Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân

Chia sẻ: giamgia1122

Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân. * Yêu cầu chung: + Học sinh biết vận dụng phương pháp làm bài nghị luận văn học (phân tích đặc điểm nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân). + Học sinh thể hiện năng lực cảm thụ hình tượng nhân vật văn học qua việc nhận xét, phân tích, đánh giá nghệ thuật miêu tả nhân vật của tác giả để làm nổi bật đặc điểm, tính cách, phẩm chất của nhân vật + Bố cục bài làm rõ ràng, cân...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản