Phân Tích Môi Trường Marketing

Chia sẻ: Lê Minh Nhân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

1
953
lượt xem
315
download

Phân Tích Môi Trường Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường Marketing: Là những nhân tố và lực lượng bên ngoài tác động đến khả năng quản lý hoạt động marketing để xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng mục tiêu một cách thành công. Môi trường vĩ mô bao gồm các tác nhân xã hội lớn hơn. Môi trường vi mô bao gồm những tác nhân ở gần doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân Tích Môi Trường Marketing

 1. Chương trình đào tạo của PECSME – Việt nam ional Institute for Energy Conservation  Phân tích môi trường  marketing PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI MARKETING
 2. Nội dung trình bày Lý do phải phân tích môi trường marketing Môi trường vĩ mô Môi trường vi mô Phản ứng đối với môi trường marketing PECSME – Mô đun 5 
 3. Môi trường Marketing Là những nhân tố và lực lượng bên ngoài tác động đến khả năng quản lý hoạt động marketing để xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng mục tiêu một cách thành công Môi trường vĩ mô bao gồm các tác nhân xã hội lớn hơn Môi trường vi mô bao gồm những tác nhân ở gần doanh nghiệp PECSME – Mô đun 5 
 4. Tại sao cần phải phân tích các cơ hội thị  trường? Môi trường marketing liên tục tạo ra các cơ hội mới và thách thức mới Doanh nghiệp cần phải liên tục theo dõi và thích ứng với môi trường luôn biến động. PECSME – Mô đun 5 
 5. Làm thế nào để phát hiện ra các cơ hộ thị  trường? Nhận diện các xu thế và xu thế lớn. Xu thế là hướng hoặc chuỗi các sự kiện mà ngày càng nhiều và tồn tạI lâu (Ví dụ – Phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động tăng) Xu thế lớn là những thay đổi chính về xã hội, kinh tế, chính trị và công nghệ mà chúng sẽ có tác động lâu dài (E.g. - ….) PECSME – Mô đun 5 
 6. Môi trường vĩ mô PECSME – Mô đun 5 
 7. Sáu tác nhân của môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Tăng dân số trên toàn thế giới 2. Kinh tế Phân bố độ tuổi của dân số 3. Tự nhiên Các thị trường theo dân tộc 4. Công nghệ Các nhóm theo trình độ văn 5. Chính trị-luật pháp hóa Kiểu hộ gia đình 6. Văn hóa-xã hội Chuyển dịch lớn về vị trí địa lý trong dân số PECSME – Mô đun 5 
 8. Sáu tác nhân của môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Phân bố thu nhập 2. Kinh tế Tiết kiệm, nợ, tín dụng 3. Tự nhiên 4. Công nghệ 5. Chính trị-luật pháp 6. Văn hóa-xã hội PECSME – Mô đun 5 
 9. Sáu tác nhân của môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Thiếu nguyên vật liệu thô 2. Kinh tế Chi phí năng lượng tăng Mức ô nhiễm tăng 3. Tự nhiên Thay đổi vai trò của các 4. Công nghệ nhà nước 5. Chính trị-luật pháp 6. Văn hóa-xã hội PECSME – Mô đun 5 
 10. Sáu tác nhân của môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Công nghệ thay đổi rất nhanh 2. Kinh tế Các cơ hội đổi mới không bị 3. Tự nhiên hạn chế (rất nhiều) 4. Công nghệ Ngân sách giành co nghiên cứu và phát triển khác nhau 5. Chính trị-luật pháp Tăng điều chỉnh đối với sự 6. Văn hóa-xã hội thay đổi công nghệ PECSME – Mô đun 5 
 11. Sáu tác nhân của môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Pháp luật điều tiết các hoạt động kinh doanh 2. Kinh tế Tăng các nhóm quan tâm 3. Tự nhiên đến vấn đề đặc biệt 4. Công nghệ 5. Chính trị-luật pháp 6. Văn hóa-xã hội PECSME – Mô đun 5 
 12. Sáu tác nhân của môi trường vĩ mô 1. Nhân khẩu Sự tồn tại lâu dài của những giá trị văn hóa cốt lõi 2. Kinh tế Sự tồn tại của các tiểu văn 3. Tự nhiên hóa trong một quốc gia 4. Công nghệ Sự dịch chuyển của giá trị văn hóa thứ cấp theo thời 5. Chính trị-luật pháp gian 6. Văn hóa-xã hội PECSME – Mô đun 5 
 13. Môi trường vi mô PECSME – Mô đun 5 
 14. Các nhân tố của môi trường vi mô 1. Doanh nghiệp Marekting phải xem xét đến 2. Nhà cung cấp những bộ phận khác của DN như tài chính, nghiên cứu và 3. Nhà trung gian phát triển, mua sắm, sản xuất 4. Khách hàng và kế toán 5. Đối thủ cạnh tranh Các quyết định marketing phải 6. Công chúng quan tâm đến mục tiêu và chiến lược chung của cả công ty PECSME – Mô đun 5 
 15. Các nhân tố của môi trường vi mô Các nhà tiếp thị phải theo 1. Doanh nghiệp dõi nhà cả khả năng cung 2. Nhà cung cấp cấp và giá cả 3. Nhà trung gian 4. Khách hàng Quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp một cách 5. Đối thủ cạnh tranh có hiệu quả rất quan trọng 6. Công chúng PECSME – Mô đun 5 
 16. Các nhân tố của môi trường vi mô 1. Doanh nghiệp Giúp quảng bá, bán hàng và 2. Các nhà cung cấp phân phối hàng hóa đến người mua cuối cùng 3. Môi giới trung gian 4. Khách hàng Bao gồm người bán lại, công 5. Đối thủ cạnh tranh ty phân phối, các đại lý dịch 6. Công chúng vụ marketing và môi giới tài chính Quản lý hiệu quả mối quan hệ với đối tác rất quan trọng PECSME – Mô đun 5 
 17. Các nhân tố của môi trường vi mô 1. Doanh nghiệp 5 loại thị trường khách 2. Nhà cung cấp hàng 3. Nhà trung gian • Người tiêu dùng 4. Khách hàng • Sản xuất 5. Đối thủ cạnh tranh • Nhà trung gian 6. Công chúng • Cơ quan nhà nước • Khách hàng quốc tế PECSME – Mô đun 5 
 18. Các nhân tố của môi trường vi mô 1. Doanh nghiệp Phân tích đối thủ cạnh 2. Nhà cung cấp tranh rất quan trọng đối 3. Môi giới trung gian với sự thành công của DN marketing 4. Khách hàng 5. Đối thủ cạnh tranh Nhà tiếp thị phải giám sát 6. Công chúng các sản phẩm và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh để tạo ra được lợi thế chiến lược PECSME – Mô đun 5 
 19. Các nhân tố của môi trường vi mô Nhóm người đang và có khả 1. Doanh nghiệp năng quan tâm đến ảnh hưởng của một doanh nghiệp 2. Nhà cung cấp 7 nhóm công chúng bao gồm: 3. Nhà trung gian • Tài chính 4. Khách hàng • Truyền thông 5. Đối thủ cạnh tranh • Chính phủ 6. Công chúng • Nhóm hành động • Chính quyền địa phương • Chung • Bên trong PECSME – Mô đun 5 
 20. Môi trường cạnh tranh Đối thủ tiềm ẩn Mối đe dọa từ đối thủ tiềm ẩn Sức mạnh của khách hàng Mức độ cạnh Nhà cung tranh giữa các Khách hàng cấ p đối thủ Sức mạnh cạnh tranh của nhà cung cấp Mối đe dọa từ các sản Porter Five forces phẩm thay thế Sản phẩm thay thế PECSME – Mô đun 5 
Đồng bộ tài khoản