốt so với năm 2008,khi đầu tư quá nhiều vào hoạt động đầu tư lên đến
con số 188.428.129.512 đồng. Năm 2009, hoạt động đầu tư giảm chỉ còn là
24.581.446.349 đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh
doanh là 101.033.760.245 đồng. Nguyên nhân là các khoản phải thu giảm là
20.591.794.281 đồng, hàng tồn kho tăng là 8.098.704.201 đồng và các khoản
phải trả tăng. Đặc biệt tiền chi vào góp vốn với đơn vị khác năm 2009 đã
giảm mạnh chỉ chiếm 0,23% so với năm 2008.


Năm 2009, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lớn hơn so với lợi nhuận
sau thuế của công ty Kinh Đô miền Bắc (79.643.955.728 đồng) đây là 1 dấu
hiệu tốt sau khi phải trải qua năm 2008 với đầy khó khăn của cuộc khủng
hoảng toàn cầu để lại.
Dòng tiền năm 2009 từ HĐKD lớn hơn so với các chi phí đầu tư vốn,
như vậy công ty Kinh Đô dễ dàng tài trợ bằng tiền cho các khoản đầu tư .

( đơn vị : đồng)
2008 2009
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 31.420.743.208 101.033.760.245
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ ĐT (188.428.129.512 ) (24.581.446.349)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC 26.590.705.632 (46.649.297.417)
Tiền tăng (giảm ) trong năm (130.416.680672) 29.803.016.479

Công ty Kinh Đô miền Bắc năm 2009 có tiền được tạo ra từ HĐKD
chiếm 13,16% với doanh thu thuần( là 767.652.395.460 đồng) (HĐ ĐT chiếm
3,2%, HĐTC chiếm 6,08 %), năm 2008 thì tiền từ HĐKD chỉ chiếm 4,56%, 1
luồng thu đáng kể đó là tiền vay ngắn hạn và dài hạn nhận được. Chi phí
khấu hao chiếm tỉ trọng không lớn lắm là 5,31% DTT, các khoản dự phòng
giảm đáng kể so với năm 2008. Như vậy năm 2009 công ty đã có những dấu
hiệu tích cựu trong hoạt động kinh doanh của mình, đó là điều đánh mừng
trong tương lai của công ty Kinh Đô dòng tiền đang có xu hướng ra tăng và sự
ổn định hơn về kinh tế trong năm 2009 đã làm tình hình tài chính của công ty
khả quan hơn thừa đủ khả năng tài trợ cho việc mua sắm , xây dựng TSCĐ.
Năm 2008, công ty không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do tình hình
HĐKD không được tốt, và trì hoãn thuế. Đến năm 2009 thì các khoản thuế
được thanh toán thể hiện việc chấp hành nghiêm chỉnh theo pháp luật.
Năm 2009, tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp đã tăng so với
năm trước thấy được khả năng thanh khoản của công ty đã tăng lên.
Tỉ số phản ánh kết quả hoạt động:
+ Dòng tiền trên tổng TS =
Tổng TSBQ=(599.059.101.032 + 585.345.545.522) :2 = 592.202.323.277
 Dòng tiền trên tổng TS =17,06%
Dòng tiền của Kinh Đô được sử dụng cải thiện hơn nhiều, tỷ số này là
khá tốt.
+ Dòng tiền trên VCSH= = 41, 92%
Việc công ty sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo ra tiền từ HĐKD là rất
hiệu quả, công ty đã biết sử dụng vón của mình 1 cách hợp lý nhất.
Các tỷ số về khả năng thanh toán:
+ Tỷ số khả năng trả nợ = = 0,6
Mỗi đồng nợ phải trả của công ty được đảm bảo thanh toán bởi 0,6
đồng từ HĐKD, tình hình tài chính quá ổn.
+ Tỷ số khả năng trả nợ ngắn hạn= = 0,31
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty chưa tốt lắm từ dòng
tiền HĐKD.
+ Thời gian trả hết nợ dài hạn= = 0,29
Công ty phải mất thời gian để có thể trả nợ, nhưng nó không quá dài
doanh nghiệp vẫn có khả năng trả nợ.


Như vậy, sau 1 năm đây khó khăn thì công ty cổ phần chế biến thực
phẩm Kinh Đô miền Bắc đã có những cải thiện đáng kể.Việc quản lý của
công ty là khá tốt, doanh thu từ HĐKD đươc đảm bảo, đây là hoạt động chính
của doanh nghiệp khi nó ổn định và tăng so với năm 2008 là 1 điều đáng mừng
cho tình hình tài chính của doanh nghiệp và có 1 luồng thu đáng kể đó là tiền
vay ngắn hạn và dài hạn nhận được.
Các chỉ số dòng tiền đều rất khả quan, cho thấy vị thế của doanh
nghiệp đang được tăng cường về tiền mặt chất lương lợi nhuận được cải
thiện. Tuy có chút vấn đề về trả nợ từ dòng tiền HĐKD nhưng doanh nghiệp
vẫn có thể đảm bảo được tốt.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản