PHÂN TÍCH THÂM HỤT CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Chia sẻ: nhoch2t3

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã trải qua những thăng trầm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như xuất phát từ nội tại nền kinh tế nước ta: tăng trưởng cao nhưng chưa ổn định, lạm phát tăng cao (2008) và đặc biệt hơn nữa đó là tình trạng thâm hụt cán cân vãng lai bắt nguồn tư thâm hụt cán cân thương mại ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và hện trạng môi trường đầu tư...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản