Phân tích sự khác biệt giữa ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính ngân hàng

Chia sẻ: chickenboy

Một nền kinh tế lành mạnh cần có 1 hệ thống tài chính để chuyển vốn từ người có tiền sang người có cơ hội đầu tư sinh lời và người ta phải chắc chắn rằng đồng tiền đầu tư của họ được an toàn và đem lại lợi nhuận.

Nội dung Text: Phân tích sự khác biệt giữa ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính ngân hàng

CÂU 16: phân tích sự khác biệt giữa ngân hang thương mại và các tổ chức tài chính phi 
ngân hàng. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu.

Một nền kinh tế lành mạnh cần có 1 hệ thống tài chính để chuyển vốn từ người có
tiền sang người có sơ hội đầu tư sinh lời.và người ta phải chắc chắn rằng đồng tiền
đầu tư của họ được an toàn và đem lại lợi nhuận. chúng ta sẽ nghiên cứu về hệ thống
tài chính gồm các trung gian tài chính được chia làm 2 loại
Các ngân hàng thương mại
Các trung gian tài chính phi ngân hàng
tìm hiểu sự khác biệt của 2 loại trên ta nghiên cứu NHTM và các TGTC phi ngân hàng.
1 đầu tiên là khác biệt về nguồn vốn
Nguồn vốn của ngân hàng gồm có
+các khoản tiền gửi
+các khoản tiền đi vay
+và khoản vốn tự có
Nguồn vốn của các trung gian tài chính
+Vốn tự góp , các quĩ trợ cấp
+Từ các hợp đồng bảo hiểm với khách hàng
+phát hành thương phiếu cổ phiếu và trái khoán để dùng tiền thu được cho vay
Khác biệt cơ bản gồm có giữa các tổ chức này là chỉ có ngân hàng được nhận tiền gửi
từ người dân.
Điều thứ 2 là các ngân hàng hầu như vay các khoản nhỏ để cho vay khoản lớn còn các
tổ chức phi ngân hàng thì vay các khoản lớn và cho vay các khoản bé.
2 khác biệt về hoạt động
Hoạt động của các ngân hàng thương mại
Các ngân hàng chịu sự quản lí của nhà nước và chịu ràng buộc về tiền gửi dự trữ và
bảo hiểm các khoản vay
Ho cho vay với mọi đối tượng không hạn chế (trừ cổ phiếu để đảm bảo nó không
nắm các khoản đầu tư quá mạo hiểm dẫn đến vỡ nợ ) gồm có các cá nhân tập thể vay
theo nhiều mục đích. Mua nhà đầu tư .v.v.

Hoạt động của các TGTC phi ngân hàng
Họ không bị nhà nước quản lí chặt chẽ như ngân hàng
Và các tổ chức này thường đầu tư vào bất động sản cổ phiếu thương phiếu
Hoạt động bảo hiểm
Khác nhau cơ bản (các ngân hàng mĩ không được tham gia vào trong thị trường chứng
khoán ) nhằm giảm nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại
3 khác biệt về khả năng tạo tiền
các ngân hàng thương mại có thể nhận tiền gửi và xoay vòng đồng tiền có thể đem
cho vay qua các hoạt động của ngân hàng nó đã tạo ra 1 hệ số nhân tiền.
các TGTC phi ngân hàng không thể làm được việc này

II/ Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu
Sự phát triển của hệ thống tài chính ở Việt Nam
Các ngân hàng thương mại thì dù có ra đời từ lâu nhưng thực tế nghiệp vụ của nó còn
quá hạn chế và non kém đơn cử như các khoản vay và cho vay của các ngân hàng VN
vẫn là từ thủa sơ khai nhận tiền gửi và cho vay
Trong khi đó các tổ chức phi ngân hàng thì mới mẻ và đang bước đầu phát triển .
Các ngân hàng thương mại cũng lập ra các công ty con kinh doanh chứng khoán ví dụ
bsc của bidv .v.v.
Điều đó gây sự chồng chéo các chức năng của 2 loại hình này
Em vẫn chưa hiểu rõ cơ chế điều tiết và vận hành của việt nam có như của mĩ không
nhất là của các tổ chức ngân hàng thương mại về vấn đề kinh doanh chúng khoán hay
không.
Hệ thống pháp lí luôn là điểm yếu của VN nó luôn chậm chân và gây ra nhiều lỗ hổng
có thể gây nguy hiểm cho các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản