Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Chia sẻ: muatrendaiduong2017

Lực lượng sản xuất là khái niệm dùng để chỉ việc con người chinh phục giới tự nhiên bằng tất cả sức mạnh hiện thực của mình trong quá trình thực hiện sự sản xuất xã hội, là cái nói lên năng lực của con người trong quá trình sản xuất tạo ra của cải xã hội.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản