PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Chia sẻ: lotus_3

HS vận dụng được các PP đã học để phân tích đa thức thành nhân tử. 2,Kỹ năng: HS làm được các bài toán không quá khó, các bài toán với hệ số nguyên là chủ yếu, các bài toán phối hợp bằng 2 PP. 3, Thái độ: HS đựơc giáo dục tư duy lôgíc, tính sáng tạo. II. Chuẩn bị: - GV:Bảng phụ. Iii. Tiến trình bài dạy. 1, Tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: GV: Chữa bài kiểm tra 15' tiết trước

Nội dung Text: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

I.Mục tiêu:

1, Kiến thức: HS vận dụng được các PP đã học để phân tích đa thức thành

nhân tử.

2,Kỹ năng: HS làm được các bài toán không quá khó, các bài toán với hệ số

nguyên là chủ yếu, các bài toán phối hợp bằng 2 PP.

3, Thái độ: HS đựơc giáo dục tư duy lôgíc, tính sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

- GV:Bảng phụ. - HS: Học bài.

Iii. Tiến trình bài dạy.

1, Tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: GV: Chữa bài kiểm tra 15' tiết trước

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS Ghi bảng

1)Ví dụ:
*HĐ1: Ví dụ

GV: Em có nhận xét gì về các hạng tử a) Ví dụ 1:

của đa thức trên? Phân tích đa thức sau thành nhân tử.

Hãy vận dụng p2 đã học để PTĐTTNT: 5x3+10x2y+5xy2

=5x(x2+2xy+y2)
- GV : Để giải bài tập này ta đã áp dụng
2 p2 là đặt nhân tử chung và dùng HĐT. =5x(x+y)2

- Hãy nhận xét đa thức trên? b)Ví dụ 2:

- GV: Đa thức trên có 3 hạng tử đầu là Phân tích đa thức sau thành nhân tử

HĐT và ta có thể viết 9=32 x2-2xy+y2-9

= (x-y)2-32
Vậy hãy phân tích tiếp

GV : Chốt lại sử dụng 2 p2 HĐT + đặt = (x-y-3)(x-y+3)

NTC.GV: Bài giải này ta đã sử dụng cả 3 p2 ?1 Phân tích đa thức thành nhân tử

2x3y-2xy3-4xy2-2xy
đặt nhân tử chung, nhóm các hạng tử và

dùng HĐT. Ta có :

2x3y-2xy3-4xy2-2xy

= 2xy(x2-y2-2y-1

= 2xy[x2-(y2+2y+1)]

=2xy(x2-(y+1)2]

=2xy(x-y+1)(x+y+1)2) áp dụng

a) Tính nhanh các giá trị của biểu thức.
* HĐ2: Bài tập áp dụng

x2+2x+1-y2 tại x = 94,5 & y= 4,5.
- GV: Dùng bảng phụ ghi trước nội dung
Ta có x2+2x+1-y2 = (x+1)2- y2 =
a) Tính nhanh các giá trị của biểu thức.

x2+2x+1-y2 tại x = 94,5 & y= 4,5 = (x+y+1)(x-y+1)

Thay số ta có với x= 94,5 và y = 4,5

(94,5+4,5+1)(94,5 -4,5+1)

b)Khi phân tích đa thức x2+ 4x- 2xy- 4y =100.91 = 9100

+ y2 thành nhân tử, bạn Việt làm như b)Khi phân tích đa thức x2+ 4x- 2xy- 4y +

y2 thành nhân tử, bạn Việt làm như sau:
sau:

x2+ 4x-2xy- 4y+ y2=(x2-2xy+ y2)+(4x- x2+ 4x-2xy- 4y+ y2=(x2-2xy+ y2)+(4x- 4y)

=(x- y)2+4(x- y) = (x- y) (x- y+4)
4y)

=(x- y)2+4(x- y)=(x- y) (x- y+4) Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên,bạnViệt

Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên, bạn đã sử dụng những phương pháp nào để

Việt đã sử dụng những phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

nào để phân tích đa thức thành nhân tử. Các phương pháp:

+ Nhóm hạng tử.
Hs :….

GV: Em hãy chỉ rõ cách làm trên. + Dùng hằng đẳng thức.

+ Đặt nhân tử chung
HĐ3 : Luyện tập - Củng cố:

- HS làm bài tập 51/tr24 SGK: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) x3-2x2+x= x (x2-2x+1) = x(x-1)2

b) 2x2+4x+2-2y2= (2x2+4x)+(2-2y2) = 2x(x+2)+2(1-y2) = 2[x(x+2)+(1-

y2)]

=2(x2+2x+1-y2)=2[(x+1)2-y2)] =2(x+y+1)(x-y+1)

c) 2xy-x2-y2+16 =-(-2xy+x2+y2-16) =-[(x-y)2-42] =-(x-y+4)(x-y-4) =(y-x-

4)(-x+y+4) =(x-y-4)(y-x+4)

HĐ4 -BT - Hướng dẫn về nhà

- Làm các bài tập 52, 53 / tr 24 - SGK

- Xem lại bài đã chữa.

- Chuẩn bị tiết sau luyện tập: làm các bt phần luyện tập trong sgk trang 25.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản