Phân tích chiến lược Marketing Mix của sản phẩm OMO

Chia sẻ: daothidiemkieu

Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO thì việc mua bán, trao đổi hàng hoá ngày càng được chú trọng và quan tâm. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều sự lựa chọn, nhiều cơ hội để tìm cho mình một loại sản phẩm tốt và giá cả lại phải chăng. Trong các bạn, có lẽ không ai là không biết đến sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn Ulinever. Và chúng ta cũng biết rằng khi một thương hiệu...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phân tích chiến lược Marketing Mix của sản phẩm OMO

MỞ ĐẦU:

Lí do chọn đề tài:

Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đặc bi ệt khi Vi ệt Nam đã
trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO thì vi ệc mua
bán, trao đổi hàng hoá ngày càng được chú trọng và quan tâm. Ng ười tiêu dùng
ngày càng có nhiều sự lựa chọn, nhiều cơ hội để tìm cho mình một loại s ản ph ẩm
tốt và giá cả lại phải chăng. Trong các bạn, có lẽ không ai là không bi ết đ ến s ản
phẩm bột giặt OMO của tập đoàn Ulinever. Và chúng ta cũng bi ết r ằng khi m ột
thương hiệu đã chiếm được khối óc của người tiêu dùng thì đích đến cho nó là
chiếm trái tim của họ. Điều này đúng với OMO- thương hi ệu b ột gi ặt dẫn đầu t ại th ị
trường Việt Nam. Đây là một trong những lí do quan tr ọng đ ầu tiên thu hút chúng tôi
tìm hiểu và nghiên cứu vế sản phẩm này.Trong xã hội hiện đại ngày nay, đối với mỗi gia đình, bột giặt là một trong nh ững s ản
phẩm tiêu dùng thiết yếu. Điều kiện sống càng phát tri ển thì nhu c ầu c ủa con ng ười
về những sản phẩm hoàn thiện cũng tăng lên. Do đó, OMO đã làm cho công việc
giặt giũ của các bà nội trợ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng h ơn. Và sau khi đã đ ược
đông đảo khách hàng ủng hộ, Omo tiếp tục xây dựng hình ảnh là th ương hi ệu thân
thiện, luôn quan tâm đến cộng đồng.L à một hàng hoá không th ể thi ếu đ ối v ới ng ười
tiêu dùng các sản phẩm của OMO đa dạng phong phú giá thành phù h ợp v ới m ọi
gia đình

Và chính vì thế OMO ngày cang lớn mạnh. Để đạt được những thành tựu nh ư v ậy
không thể thiếu chiến lược Marketing cho sản phẩm bột giặt của OMO

Do đó, sau đây tôi xin đại diện nhóm trình bày đến cô và các bạn đ ề tài Phân tích
chiến lược Marketing Mix của sản phẩm OMO

Mục tiêu đề tài:

+ Tổng quan thị trường ngành hàng
+ Tiểu sử công ty
+ Phân tích vận dụng 4P của OMO tại TPHCM
+ Đánh giá lại chiến lược 4P của OMO
+ Phân tích SWOT
+ Một số biện pháp nhằm hoàn thiện 4P

Đối tượng – Phạm vi nghiên cứu
+ Đối tượng: Chiến lược 4P của sản phẩm OMO
+ Phạm vi: công ty Unilever Việt Nam
địa chỉ: 156 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q7 TPHCM
ĐT: 08- 54135686
Fax: 08- 54135629
Website: www.unilever.com.vn.

Phương pháp nghiên cứu:

Thông qua phương pháp nghiên cứu tại bàn nhằm thu th ập thông tin th ứ c ấp t ừ các
nguồn:

+ Báo chí

+ Internet

+ Thông tin từ Unilever

Cơ cấu đề tài

A

C1: Tổng quan

Tổng quan ngành hàng tại TPHCM:

Trên thị trường TPHCM đang xuất hiện khá nhiều bột gi ặt. Nh ưng chi ếm ưu th ế vẫn
là sản phẩm OMO. Để cạnh tranh với những tên tuổi này quả thật là một bài
toán khó. Nhãn hiệu bột giặt OMO đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng
không phải bằng quảng cáo mà bằng chất lượng và giá cả hợp với thu nhập người
dân. Vì thế tại thị trường nội địa nhãn hiệu bột giặt OMO vẫn là sự l ựa ch ọn hàng
đầu của nhiều người dân vì giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo.

Đứng trứơc cơn lốc cạnh tranh của nền kinh tế thời hội nhập WTO, các doanh
nghiệp luôn ý thức được về sự sống còn của sản phẩm là do người tiêu dùng quy ết
định. Tại Việt Nam những năm gần đây sức cạnh tranh gi ữa hàng hoá trong n ước và
hàng hoá nước ngoài diễn ra hết sức quyết liệt đặc biệt là nh ững sản ph ẩm có xu ất
xứ từ những công ty đa quốc gia và Unilever Việt Nam cũng là m ột trong nh ững đ ại
gia lớn trên thị trường hàng tiêu dùng, hàng thi ết y ếu cho sinh ho ạt hàng ngày c ủa
người tiêu dùng Việt Nam như bột giặt Omo. Omo đến với Vi ệt Nam khi th ị tr ường
hàng tiêu dùng ở đây còn mới nên có nhiều đất để kinh doanh và t ốc đ ộ tăng tr ưởng
của Việt Nam còn thấp nên khả năng tiêu thụ cao. Hiện nay th ị ph ần c ủa b ột gi ặt
Omo khá rộng và có uy tín đối với người tiêu dùng trên cả n ước nh ưng th ời gian g ần
đây trên thị trường xuất hiện những thương hiệu bột giặt khác nh ư: Tide, Viso, Surf,
Vì Dân, Hoa Mơ…đe doạ thị phần của bột giặt Omo.Bên cạnh đó, nạn hàng nhái, hàng giả nhãn mác b ột gi ặt Omo làm ảnh h ưởng
nghiêm trọng đến uy tín và lợi nhuận của công ty.Tiều sử công ty

Tập đoàn Unilever thành lập năm 1930, có 2 t r ụ s ở c hín h đ ặ t t ạ i Rotterd am,
L ondon

U nilever là t ậ p đòan s ả n xu ấ t hàng tiêu dùng đang s ở h ữu nh ững
t h ươ ng h i ệ u l ớ n n h ư L i p t o n , H e l l m a n ’ s , R a g u , R a m , M a g n u
m , B e r t o l l i , K n o r r , Bird’Eyes, Slim-Fast, Dove, Pond, Signal, Close-
up, Surf và Omo...v ớ i h ơ n 265000 nhân viên làm vi ệc trong h ơn 500 công
t y t ạ i 90 qu ố c gia trên th ế gi ớ i cùng mức lợi nhuận hàng năm trên toàn cầu vào
khoảng 40 tỷ euro.TẠI VIỆT NAM

Từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, Unilever luôn tăng trưởng ngo ạn m ục, v ới
mức trung bình đạt hai con số. Kết quả ấn tượng nhất đã đến vào năm 2010, khi mà
tổng doanh thu của công ty này đã chiếm gần 1% GDP của Vi ệt Nam.
Từng bước một, Unilever cho ra đời các dòng sản phẩm mới, dần khẳng đ ịnh v ị thế
của một trong những công ty sản xuất hàng tiêu dùng đa qu ốc gia hàng đ ầu th ế gi ới
về mặt hàng thực phẩm, chăm sóc vệ sinh cá nhân và gia đình.
Đó có lẽ là một lý do khiến cho nhiều nhãn hàng c ủa Unilever nh ư OMO, P/S,
Lifebuoy, Vim, Knorr, Lipton và rất nhiều nhãn hàng khác đ ược th ị tr ường ch ấp nh ận
và nhanh chóng có được vị trí hàng đầu trên thị trường Vi ệt NamOMO

Ngay sau khi đi vào thị trường Việt Nam từ năm 1995,sản ph ẩm OMO cùng

các sản phẩm nổi tiếng như Susilk,Dove,Pond’s…đã được giới thiệu rộng rãi v ới c ả
ưu thế về chất lượng và giá cả phù hợp với người Việt,nên nhanh chóng tr ở thành
mặt hàng được tiêu dùng nhiều nhất tại Việt Nam,cùng v ới công ty Unilever đã
nhanh chóng có lãi và thu được lợi nhuận không nh ỏ. Sản phẩm này đã th ực s ự ăn
sâu vào trong suy nghĩ và được cân nhắc đầu tiên khi người Vi ệt Nam mua hàng tiêu
dùng cho chăm sóc cá nhân và gia đình. OMO đ ược bi ết đên trên r ộng kh ắp ph ạm vi
cả nước và các chi nhánh. Đại lí bán buôn,bán lẻ mọc lên nhanh chóng v ới t ốc đ ộ
đáng kinh ngạc.Sản phẩm bột giặt OMO cùng với 1 số sản phẩm nh ư
Sunsilk,Pond’s…. đã nhanh chóng làm mở rộng th ị tr ường c ủa Unilever. Trong mỗi
giây, 4 gói OMO được bán và OMO giặt quần áo của 44 tri ệu ng ười dân Vi ệt Nam
mỗi ngày. (theo unilever.com.vn) và là một trong nhi ều th ương hi ệu đ ược đánh giá
là lớn nhất tại Việt Nam năm 2005 theo tổ chức ACN Omnibus
C2: Phân tích 4P

2.1: SẢN PHẨM

CHIÊN LƯỢC SAN PHÂM CUA OMO
́ ̉ ̉ ̉

1. kich thước, tâp hợp san phâm
́ ̣ ̉ ̉

́ ̉ ́ Omo hương ngan hoa
̀
Phân khuc Omo tây trăng Omo matic

Kich thước
́
400g,
800g,
1.5kg,


3kg,


4.5kg,


5hộp/ thùng
Ngoai ra con có omo đỏ đanh bât vêt bân trong môt lân giăt
̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣̀ ̣
Omo matic cho may giăt cua trước
́ ̣ ̉
̃ ̣ ̉ ̉
2 .nhan hiêu san phâm

Nhãn hiệu: Omo mang tên gọi rất dễ nhớ, ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nằm lòng.

̣́ ́ ̣́ ̉ ̉ ̉
3. quyêt đinh liên quan đên đăc tinh cua san phâm

Đặc điểm:

Một sản phẩm đánh mạnh vào tính năng giặt tẩy, có thành ph ần chất t ẩy cao h ơn so
với các lọai bột giặt khác, có thể đánh bật hoàn toàn ch ỗ dính b ẩn khó gi ặt nh ất trên
quần áo.

Omo tẩy trắng hướng đến những đối tượng tiếp xúc môi trường nhi ều ch ất b ẩn.

-Omo hương ngàn hoa hướng đến người thích khẳng đ ịnh mình, và các đ ối t ượng
muốn tiếp kiệm phần nước xả vải.
-Omo matic dùng cho các đối tượng khách hàng sử d ụng máy gi ặt

4. thiêt kế bao bì san phâm
́ ̉ ̉

Bao bì: Bao bì được coi là “P” thứ 5 sau Product, Price, Place và PrOmotion , “ Bao
bì như một người bán hàng im lặng”, vì thế mà một điều phải công nhận rằng bao bì
của sản phẩm Omo rất sặc sỡ, nổi bật và rất bắt mắt. Màu sắc truyền th ống c ủa
Omo là đỏ, trắng, xanh dương đậm . Bao bì ngày càng được cải tiến nhằm tạo sự
tiện lợi, thẩm mỹ cao nhất cho người tiêu dùng đồng th ời b ảo quản s ản phẩm t ốt
nhất qua thời gian và không gian. Và nhãn hàng Omo “tung” ra thị trường mẫu bao
bì áp dụng cho tất cả các sản phẩm thuộc dòng “thông d ụng” ở các lo ại tr ọng
lượng. Điều khác biệt ở mẫu bao bì mới này là hình ảnh thể hi ện trên hai m ặt chính
của bao bì. Bên cạnh những thì còn xuất hiện thêm hai màu khác là: xanh lá cây và
cam tươi của biểu tượng “splat”- biểu tựơng của những vết bẩn “ch ơi mà h ọc”. T ất
cả được thiết kế theo phong cách mới lạ, hài hòa, thân thiện, gần gũi và s ống đ ộng
hơn.a

Một cải tiến mới đáng ghi nhận, mà có thể làm hài lòng các bà n ội tr ợ đó là: Không
cần phải cắt bao bì mà có thể dễ dàng xé bằng tay để sử dụng. Và quan tr ọng h ơn
hết là sự cải tiến của chất lượng sản phẩm, có thể đánh bật hoàn toàn ch ỗ dính b ẩn
khó giặt nhất trên quần áo.5. dich vụ hỗ trợ san phâm
̣ ̉ ̉

Tổ chức cung cấp dịch vụ: có thể nói Omo hay Unilever Việt nam tập trung m ạnh
vào việc này ( nghiên cứu, quảng cáo, tư vấn ) trong đó quảng cáo là mạnh nhất vì
Omo là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, là sản phẩm có mặt hàng thay th ế nhi ều nh ất,
quảng cáo giúp sản phẩm Omo được tiếp cận nhiều và làm m ọi ng ười tiêu dùng
đều thuộc nằm lòng Omo khi lựa chọn bột giặt.

Tổ chức cung cấp dịch vụ và tài chính tín dụng đóng vai trò quan tr ọng giúp Omo
đứng vững trong thị trường ( như mở rộng thị trường, tung ra sản phẩm Omo tính
năng mới cũng như trong việc cạnh tranh đối thủ (giảm giá, h ỗ tr ợ khách hàng, bù
lỗ..)

6. phat triên san phâm mới
́ ̉ ̉ ̉

Unilever đã cho ra nhiều dòng sản phẩm Omo đáp ứng t ối đa nh ững s ở thích đa
dạng

Omo năng lượng xoáy
Omo nước giặt mới7.chu kì sông cua san phâm
́ ̉ ̉ ̉
2.2) GIÁ:

Giá là thành phần không kém phần quan trọng trong Marketing mix bao g ồm giá

bán sỉ, giá bán lẻ, chiết khấu, giảm giá, tín dụng. Giá ph ải t ương x ứng v ới giá tr ị

nhận được của khách hàng và có khả năng cạnh tranh.

Nhận biết 80% người tiêu dùng Việt Nam sống ở vùng nông thôn có thu nh ập

thấp, Unilever Việt Nam đã đề ra mục tiêu giảm giá thành sản xuất nhằm đem l ại

mức giá cả hợp lý cho người tiêu dùng. Công ty đã dựa vào các doanh nghi ệp nh ỏ

địa phương để tìm các nguyên liệu tại chỗ thay thế một số loại phải nhập kh ẩu;

điều này vừa giảm được chi phí mua hàng vừa đóng thu ế nhập khẩu ít h ơn. Ngoài

ra, công ty cũng phân bố việc sản xuất, đóng gói cho các vệ tinh t ại các khu v ực

Bắc, Trung, Nam để giảm chi phí vận chuyển và kho bãi. Unilever cũng đã th ực hi ện

chính sách hỗ trợ tài chính giúp các doanh nghi ệp đ ịa ph ương có th ể nâng c ấp trang
thiết bị sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức các chương trình hu ấn luy ện sản

xuất. Thực tế thì ở Việt Nam sản phẩm nổi tiếng thế giới Omo do người Việt Nam

sản xuất. Omo đã đánh đúng nhu cầu người tiêu dùng ở th ời đi ểm đó: Ng ười tiêu

dùng cần một loại bột giặt chất lượng tốt , đặc biệt khả năng gi ặt t ẩy r ất t ốt, và giá

vừa phải.

Omo đã sử dụng chiến lược giá thâm nhập thị trường . Trong khoảng 5 năm đ ầu,

công ty vẫn giữ giá bán và chất lượng không thay đổi dù giá các lo ại s ản ph ẩm khác

cùng loại tăng do ảnh hưởng của giá nguyên liệu, giá xăng d ầu tăng. Các bi ện pháp

này giúp Omo dần dần giành lấy thị phần cao.

Bột giặt Omo và Tide chiếm lĩnh thị trường và cạnh tranh gay gắt . Kinh nghi ệm

của Unilever trong môi trường cạnh tranh với đối th ủ truyền kiếp P&G: “n ếu 2 đ ối

thủ cạnh tranh có thị phần gần ngang bằng nhau, đ ối th ủ nào tăng th ị ph ần có th ể

giành sự khác biệt cả về doanh số và chi phí và do đó đ ưa đ ến l ợi th ế c ạnh tranh

mạnh mẽ”. Không có lý do gì để bị mất thị phần. Vì việc mất thị phần luôn đi kèm

với giảm lợi thế cạnh tranh, giảm lợi nhuận, chi phí cao h ơn, và là m ối đe d ọa m ất

luôn thị trường.

Vì thế, năm 2002, thị trường chứng kiến cuộc chiến khốc liệt về giá giữa OMO

và Tide nhằm mục đích nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường . chiến lược hạ giá được

khởi xướng hồi đầu tháng 8/2002 giữa P&G và Unilever.

Cuộc chiến này được mở đầu khi P&G giảm giá mặt hàng bột giặt Tide t ừ 8000đ

xuống 6000đ/gói400gr,Unilever phản công ngay tức thì bằng cách gi ảm giá b ột gi ặt

Omo từ 7500đ xuống 5500đ/gói500gr. P&G tiếp t ục khiêu chiến v ới việc gi ảm giá t ừ

6000đ xuống còn 4500đ sản phẳm tide loại 400gr.Unilever đ ưa ra chiêu m ới khi
khuyến dụ các đại lí: bày 1 gói Omo sẽ nhận được 1000đ, đồng thời tăng giá bằng

cách giảm trọng lượng, gói Omo 500gr giá 5500đ chỉ còn 400gr.T ại các c ửa hàng

tạp hoá ,các siêu thị nhãn hiệu Omo tràn ngập thị trường ,nhi ều tháp Omo cao hàng

chục mét trong các siêu thị lớn.Giá của bột giặt Tide của P&G giảm 30% so v ới

trước đây còn giá Omo cũng giảm khoảng 26% và người hưởng l ợi đ ầu tiên là ng ười

tiêu dùng .Khi giá giảm đến mức sàn, nhắm không gồng nổi nữa họ bèn rủ nhau

tăng giá. Cuộc chiến phải ngã ngủ giá cả trở về như cũ. Lúc này người tiêu dùng

đã quen thuộc với thương hiệu Omo nên dù có tăng giá đôi chút h ọ v ẫn s ẵn sàng

móc hầu bao ra trả, Omo bảo vệ được thị phần.

Sau khoảng 6 tháng so kè, hai thương hiệu này b ắt tay nhau, r ồi c ứ th ế mà cùng
nhau tăng giá đến ngày hôm nay. Tính ra, từ năm 2002 đ ến nay, giá b ột gi ặt Omo và
Tide đã tăng khoảng 10.000 đồng/kg".
2.3) Phân phối:

Kênh cấp 1 Nhà sản xuất => nhà bán lẻ => người tiêu dùng

Dựa trên thói quen mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam đ ể l ựa ch ọn kênh phân
phối như qua các đại lí, hệ thống siêu thị, hay nhà phân ph ối…cho phù h ợp. Người
tiêu dùng Việt Nam có thói quen mua hàng hằng ngày, thay vì t ới siêu th ị vào ngày
cuối tuần để mua hàng đủ dùng cho cả tuần.

Unilever biết tận dụng những kênh sẵn có như hệ thống các chợ, các nhà buôn sĩ .
Do xu hướng tiêu dùng chung ngày nay của người Việt là ngày càng ti ếp c ận g ần
hơn với các kênh phân phối hiện đại như siêu thị cửa hàng t ự chọn . Chính vì vậy,
công ty Unilever Việt Nam đã tiến hành chiến lược phân phối các sản phẩm
của mình thông qua các kênh bán lẻ này.

Cụ thể, sản phẩm Omo được bán tại các siêu thị bán lẻ như Big C, chuỗi siêu th ị
Co.op mart, hệ thống Maximax…Các siêu thị này phân phối trực tiếp sản phẩm đến
tay người tiêu dùng cuối cùng, bằng cách cho người tiêu dùng t ự l ựa ch ọn mặt hàng,
dòng sản phẩm mình ưa thích và phù hợp.Kênh phân phối này tập trung hướng đến
người tiêu dùng cuối cùng, tiêu thụ với sốlượng nhỏ nhưng th ường xuyên.
Kênh cấp 2 Nhà sản xuất => nhà bán buôn => nhà bán lẻ => người tiêu dùng.

Đây được gọi là kênh 2 cấp. Với kênh phân phối này, sản phẩm Omo được bán tại
các trung tâm thương mại phân phối lớn như Metro Bình Phú t ại TPHCM hay t ại các
hệ thống Metro khác trên 5 thành phố lớn của Việt Nam .

Tại đây, sản phẩm bột giặt Omo của Unilever được cung cấp với số lượng lớn cho
các nhà bán lẻ như các doanh nghiệp,các khách hàng mua bán chuyên nghi ệp,
những chi nhánh khác kinh doanh bán lẻ cho ng ười tiêu dùng r ồi m ới đ ưa đ ến tay
người tiêu dùng cuối cùng. Với kênh phân phối này,dòng sản phẩm của Omo chủ
yếu hướng đến các nhà bán lẻ với số lượng lớn.
Kênh cấp 3 Nhà sản xuất => đại lý => nhà bán buôn => nhà bán lẻ => người
tiêu dùng.

Đây còn được gọi là kênh 3 cấp. Sản phẩm sau quá trình sản xu ất đ ược đ ưa đ ến
các đại lý đại diện cho công ty để thực hiện giao dịch với khách hàng .
Hiện nay, công ty Unilever Việt Nam có một trung tâm phân ph ối hàng hóa đ ược
xem là lớn và hiện đại nhất tại Việt Nam . Trung tâm phân phối này đươc đặt tại
KCN Việt Nam - Singapore (huyện Thuận An, Bình D ương) với trang thi ết b ị và cách
bố trí điều hành hết sức khoa học và hiện đại. Hàng hóa sau khi sản xuất tại nhà
máy sẽ tập kết về trung tâm này, tiếp đó được vận chuyển đến các đ ại lí ở Mi ền
Trung (từ Nha Trang trở vào) và khu vực miền Nam, miền tây, đ ồng th ời đây cũng là
điểm trung chuyển hàng hóa từ TPHCM ra 2 trung tâm phân ph ối c ủa Unilever t ại
Hà Nội và Đà Nẵng.2.4) Chiêu thị:

Chiêu thị: là các hoạt động nỗ lực của doanh nghiệp nhằm thông tin,thuy ết
phục,nhắc nhở và khuyến khích khách hàng mua sản phẩm cũng nh ư hi ểu rõ v ề
doanh nghiệp.

Các hình thức của chiêu thị:

 Quảng cáo:

Những ngày đầu tiên xâm nhập thị trường Việt Nam, Omo mở đ ầu bằng nh ững m ẩu
quảng cáo nêu bật tính năng giặt tẩy vượt trội của mình. TVC đặc tr ưng nh ất là
phỏng vấn người tiêu dùng về những trải nghiệm của họ khi dùng b ột giặt Omo

Thông thường thì doanh nghiệp đã chiếm lĩnh được thị phần cao thì không cần tốn
nhiều chi phí cho các hoạt động xúc tiến nhưng vẫn bán được hàng. Tuy nhiên,
Unilever là công ty hàng tiêu dùng – một mặt hàng g ần gũi và c ần thi ết hàng ngày
đối với người tiêu dùng.Khi cần một sản phẩm họ không chờ quá lâu để tìm hi ểu
hoặc tìm đến với sản phẩm ưa thích. Họ cần sự tiện lợi rất nhiều và vì thế n ếu xem
nhẹ các hoạt động xúc tiến thì khách hàng sẽ bỏ quên nhãn hi ệu đó. Bên c ạnh là s ự
cạnh tranh lớn của các đối thủ đặc biệt như P&G.Họ luôn có những sản phẩm
ngang tầm với Unilever, chỉ hơn nhau là sự quảng bá sản phẩm

Việc lựa chọn công cụ quảng cáo để truyền bá hình ảnh và thông đi ệp cũng vô cùng
quan trọng . Lựa chọn công cụ nào lại phụ thuộc nhiều vào khách hàng m ục tiêu
của doanh nghiệp. Công ty LEVER VIỆT NAM đã lựa chọn quảng cáo Omo trên
truyền hình,báo chí.
Omo là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, là sản phẩm có mặt hàng thay th ế nhi ều nh ất,
quảng cáo giúp sản phẩm Omo được tiếp cận nhiều và làm mọi người tiêu dùng
đều thuộc nằm lòng Omo khi lựa chọn bột giặt.Khi mới xâm nhập vào th ị tr ường Vi ệt
Nam, nhãn hàng Omo của Unilever đã kết hợp tất c ả các hoạt đ ộng xúc ti ến đ ặc
biệt là quảng cáo và bán hàng trực tiếp.Omo mở đ ầu bằng nh ững m ẩu qu ảng cáo
nêu bật tính năng giặt tẩy vượt trội của mình. Đặc trưng nhất là ph ỏng vấn ng ười
tiêu dùng về những trải nghiệm của họ khi dùng bột gi ặt Omo.

Ngoài ra,Omo còn trưng bày các băng rôn,áp phích t ại các n ơi công c ộng nh ư công
viên,chợ,các cửa hàng đại lý…
 Bán hàng trực tiếp:Ngoài các chương trình quảng cáo ra thì công ty còn:các hoạt động bán hàng cá nhân, với việc tuyển đội ngũ nhân viên có kh ả năng ti ếp
thị đến các hộ gia đình để bán và giới thiệu sản phẩm

giải đáp các thắc mắc một cách trực tiếp và tiếp nhận những phản ánh c ủa ng ười
tiêu dùng về sản phẩm,chú trọng đến đối tượng là các bà n ội tr ợ.
Đến những nơi cộng cộng để phát miễn phí các gói bột giặt Omo loại nh ỏ đ ể khách
hàng dùng thử.
Đặc biệt là công ty còn đưa người về các địa phương, nh ững n ơi ít có đi ều ki ện ti ếp
xúc với quảng cáo nhu các vùng nông thôn để bán hàng tr ực ti ếp, và h ướng d ẫn,
cung cấp thông tin cho khách hàng.
Hiện nay,hình thức bán hàng trực tiếp không còn qua chú tr ọng nh ư tr ước, do s ản
phẩm Omo đã rất quen thuộc với người tiêu dùng. Nhưng hàng năm Omo vẫn tiếp
tục phát các gói nhỏ miễn phí cho người tiêu dùng để mở rộng thêm khách hàng. Khuyến mãi

Các hoạt động khuyến mãi của Omo như: bốc thăm trúng thưởng, cào trúng th ưởng
vàng,giảm giá,đổi quà…cũng mang lại hiệu quả cao.

Bằng chứng cho sự thành công của những hành động đó là “90% các h ộ gia đình đã
từng sử dụng bột giặt Omo ít nhất một lần” (theo đi ều tra c ủa TNS consumer_
2005). Nếu hỏi một người nội trợ Việt nam bất kỳ nơi nào dù có sử dụng Omo hay
không đều biết đến tên nhãn hiệu Omo
 Quan hệ công chúng;

Các chương trình này có được thành công tốt đẹp như vậy không th ể không k ể đ ến
vai trò quan trọng của hoạt động PR. Không chỉ có một b ộ ph ận PR c ủa Unilever
mà đằng sau đó là một lực lượng hùng hậu các công ty PR sẵn sàng ti ếp ứng. M ỗi
chương trình ra đời là một lần thu hút sự quan tâm của m ọi ng ười

Có lẽ điều đặc biệt hơn cả là Omo luôn đồng hành và nắm bắt tâm lý khách hàng
mục tiêu. Vì thế các hoạt động hướng tới cộng đồng của Omo đ ược h ưởng ứng rất
lớn của người tiêu dùng nói chung và các bà n ội tr ợ nói riêng.

Năm 2002 Omo lúc này tự định vị mình là trắng sạch với slogan: Omo – chuyên gia
giặt tẩy vết bẩn. Chiến lược định vị này trất thành công vì khi nghĩ đ ến Omo. ng ười
ta nghĩ ngay đến đặc tính “trắng sạch”.Chương trình: “Omo – áo trắng ngời sáng
tương lai” là một hoạt động quả thực đã làm nên một cuộc chinh ph ục ngo ạn m ục
với khách hàng, khi mang những tà áo trắng đến với các h ọc sinh nghèo. Ch ương
trình vẫn tiếp tục đến tận bây giờ vì nó đem lại hiệu quả marketing lớn.
Omo đã qua thời quảng bá thương hiệu với tính năng t ẩy sạch của sản phẩm, họ đã
tạo được sự nhận biết thương hiệu đối với khách hàng. Và đây là lúc h ọ b ước vào
thời kỳ “ cao cấp” hơn: củng cố thương hiệu và xây dựng tình cảm của người tiêu
dùng đối với thương hiệu. Vì thế Omo không ngừng t ổ chức và ti ếp t ục th ực hi ện
các chương trình hoạt động đến với khách hàng

Để hỗ trợ chương trình “Omo – áo trắng ngời sáng tương lai”, chương trình PR mở
đầu bằng việc tạo “xu hướng dư luận” . Điển hình là chương trình “H ọc h ỏi đi ều hay,
ngại gì vết bẩn”. Với ý tưởng là mọi người ngày nay do sợ d ơ nên sẽ không đ ể cho
con cái họ cho những trò năng động để học hỏi và phát tri ển, Omo gửi đi thông
điệp: “Học hỏi điều hay, ngại gì vết bẩn”, khơi dậy ý thức trong các ông b ố bà m ẹ v ề
việc để cho con cái mình tự do nghịch dơ để học hỏi. Họ tìm cách làm cho ng ười
dân quan tâm đến vấn đề này và cùng đem ra bàn lu ận trên báo.Khi d ư lu ận nóng
lên với đề tài : “Sẽ cho con cái làm gì trong mùa hè này- vui ch ơi hay h ọc” thì Omo
tung ra event “Ngày hội những chiếc túi tài năng” tại công viên Lê Văn Tám. Th ế là
chương trình đã thành công tốt đẹp do họ đã bi ết cách t ạo xu h ướng bình lu ận c ủa
người dân để truyền đi thông điệp “bạn không còn sợ con cái ngh ịch d ơ vì đã có
Omo tẩy bay mọi vết bẩn”.Tiếp đó là hàng loạt các chương trình khác nh ư

phỏng vấn trực tuyến với các chuyên gia,các bài bàn luận của độc giả tạo ra dư
luận có lợi.

ngày hội “ triệu tấm lòng vàng”

“tết làm điều phúc sung túc cả năm”

khuyến mãi” vạn tim vàng cho triệu tấm lòng vàng”
chương trình sơn trường học tại 6 tỉnh vùng xa

hỗ trợ 3000 sinh viên về quê ăn tết…
Công ty còn tài trợ cho các chương trình như:Vượt qua th ử thách(trên đài Truy ền
Hình Hà Nội),Chiếc nón kỳ diệu (trên kênh VTV3). . .Với t ư cách là nhà tài tr ợ chính
cho "Vượt qua thử thách',nhãn hiệu Omo của công ty LEVER VI ỆT NAM-m ột trong
ba công ty của UNILEVER tại VIỆT NAM ,đã đi cùng chương trình trong su ốt g ần
một năm qua.

Có mặt tại thị trường từ cuối những năm 2000,Omo không chỉ được biết đến nh ư
một thương hiệu hàng đầu với sự đánh giá rất cao của ng ười tiêu dùng mà còn là
một thương hiệu gắn liền với nhiều hoạt động xã hội khác. Nổi bật trong đó là lĩnh
vực xóa đói giảm nghèo:Omo đã phát triển dự án "Omo mái đ ỏ ấm tình xuân",giúp
xây dựng gần 300 nhà tình nghĩa tại 37 huyện thu ộc 5 t ỉnh nghèo nh ất VI ỆT NAM
đồng thời hỗ trợ cho chương trình phát triển kinh t ế hộ gia đình ở CỦ CHI

Các chương trình nay đã thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho xã h ội và Omo
nhanh chóng để lại ấn tượng trong mắt khách hàng và là một trong những nhãn hiệu
bột giặt hàng đầu tại việt nam hiện nay.

Bên cạnh những thắng lợi đạt được, dường như Omo cũng có một vài b ước đi h ơi b ị
…hụt chân. Tiêu biểu là event gần đây nhất của dòng “Omo tẩy an toàn” v ới vi ệc
giặt sạch chiếc áo ngắn tay khổng lồ trên sân vận động Quân khu 7. Đây là m ột
chương trình hoành tráng rất tốt kém nhưng lại “được” dư luận đánh giá không cao
mấy. Người Việt theo truyền thống của người Á Đông đa số không thích nh ững gì
giật gân phi thực tế nên việc may chiếc áo đó là một s ự xa x ỉ không c ần thi ết. R ất
may Unilever đã “chữa cháy” kịp thời bằng việc cắt chi ếc áo ra làm nhi ều mảnh đ ể
may áo tặng trẻ em nghèo nên đã tự cứu mình một bàn thua trông th ấy. Có l ẽ
chương trình này được tổ chức ở một nước phương Tây nào đó thì sẽ rất thành công
nhưng ở Việt Nam khi vẫn còn tồn tại cách nhìn nhận, đánh giá khá chặt ch ẽ và b ảo
thủ trong dư luận thì rõ ràng việc tổ chức event này là một điều chưa hoàn toàn phù
hợp

 Marketing trực tiếpOmo cũng sử dụng những hoạt động marketing trực ti ếp:

qua kênh trực tuyến để thu nhận ý kiến khách hàng

các trung tâm chăm sóc khách hàng để tư vấn cung cấp thêm thông tin v ề các
chương trình khuyến mãi

Đánh giá:

Ưu điểm:

Hiện nay,đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Unilever là P&G. Tại Vi ệt Nam, h ọ cũng có
những sản phẩm tương tự trong đó có Tide trực tiếp đối đầu Omo.Nhưng do P&G
chưa làm mạnh các khâu quảng cáo nên sản phẩm của họ có vẻ lép vế h ơn so v ới
Unilever. Chứng tỏ một điều Unilever đã làm tốt các hoạt đ ộng xúc tiến, đ ưa nhãn
hiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Khuyết điểm:

Trước tết năm 2010,Omo vấp phải vấn đề khó khăn khi người tiêu dùng t ố b ột gi ặt
Omo pha bột đá. Máy giặt xả nước xà bông ra, sàn nhà tắm đọng lại một lớp bột
trắng xóa. Cho bột giặt vào lọ keo, đổ nước lắc đều, để một tuần lại th ấy l ớp b ột
trắng chìm dưới đáy.

Ngay thời điểm đó,nếu đi một vòng qua các siêu thị tại TP.HCM sẽ thấy các sản
phẩm bột giặt OMO đang trong chương trình khuyến m ại khá "hoành tráng". Tại siêu
thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh, TP.HCM), b ột OMO đ ỏ Comfort
hương ngàn hoa 4,5 kg được thay bảng giá, t ừ 142.000 đ ồng/gói còn 134.000
đồng/gói, lại kèm quà tặng là một sọt nhựa trị giá 22.000 đ ồng. T ương t ự, khách
hàng mua bột giặt OMO matic topload 2X loại 4,5kg giá 153.000 đ ồng/gói cũng
được tặng một Vim Sunlight trị giá 22.000 đồng đính kèm sản ph ẩm.
Điều đáng nói là các chương trình khuyến mãi vốn thường áp dụng với sản phẩm
bột giặt tay, trong khi khuyến mãi với OMO bột giặt máy khá hiếm hoi.

Trong tình hình như thế,sự hào phóng đột xuất này khi ến một s ố khách hàng đâm...
nghi.Một khách hàng đang mua sắm tại siêu thi Coop Mart Đinh Tiên Hoàng nói
rằng: Có khi nào họ áp dụng chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm tống tiễn hết
những sản phẩm cũ không đạt tiêu chuẩn chất l ượng, đẩy mạnh tiêu thụ loại nước
giặt mới vừa được tung ra thị trường?

Việc tung ra chương trình khuyến mãi trong thời điểm như thế khiến cho khách hàng
nghi ngờ và dần mất đi niềm tin vào sản phẩm
PHÂN TÍCH SWOT VỚI SP OMO CỦA CÔNG TY UNILEVER
Phân tích điểm mạnh và điểm yếu:

Điểm mạnh và điểm yếu thường là xuất phát từ nội tại trong tổ chức, cơ hội
và thách thức thường liên quan đến những nhân tố bên ngoài.Điểm mạnh của công ty:
- Được sự hỗ trợ của tập đoàn Unilever toàn cầu nên có tài chính v ững m ạnh
- Chính sách thu hút tài năng hiệu quả: Quan đi ểm của công ty là “Phát tri ển thông
qua con người, thông qua các ngày hội việc làm cho các sinh viên s ắp t ốt nghi ệp
của các trường đại học danh tiếng để từ đó đào tạo nên các qu ản tr ị viên t ập s ự
sáng giá cho nguồn nhân lực của công ty. Ngoài ra, công ty cũng có ch ế đ ộ l ương
bổng, phúc lợi thoả đáng và các khoá học tập trung trong và ngoài n ước cho nhân
viên nhằm nâng cao nghiệp vụ của họ…
- Tình hình nghiên cứu và phát triển công nghệ c ủa Unilever Vi ệt Nam luôn đ ược
chú trọng và đầu tư thoả đáng. Đặc biệt, công tác R& D rất hi ệu qu ả trong vi ệc khai
thác tính truyền thống của dầu gội như dầu gội bồ kết, kem đánh răng mu ối. Công
nghệ hiện đại kế thừa từ Unilever toàn cầu, được chuyển giao nhanh chóng và có
hiệu quả rõ rệt.
- Giá tương đối chấp nhận được, trong khi chất lượng rất cao, không thua hàng
ngoại nhập.
- Môi trường văn hoá doanh nghiệp mạnh, đội ngũ nhân viên trí th ức và có tinh th ần
trách nghiệm vì mục tiêu chung của công ty, đặc biệt các quan hệ v ới công chúng
rất chú trọng tại công ty.
-Là một công ty đa quốc gia và hoạt động trong nhi ều lĩnh v ực,trong đó ch ủ y ếu kinh
doanh và tiêu thụ mặt hàng hóa mỹ phẩm và đồ ăn uống.Chính vì v ậy khi xâm nh ập
vào thị trường Việt Nam và hoạt động với tư cách là công ty đầu tư trực tiếp nước
ngoài.công ty đã xác định rõ rằng mình là nhà s ản xu ất và tiêu th ụ các s ản ph ẩm
chăm sóc cá nhân và gia đình hàng đầu tại Việt Nam.

-Bản thân công ty là người nắm giữ các công nghệ nguồn trên phạm vi th ế gi ới v ề
việc sản xuất các sản phẩm tiêu dùng.

-Công ty có được thuận lợi là giá nhân công lao động và chi phí nguyên v ật li ệu r ất
rẻ tại Việt Namcông ty có thể sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng t ốt với chi
phí thấp,phục vụ đại đa số người dân Việt Nam

-Có cách nhìn nhận đúng đắn về thị trường Việt Nam .

- Môi trường văn hoá doanh nghiệp mạnh, đội ngũ nhân viên trí th ức và có tinh th ần
trách nghiệm vì mục tiêu chung của công ty, đặc biệt các quan hệ v ới công chúng
rất chú trọng tại công ty.

Điểm yếu của công ty:
- Gần đây công ty đã cắt giảm ngân sách ít nhiều do nh ững khó khăn mà s ự ki ện 11-
9 gây ra cho nền kinh tế thế giới.
- Các vị trí chủ chốt trong công ty vẫn do người nước ngoài năm gi ữ
- Vẫn còn những công nghệ không áp dụng được tại Việt Nam do chi phí cao, vì v ậy
phải nhập khẩu ngoài nên tốn kém chi phí không t ận dụng đ ược hết ngu ồn lao đ ộng
dồi dào và có năng lực ở Việt Nam .
- Giá cả của Unilever còn khá cao so với thu nhập của ng ười Vi ệt Nam , nh ất là
những vùng nông thôn.
- Là một công ty có nguồn gốc Châu Âu, chiến lược quảng bá s ản ph ẩm c ủa
Unilever còn chưa phù hợp với văn hoá Á Đông.
Các yếu tố môi trường bên ngoài:Cơ hội từ các yếu tố bên ngoài:
- Chủ trương của các bộ nghành Việt Nam là cùng thống nhất xây d ựng nền kinh t ế
Việt Nam theo xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; trong đó ưu tiên thu hút v ốn
đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ các công ty xuyên quốc gia và đa qu ốc gia nh ư
Unilever để tăng ngân sách.
- Thị trường trong nước(bán buôn, bán lẻ, lưu chuyển hàng hoá…)đã phát tri ển
nhiều hơn. Và cơ sở hạ tầng ở các thành phố lớn, nhất là Tp HCM đã và đang đ ược
đầu tư thích đáng, trước mắt là ngang bằng với các nước trong khu v ực.
- Trong bối cảnh khủng bố, ch bệnh, chiến tranh,… thời gian qua, n ền chính tr ị Vi ệt
Nam được đánh giá là ổn định và được bầu chọn là một trong nh ững điểm an toàn
nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương nói riêng và mang l ại s ự an tâm cho các nhà
đầu tư nước ngoài.
- Trình độ dân trí Việt Nam tương đối cao, nhất là khu vực thành th ị. T ỷ l ệ ng ười t ốt
nghiệp đại học, cao đẳng…khá cao so với các nước; hơn nữa lao động trí óc ở Việt
Nam giỏi xuất sắc về công nghệ nên đây cũng là một ngu ồn nhân l ực khá d ồi dào
cho công ty.
- Khách hàng mục tiêu của nhiều sản phẩm mà Unilever Vi ệt Nam kinh doanh là gi ới
trẻ thế hệ X(những bạn trẻ tuổi 18-29), hiện có phần tự lập và phóng khoáng, t ự tin
hơn thế hệ trước. Họ sẽ là người đưa ra quyết định cho phần l ớn các vấn đ ề trong
cuộc sống, bao gồm chọn mua những sản phẩm hàng tiêu dùng.
- Việt Nam là một quốc gia tự do về tôn giáo nên việc phân ph ối, quảng cáo s ản
phẩm không phải chịu ràng buộc khắt khe như nhiều nước châu Á khác.
- Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ và phổ biến là gia đình m ở r ộng(ông bà, cô chú,…),
tạo nhiều cơ hội cho Unilever Việt Nam vì đây chính là khách hàng m ục tiêu c ủa
công ty.
- Việt Nam nằm ở vị trí tương đối thuận lợi trong khu vực, có đường b ờ biển dài, có
nhiều cảng biển lớn thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hoá khi công ty Unilever Vi ệt
Nam bắt đầu chú trọng đến việc xuất khẩu trong tương lai gần.
- Unilever đến Việt Nam khi thị trường hàng tiêu dùng ở đây còn m ới, có nhi ều “Đ ất”
để kinh doanh.
Thách thức từ các yếu tố môi trường bên ngoài:
-Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam còn thấp cho thấy khả năng tiêu th ụ s ản
phẩm còn chưa thực sự cao.
- Tài chính, tín dụng của Việt Nam đang phát triển, th ị tr ường ch ứng khoán còn
manh mún. Thêm vào đó, hệ thống viễn thông, thông tin liên l ạc, c ước đi ện tho ại,
bưu điện và internet có mức giá thuộc hàng cao nhất th ế gi ới. Do đó, vi ệc đ ưa
internet vào kinh doanh là không thể thực hiện được đ ối v ới Unilever, m ặc dù công
ty đã nhiều lần đề cập đến mục tiêu này như một cách tiếp cận khách hàng và
quảng bá sản phẩm thành công ở các nước công nghi ệp phát tri ển.
- Bộ luật thương mại còn nhiều bất lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, nhất là chính
sách thuế quan và thuế suất cao đánh vào các mặt hàng đ ược coi là “xa x ỉ ph ẩm”
mà Unilever kinh doanh như kem dưỡng da sữa tắm…
- Giới trẻ Việt Nam cũng bị nhiều chì trích từ phía xã h ội do xu h ướng ăn ch ơi h ưởng
thụ của không ít thanh niên đã gây bất bình trong ng ười l ớn tu ổi, nghiêm kh ắc…M ột
số ý kiến đã cho rằng, chính những công ty đa quốc gia đã c ổ đ ộng, mang l ại l ối
sống hưởn thụ phương Tây, vốn xa lạ với người châu Á mà nhất là một nước còn ít
nhiều tư tưởng phong kiến lễ giáo như Việt Nam.
- Chính sách dân số-kế hoạch hoá của chính phủ sẽ khi ến trong vài th ập niên n ữa
lớp trẻ sẽ già đi và cơ cấu dân số già sẽ không là lợi thế cho Unilever. Ngoài ra
những gia đình mở rộng ở mức trung lưu (cư cấu gia đình ph ổ bi ến nhất Vi ệt Nam ),
việc chọn mua một sản phẩm nhất là sản phẩm cao cấp, thường được cân nhắc rất
kĩ lưỡng. Vì vậy, nhóm này tiêu thụ những mặt hàng chăm sóc cá nhân (peronal care
) cao cấp không nhiều như nhóm SSWD (single-độc thân, saparate-s ống riêng,
widowe-goá phụ, divorced-li dị) ở các nước tư bản.
- Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm không phù hợp với một số sản phẩm có xu ất x ứ t ừ
công ty mẹ ở châu Âu.
- Trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng cung đang l ớn h ơn c ầu, nhi ều công ty
mới “chen chân” vào và cạnh tranh sẽ rất gay g ắt cho công ty Unilever.
Qua phân tích thuận lợi và thách thức,OMO-Unilever đ ưa ra cho mình
Chiến lược Marketing-mix ở thị trường Việt Nam như sau:
* Địa điểm phân phối
Năm 1995, Unilever vào Việt Nam đã tạo ra một hệ thống tiếp th ị và phân ph ối
toàn quốc, bao quát hơn 100.000 địa điểm.Unilever đã đ ưa khái ni ệm tiêu th ụ bán l ẻ
trực tuyến, sử dụng nhân viên bán hàng trực tuyến, những nhân viên này có nhi ệm
vụ chào các đơn hành mới, giao hàng và cấp tín dụng cho các đ ơn hàng ti ếp
theo.Các điểm bán lẻ được cấp tủ bày hàng năm sử dụng t ối đa không gian trong
cửa hàng và tính bắt mắt sản phẩm. Ngoài ra, công ty còn giúp đ ỡ các hãng phân
phối các khoản cho vay mua phương tiện đi lại, đào tạo quản lývà t ổ ch ức bán
hàng.


*Sản phẩm
Công ty đã vận dụng những tiêu chuẩn quốc tế cho sản ph ẩm nh ưng thích nghi
với người tiêu dùng Việt Nam . Họ đã mua lại từ các đối tác c ủa mình nh ững nhãn
hiệu có uy tín nhiều năm tại Việt Nam như bột giặt Viso, và kem đánh răng P/S. Sau
đó, cải tiến công thức chế tạo bao gói và tiếp thị để gia tăng tiêu th ụ nh ững nhãn
hiệu này. Bên cạnh đó, công ty cũng tìm hiểu sâu s ắc nhu cầu ng ười tiêu dùng Vi ệt
Nam để “Việt Nam hoá” sản phẩm của mình.
Với tầm quan trọng về uy tín thương hiệu, trong những năm qua Unilever Vi ệt Nam
đặc biệt chú trọng đến việc chống hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,
bảo vệ sở hữu trí tuệ và uy tín với thương hiệu hàng hoá.Các s ản phẩm c ủa công ty
hiện nay đã có thêm TEM BẢO HÀNH HÀNG THẬT, hay LOGO CHỐNG HÀNG GIẢ
BẢO ĐẢM HÀNG THẬT nhằm giúp khách hàng có thể nhận biết rõ hàng gi ả - hàng
thật và mang lại cảm giác an tâm khi sử dụng.*Quảng bá
Unilever có hai mảng chính trong hệ thông chi ến l ược quảng bá c ủa mình là
“Above-the-line” (quảng bá trực tiếp) và “below-the-line” (quảng bá gián ti ếp)


*Chính sách giá cả:
Nhận biết 80% người tiêu dùng Việt Nam sống ở vùng nông thôn có thu nh ập
thấp, Unilever Việt Nam đã đề ra mục tiêu giảm giá thành sản xuất nhằm đem l ại
mức giá cả hợp lý cho người tiêu dùng. Công ty đã dựa vào các doanh nghi ệp nh ỏ ở
địa phương để tìm các nguyên liệu tại chỗ thay thế một số loại phải nhập kh ẩu;
điều này vừa giảm được chi phí mua hàng vừa đóng thu ế nhập khẩu ít h ơn.
Ngoài ra công ty cũng phân bố sản xuất, đóng gói cho các v ệ tinh t ại các khu
vực Bắc, Trung , Nam để giảm chi phí vận chuyển và kho bãi. Unilever cũng đã th ực
hiện chính sách hỗ trợ tài chính giúp các doanh nghi ệp đ ịa ph ương có th ể nâng c ấp
trang thiết bị sản xuất, chuyển giao kĩ thuật, t ổ chức các ch ương trình hu ấn luy ện
sản xuất.


*Nguồn nhân lực:
Cùng với việc đa dạng hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh, Unilever Vi ệt
Nam luôn coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực là b ước đ ột phá v ề ch ất cho s ự
phát triển bền vững lâu dài, cả khi xã hội tiến vào nền “Kinh t ế tri th ức” ho ặc “kinh t ế
sinh học”. Để hiểu thấu đáo người tiêu dùng Việt Nam và phát tri ển h ệ th ống r ễ giúp
công ty có thể bám sâu vào thị trường, Unilever đã xây d ựng m ột đ ội ngũ nhân viên
bản địa chuyên nghiệp và thường xuyên chú trọng đến các ch ương trình hu ấn luy ện
nhân viên. Quan điểm của Unilever là “phát tri ển thông qua con ng ười”, nên công ty
luôn quan tâm đến quyền lợi của nhân viên và sẵn sàng h ỗ tr ợ h ọ trong các lĩnh v ục
công tác. Hiện nay, đội ngũ quản lý Việt Nam đã thay th ế các v ị trí ch ủ ch ốt tr ước
kia do các chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm.
*Công nghệ:
Việc chuyển giao công nghệ trực tiếp được tiến hành đối với chuyển giao máy
móc và hệ thống công thức cũng như đảm bảo chất lượng và những phân tích.
Những nhà quản lý của Unilever cung cấp dịch vụ hỗ trợ thi ết th ực đ ể giúp nh ững
nhà sản xuất tăng tính hiệu quả đồng thời nâng cao ch ất l ượng và vòng đ ời s ản
phẩm.


*Thương hiệu:
Nhìn chung quãng đường định vị theo hướng mới của OMO v ẫn ch ưa đ ủ dài
song những gì họ làm được đáng để coi là thành công. Thành công trong vi ệc m ở
cho mình một lối đi riêng trên thị trường Việt Nam , thành công trong vi ệc nâng cao
giá trị thương hiệu của một sản phẩm thuộc hàng tiêu dùng thi ết yếu. Sau nay r ất
có thể những đối thủ cạnh tranh sẽ theo bước chân định vị của h ọ.Song OMO có l ợi
thế là người tiên phong trên thị trường, mà cái gì đầu tiên th ường đ ể l ại ấn t ượng lâu
phai trong tâm trí khách hàng.
Với chiến lược Marketing trên, công ty đã chiếm được cảm tình của đa s ố ng ười
tiêu dùng Việt Nam trong gần một thập niên qua. Trong t ương lai, Unilever s ẽ ra đ ời
nhiều sản phẩm mới lạ và độc đáo hơn với hy vọng vẫn là người bạn đồng hành,
thân thiết trong sinh hoạt của mọi nhà.Đánh giá chung và kiến nghị
Đánh giá chung:
Cuộc điều tra cho thấy phần lớn người tiêu dùng đã và đang dùng b ột gi ặt
OMO. Khách hàng đã dành nhiều ưu ái khi đ ược h ỏi v ề l ọai b ột gi ặt này. H ầu h ết
mọi người đều cho rằng OMO có những đặc điểm vượt trội hơn hẳn so với các loại
bột giặt khác trên thị trường hiện nay. OMO có chất lượng t ốt, công d ụng t ẩy s ạch
vết bẩn cao, mùi hương dễ chịu, an toàn cho da tay… Không nh ững thế hình ảnh
bột giặt OMO đã trở nên quá quen thuộc với người tiêu dùng b ởi nó có nh ững
chương trình quảng cáo, khuyến mãi rầm rộ. Đây là một trong nh ững chiêu th ức có
hiệu quả nhất để đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng hơn. Để làm đ ược
điều này chất lượng sản phẩm cũng quyết định một phần. Chất lượng sản ph ẩm có
tốt thì mọi người sau khi dùng thử mới giới thiệu cho b ạn bè, ng ười thân. V ậy là s ản
phẩm của OMO lại một lần nữa được “ quảng cáo” có hiệu quả hơn. Còn một khía
cạnh nữa mà khách hàng cũng rất quan tâm đó là kênh phân ph ối. Khách hàng s ẽ
cảm thấy hài lòng, thoải mái khi mua được sản phẩm của mình ở bất cứ nơi đâu.
OMO cũng đã làm được điều này. Ở bất cứ nơi đâu: chợ, siêu th ị, cửa hàg t ạp hoá,
… bạn đều có thể chọn mua sản phẩm của công ty. OMO là hãng b ột gi ặt luôn đi
đầu về công nghệ và quảng cáo.
Bên cạnh những ưu điểm kể trên OMO cũng còn một số t ồn tại cần kh ắc ph ục.
Với mức thu nhập hiện nay, có một số khách hàng còn phản ánh r ằng giá c ả c ủa
OMO còn hơi cao, chưa phù hợp với người dân. Đây cũng là một trong nh ững tr ở
ngại đáng kể khiến OMO khó chiếm được thiện cảm của người tiêu dùng. Theo m ột
phần nhỏ khách hàng thì bột giặt OMO vẫn còn gây h ại cho da tay. Sau khi gi ặt
xong, da tay bị khô rát. Theo họ có lẽ chất giặt tẩy của OMO quá cao ảnh h ưởng
không tốt đến da tay. Hiện nay trên thị trường, OMO đã chi ếm đ ược m ột v ị trí khá
tốt. Song với sự phát triển của nền kinh tế, của các hoạt đ ộng th ương m ại, OMO
ngày càng gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh lớn mạnh: TIDE, SURF… Đi ều này đòi
hỏi OMO cần chú trọng hơn nữa về các chương trình khuyến mãi và qu ảng cáo.
Một số khách hàng cho rằng OMO chưa cải tiến nhiều về các hình th ức qu ảng cáo
và các chương trình khuyến mãi còn ít. Chúng ta đều bi ết r ằng ng ười tiêu dùng
muốn mua một loại sản phẩm điều đầu tiên mà họ quan tâm, tìm hi ểu chính là mẫu
mã, bao bì của sản phẩm. Họ chưa biết chất lượng ra sao nh ưng n ếu m ẫu mã đ ẹp,
thu hút thì họ sẽ có cảm tình. Nhưng với OMO việc thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao
bì còn hạn chế. Thực sự OMO chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt với các sản phẩm
bột giặt khác.“Bên cạnh những thắng lợi đạt được, dường như Omo cũng có một vài b ước đi
hơi bị …hụt chân. Tiêu biểu là event gần đây nhất của dòng “Omo t ẩy an toàn” v ới
việc giặt sạch chiếc áo ngắn tay khổng lồ trên sân vận động Quân khu 7. Đây là
một chương trình hoành tráng rất tốt kém nhưng lại “đ ược” d ư luận đánh giá không
cao mấy. Âu cũng là bài học cho Unilever và cho cả chúng ta, đó là ph ải cân nh ắc
thật kỹ yếu tố văn hoá khi tổ chức một hoạt động marketing, hãy nghĩ theo nếp nghĩ
của người Việt.

Người Việt theo truyền thống của người Á Đông đa số không thích nh ững gì gi ật gân
phi thực tế nên việc may chiếc áo đó là một sự xa xỉ không cần thiết. R ất may
Unilever đã “chữa cháy” kịp thời bằng việc cắt chiếc áo ra làm nhi ều mảnh đ ể may
áo tặng trẻ em nghèo nên đã tự cứu mình một bàn thua trông th ấy. Có l ẽ ch ương
trình này được tổ chức ở một nước phương Tây nào đó thì sẽ rất thành công nh ưng
ở Việt Nam khi vẫn còn tồn tại cách nhìn nhận, đánh giá khá ch ặt ch ẽ và b ảo th ủ
trong dư luận thì rõ ràng việc tổ chức event này là một đi ều ch ưa hoàn toàn phù
hợp.Nhìn chung quãng đường định vị theo hướng mới của Omo v ẫn ch ưa đ ủ dài
song những gì họ làm được đáng để coi là thành công. Thành công trong vi ệc m ở
cho mình một lối đi riêng trên thị trường Việt Nam , thành công trong vi ệc nâng cao
giá trị thương hiệu của một sản phẩm thuộc hàng tiêu dùng thi ết yếu. Sau này r ất
có thể những đối thủ cạnh tranh sẽ theo bước chân định vị của h ọ, song Omo có l ợi
thế là người tiên phong trên thị trường, mà cái gì đầu tiên th ường đ ể l ại ấn t ượng lâu
phai trong tâm trí khách hàng”(nguồn internet)
Kiến nghị:

Qua nghiên cứu về sản phẩm OMO trên thị trường Việt Nam,có thể thấy r ằng m ột
thương hiệu muốn giữ chân khách hàng và có nhiều khách hàng m ới thì c ần không
ngừng nâng cao sản phẩm của mình.Unilever đã và đang làm được vi ệc đó trên thị
trường Việt Nam,nhưng không phải vì thế mà Unilever có thể ung dung nhìn vào k ết
quả mà mình đạt được,mà cần phải đưa ra cho mình những giải pháp c ụ th ể đ ể
nâng cao vị thế và giữ vững vị thế của mình trên thị trường.Theo em Unilever c ần
làm tốt hơn nữa những việc cụ thể sau:+)về chất lượng sản phẩm OMO:OMO là sản phẩm tiên phong trong lĩnh vực
bột giặt dành cho máy giặt,vì vậy về chất lượng,OMO cần không ng ừng nâng cao
công nghệ sản xuất của mình về chất lượng tấy trắng và mùi hương ….để sản
phẩm luôn được cải tiến phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.+)Về các Chương trình khuyến mại,tài trợ:Unilever làm rất tốt công tác tài trợ
cho các chương trình:học bổng,ủng hộ cho người nghèo….và đ ược đánh giá rất
cao.Unilever nên tiếp tục phát huy và nâng cao vị trí c ủa mình trong các ho ạt đ ộng
xã hội.Tuy nhiên về mặt khuyến mại,Unilever chưa thực sự quan tâm đ ến vấn đ ề
này,điển hình OMO khuyến mại rất ít .Vì vậy trong th ời gian t ới,Unilever c ần có thêm
nhiều chính sách khuyến mại không chỉ cho riêng sản phẩm OMO,đ ể t ạo cho ng ười
tiêu dùng có những nhìn nhận mới mẻ hơn về sản phẩm.
+)Về giá cả:Theo nhiều người tiêu dùng các cùng nông thôn thu nh ập ít thì
sản phẩm OMO giá quá cao,vì vậy việc tiêu dùng sản phẩm này 1 cách r ộng rãi trên
toàn quốc thì thật là khoc nêu như Unilever không có 1 chính sách m ới m ẻ v ề giá
cho dòng sản phẩm được ưa chuộng của mình.+)Về Quảng cáo:Có thể nói quảng cáo của OMO rất đa dạng,phong phú về
cách thức.Song để làm được tốt hơn,Unilever cần nghiên cứu quảng cáo phù h ợp
hơn với phong cách người Á Đông:tiết kiệm,mang tính dân tộc,ngắn gọn,dễ hiểu
,dễ nhớ,….+)Về bao bì sản phẩm:Unilever cần tạo cho mình 1 nhãn hiêu mà phân bi ệt
rõ ràng được với các sản phẩm khác,để người dan có thể yên tâm khi mua hàng mà
không bị mua phải hàng giả.


VIII. Kết luận


Với những chiến lược marketing đã nêu, Omo ngày càng đ ịnh v ị th ương hi ệu c ủa

mình đối với người tiêu dùng và có vị trí dẫn đầu trong th ị tr ường tiêu dùng b ột gi ặt

Việt Nam.


Từ đó nó tạo ra cho đối thủ cạnh tranh những khó khăn trong việc chi ếm lĩnh th ị

trường. Một đối thủ đặc biệt đó là P&G. Tại Việt Nam, họ cũng có nh ững sản phẩm

trực tiếp đối đầu với nhau trong đó có Tide và Omo.Do P&G ch ưa làm mạnh các

khâu quảng cáo nên sản phẩm của họ có vẻ lép vế hơn so với Unilever. Ch ứng t ỏ

một điều Unilever đã làm tốt các hoạt động marketing, đ ưa nhãn hi ệu s ản ph ẩm đ ến

với người tiêu dùng.

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản