Phân tích SWOT trong việc hình thành chiến lược kinh doanh

Chia sẻ: ziwan

Phân tích SWOT là một trong 5 bước hình thành chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm: xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản