Phân tích những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân

Chia sẻ: buivanmau

Câu 1: phân tích những thuộc tính cơ bản của gccn và những nội dung xác định về khái niệm gccn, khái niệm về sứ mệnh lịch sử của gccn 1. quan niệm của CN Mác Lenin về gccn: - 2 thuộc tính cơ bản của gccn: · về phương thức lđ, phương thức sx hay nghề nghiệp: - gccn là những người lđ công nghiệp, sx ra sản phẩm công nghiệp - gccn là những người lđ trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành các công cụ sx, có tính chất xh hóa ngày càng cao gắn liền với nền đại công nghiệp cơ khí....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản