Phân tích nhân vật A Phủ

Chia sẻ: abcdef_41

Tham khảo tài liệu 'phân tích nhân vật a phủ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Phân tích nhân vật A Phủ

Công t y Cổ phần Đầu tư Công n ghệ Giáo d ục IDJ
Gợi ý phân tích nhân v ật A Phủ
Nhân vật A Phủ cũng là một đóng góp m ới của tác gi ả về phương di ện xây dựng
nhân vật.
A Phủ với số phận đặc biệt
Chú bé A Ph ủ từ tuổi thơ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, không còn ng ười thân thích trên đ ời
vì cả làng A Ph ủ không m ấy ai qua đư ợc trận dịch. A Ph ủ sống sót không ph ải nhờ sự ngẫu
nhiên mà vì chú là m ột mầm sống khoẻ, đã vượt qua đư ợc sự sàng lọc nghiệt ngã của tự
nhiên. Bời thế, không ng ạc nhiên khi có ng ười bắt A Phủ đem xu ống bán đ ổi lấy thóc của
người Thái. Tuy m ới mười tuổi, nhưng A Ph ủ gan bư ớng, không thích ở dưới cánh đ ồng
thấp, trốn thoát lên núi, lưu l ạc tới Hồng Ngài. L ớn lên gi ữa núi rừng, A Ph ủ trở thành chàng
trai Mông kho ẻ mạnh chạy nhanh như ngựa, biết đúc lư ỡi cày, biết đúc cu ốc, lại cày gi ỏi và
đi săn b ò tót rất bạo. Con gái trong làng nhi ều người mê, nhi ều người nói: "Đ ứa nào đư ợc A
Phủ cũng bằng được con trâu t ốt trong nhà, ch ẳng mấy lúc mà giàu". Ngư ời ta ao ư ớc đùa
thế thôi, ch ứ A Phủ vẫn rất nghèo. A Ph ủ không có cha, không có m ẹ, không có ru ộng,
không có b ạc, suốt đời làm thuê, làm mư ớn, phép làng và t ục lệ cười xin ng ặt đến nỗi A Phủ
không th ể nào lấy nổi vợ.
A Phủ với cá tính đ ặc biệt
Cá tính gan góc c ủa A Phủ vốn đã bộc lộ từ năm lên mười, cá tính ấy lại được chính cu ộc
sống hoang dã c ủa núi rừng cùng hoàn c ảnh ở đợ làm thuê nhi ều cực nhọc, vất vả hun đúc
để A Phủ trở thành m ột chàng trai có tính cách m ạnh mẽ, táo bạo. Trận đòn mà Ph ủ đành
cho A S ử được miêu tả thật sống động:
“- Lũ phá đám ta đ êm qua đây r ồi.
- A Phủ đâu ?A Ph ủ đánh ch ết nó đi!
Một người to lớn chạy vụt ra vung tay ném con quay r ất to vào m ặt A Sử. Con quay g ỗ ngát
lăng vào giữa mặt. Nó vừa kịp bưng tay lên. A Ph ủ đã xộc tới, nắm cái vòng c ổ, kẹo dập đầu
xuống, xé va i áo, đánh t ới tấp".
Một đoạn văn ngắn với hàng loạt các động từ cùng lối miêu tả các động tác nhanh, g ấp:
chạy vụt ra, ném, lăng, x ộc tới, nắm cái u ổng cổ, kéo dập đầu xuống, xé lai áo, đánh t ới
tấp... cho th ấy sức mạnh và tính cách con ngư ời A Phủ qua hành đ ộng. Ở vùng núi cao, b ọn
chúa đất như th ống lí Pá Tra là m ột thứ trời con, con trai th ống lí là con tr ời, không ai dám
đụng tới. Nhưng A Ph ủ không s ợ. Với A Phủ, A Sử chỉ là đứa phá đám cu ộc chơi, cần phải
đánh. A Ph ủ đã phải trả một cái giá r ất đắt cho hành đ ộng táo tợn ấy. Nhưng là ngư ời đơn
giản, A Phủ không quan tâm. Khi đ ã phải sống thân ph ận của kẻ làm công tr ừ nợ, A Phủ vẫn
là một chàng trai c ủa tự do, dù ph ải quanh năm m ột thân m ột mình " đốt rừng, cày nương,

Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
Công t y Cổ phần Đầu tư Công n ghệ Giáo d ục IDJ
cuốc nương, săn b ò tót, b ẫy hổ, chăn bò, ch ăn ngựa..." nhưng c ũng là quanh năm A Ph ủ
"bôn ba rong ru ổi ngoài gò ngoài r ừng" làm phăng phăng m ọi thứ, không khác v ới những
năm tháng trư ớc kia. Khi r ừng đôi, v ì mải bẫy nhím, đ ể hổ bắt mất bò, A Ph ủ điềm nhiên
vác n ửa con bò h ổ ăn đó v ề. A Phủ nói chuy ện đi "lấy con h ổ về" một cách th ản nhiên và coi
đó là m ột chuyện rất dễ dàng. A Ph ủ cãi lại thống lí cũng rất điềm nhiên: A Ph ủ không bi ết
sợ các uy c ủa bất cứ ai. Con h ổ hay th ống lí Pá Tra c ũng thế thôi. Kể cả khi lẳng lặng đi lấy
cọc và dây mây , rồi đóng c ọc để người ta trói đ ứng mình ch ết thế mạng cho con v ật bị mất,
A Phủ cũng làm các việc ấy một cạch thản nhiên, không nói. Là ngư ời mạnh mẽ và gan góc,
A Phủ không s ợ cả cái chết…
Có thể nói, nhân v ật A Phủ đã được khắc hoạ thành công. S ở trường quan sát nh ạy
bén và kh ả năng thiên phú trong vi ệc nắm bắt cá tính con ngư ời là hai y ếu tố đã giúp nhà
văn, ch ỉ với mấy nét đơn sơ mà t ạo dựng được một hình tượng đặc sắc.
Sưu tầm và biên so ạn
Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản