Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Quản lý nhà sách

Chia sẻ: babylove117x

Thủ kho quản lý sách có trong kho bằng Microsoft Excel. Mỗi lần nhập sách mới về, thủ kho sẽ cập nhật thông tin trong bảng tính của Excel. Nhân viên bán hàng quản lý đơn hàng của khách hàng đặt hàng qua Internet bằng Microsoft Excel. Sau khi khách hàng đặt hàng trên internet, nhân viên sẽ tìm sách trong kho, nếu không có (hoặc sách hiếm), nhân viên sẽ đi tìm sách ở các nguồn khác (internet, nhà xuất bản,…), khi nào có sẽ thông báo và giao hàng cho khách....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản