PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

Chia sẻ: Vo Phu Toan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
640
lượt xem
340
download

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xuất khẩu là một ngành nghề được đánh giá cao trong việc mang lại nguồn ngoại tệ không nhỏ cho quốc gia, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước. Bên cạnh đó, với khí hậu nhiệt đới gió mùa thích hợp cho cây lúa, cộng thêm đất đai màu mỡ và giá nhân công rẻ, đã giúp gạo trở thành mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ Giáo Viên Hướng Dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên Lê Phạm Hiền Thảo MSSV: 4074689 Lớp: Ngoại thương 01 – K33 Cần Thơ - 2010
 2. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex LỜI CẢM TẠ  Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ bốn năm qua, dưới sự hướng dẫn tận tâm của thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Cùng với sự chỉ bảo nhiệt tình của Quý Công ty trong thời gian thực tập vừa q ua đã giúp cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo của Quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, và đặc biệt là cô Phan Thị Ngọc Khuyên. Cô đã tận tình chỉ bảo, giúp em nhận ra những sai sót và học hỏi được thêm nhiều điều trong quá trình thực hiện đề tài. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc cùng với các cô chú, anh chị trong Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập tại Công ty. Đặc biệt là chú Trần Đức Toàn và anh Nguyễn Thành Nghiệp ở Phòng Kinh doanh đã hết lòng giúp đỡ và cung cấp các tài liệu cần thiết để em có thể hoàn thành bài luận văn. Tuy nhiên, do thời gian thực tập không dài và kiến thức bản thân còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót. Mong thầy cô có thể bỏ qua và góp ý chân thành để em nhận ra khuyết điểm và khắc phục. Kính chúc Quý thầy cô trong Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, cũng như Ban giám đốc và cô chú, anh chị trong Công ty Mekonimex dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống! Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 18 tháng 11 năm 2010 Sinh viên thực hiện Lê Phạm Hiền Thảo GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo -1-
 3. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex LỜI CAM ĐOAN  Em cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 18 tháng 11 năm 2010 Sinh viên thực hiện Lê Phạm HIền Thảo GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo -2-
 4. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Ngày tháng 11 năm 2010 Thủ trưởng đơn vị GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo -3-
 5. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... tháng 12 năm 2010 Ngày Giáo viên hướng dẫn Phan Thị Ngọc Khuyên GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo -4-
 6. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... tháng 12 năm 2010 Ngày Giáo viên phản biện GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo -5-
 7. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex MỤC LỤC Trang Chƣơng 1: GIỚI THIỆU ................................................................................. 1 1.1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................ 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ............................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................... 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................... 2 1.3.1. Không gian ...................................................................................... 2 1.3.2. Thời gian ......................................................................................... 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 2 1.4. Lược khảo tài liệu ....................................................................................... 3 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN & PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .... 4 2.1. Phương pháp luận ....................................................................................... 4 2.1.1. Các vấn để cơ bản về thị trường ..................................................... 4 2.1.2. Các vấn để cơ bản về xuất khẩu hàng hóa ...................................... 5 2.2. Tình hình xuất khẩu gạo của cả nước ......................................................... 8 2.2.1 Tình hình xuất khẩu gạo .................................................................. 8 2.2.2 Chủ trương và định hướng của chính phủ ..................................... 18 2.3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 20 2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu.......................................................... 20 2.3.2. Phương pháp phân tích số liệu ........................................................ 21 Chƣơng 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ .................................................................. 24 GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo -6-
 8. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 3.1. Giới thiệu về công ty .................................................................................. 24 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ..................................................... 24 3.1.2. Ngành nghề kinh doanh .................................................................. 26 3.2. Tình hình tổ chức hoạt động ....................................................................... 27 3.2.1. Nhân sự và cơ cấu tổ chúc .............................................................. 27 3.2.2. Tổ chức thu mua, chế biến và phân phối ........................................ 31 3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ............................................... 33 3.3.1 Kết quả hoạt động từ năm 2007 – 2009 ........................................... 33 3.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2010 ........... 36 Chƣơng 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO ....................... 37 4.1. Phân tích tình hình thu mua ........................................................................ 37 4.1.1. Tình hình thu mua gạo thành phẩm ................................................ 37 4.1.2. Tình hình thu mua gạo nguyên liệu ................................................ 42 4.2. Tình hình tiêu thụ ....................................................................................... 46 4.2.1 Sản lượng tiêu thụ ............................................................................ 46 4.2.2 Doanh thu ......................................................................................... 47 4.3. Phân tích thực trạng xuất khẩu qua 3 năm 2007- 2009 .............................. 49 4.3.1. Phân tích theo thị trường................................................................. 49 4.3.2. Phân tích theo mặt hàng .................................................................. 60 4.4. Phân tích tác động của sản lượng và giá cả đến hoạt động xuất khẩu........ 67 4.4.1. Tác động tới doanh thu ................................................................... 67 4.4.2. Tác động đến chi phí sản xuất ........................................................ 73 4.5. Phân tích lợi nhuận và các chỉ tiêu hiệu quả .............................................. 82 4.5.1 Lợi nhuận gộp trong hoạt động xuất khẩu gạo ................................ 82 4.5.2 Tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ......................................... 83 GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo -7-
 9. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex 4.5.3 Các chỉ tiêu hiệu quả ........................................................................ 84 4.6. Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến xuất khẩu ....................... 86 4.6.1 Môi trường trong nước..................................................................... 86 4.6.2. Môi trường nước ngoài ................................................................... 89 Chƣơng 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY................................................................................ 95 5.1. Tổng hợp các yếu tố tác động ..................................................................... 95 5.1.1. Môi trường bên trong ...................................................................... 95 5.1.2. Môi trường bên ngoài ..................................................................... 96 5.1.3. Xây dựng ma trận SWOT ............................................................... 97 5.2. Định hướng phát triển ................................................................................. 100 5.2.1. Mục tiêu của Công ty ...................................................................... 100 5.2.2. Lựa chọn giải pháp.......................................................................... 100 5.3. Giải pháp ..................................................................................................... 101 5.3.1. Kết hợp dọc ngược chiều và nâng cao chất lượng sản phẩm ......... 101 5.3.2. Phát triển thị trường ........................................................................ 102 5.3.3. Đào tạo nhân lực ............................................................................. 103 Chƣơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 105 6.1. Kết luận ....................................................................................................... 105 6.2. Kiến nghị .................................................................................................... 105 6.2.1. Đối với Nhà Nước ........................................................................... 105 6.2.2. Đối với doanh nghiệp...................................................................... 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 107 GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo -8-
 10. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ năm 2006 - 2009 ................ 8 Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam từ năm 2006 – 2009 .............. 12 Bảng 3: Thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam năm 2009 ................. 16 Bảng 4: 10 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 6th/2010 ..................... 17 Bảng 5: Trình độ nhân sự của Công ty Mekonimex trong 6th/2010 ................... 27 Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Mekonimex qua ba năm từ năm 2007 – 2009 .................................................................................... 34 Bảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Mekonimex trong 6th/2009 và 6th/2010 ............................................................................................. 36 Bảng 8: Sản lượng gạo thành phẩm thu mua theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ..................................................... 37 Bảng 9: Chi phí thu mua gạo thành phẩm theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ..................................................... 40 Bảng 10: Giá gạo thành phẩm thu mua theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010.................................................. 41 Bảng 11: Sản lượng gạo nguyên liệu thu mua của Công ty Mekonimex từ năm 2008 - 6th/2010....................................................................................... 43 Bảng 12: Chi phí thu mua gạo nguyên liệu ở hai phân xưởng của Công ty Mekonimex từ năm 2008 đến 6th/2010.................................................. 44 Bảng 13: Giá gạo nguyên liệu thu mua ở hai phân xưởng của Công ty Mekonimex từ năm 2008 – 6th/2010 ..................................................... 45 Bảng 14: Sản lượng gạo tiêu thụ của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 .................................................................................................. 46 GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo -9-
 11. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 15: Doanh thu từ tiêu thụ gạo của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến năm 2009 ................................................................................................ 48 Bảng 16: Sản lượng xuất khẩu đến các thị trường của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 .............................................................................. 50 Bảng 17: Kim ngạch xuất khẩu từ các thị trường của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 .................................................................................. 55 Bảng 18: Giá xuất khẩu theo từng thị trường của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 .................................................................................. 58 Bảng 19: Sản lượng gạo xuất khẩu theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 ...................................................................... 61 Bảng 20: Kim ngạch xuất khẩu theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 .......................................................................... 64 Bảng 21: Doanh thu từ xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ 2007-2009 ........ 67 Bảng 22: Ảnh hưởng của sản lượng và đơn giá đến doanh thu xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 2008 .............................................. 68 Bảng 23: Ảnh hưởng của sản lượng và đơn giá đến doanh thu xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2008- 2009 ............................................... 70 Bảng 24: Ảnh hưởng của sản lượng và đơn giá đến doanh thu xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ 6th/2009- 6th/2010 ........................................... 72 Bảng 25: Chi phí sản xuất theo mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 .................................................................................................. 74 Bảng 26: Ảnh hưởng của sản lượng và giá thành đến chi phí xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 2008 ....................................................... 77 Bảng 27: Ảnh hưởng của sản lượng và giá thành đến chi phí xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2008 – 2009 ....................................................... 79 Bảng 28: Ảnh hưởng của sản lượng và giá thành đến chi phí xuất khẩu của Công ty Mekonimex trong 6th/2009 – 6th/2010 .............................................. 81 GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - 10 -
 12. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Bảng 29: Ảnh hưởng của doanh thu và chi phí xuất khẩu đến lợi nhuận gộp của Công ty Mekonimex từ 2007 – 6th/2010 ............................................... 82 Bảng 30: Lợi nhuận trên chi phí và doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ................................................. 85 Bảng 31: Ma trận SWOT của Công ty Mekonimex ............................................ 97 GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - 11 -
 13. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Biểu đồ thê hiện sản lượng và giá xuất khẩu gạo của Việt Nam từ năm 2006 – 6th/2010 ...................................................................................... 11 Hình 2: Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam qua các thị trường năm 2007 – 2008 (%) ..................................................................................... 14 Hình 3: Tốp 10 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam năm 2008 ....... 15 Hình 4: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Mekonimex năm 2010 ................... 28 Hình 5: Quy trình chế biến gạo của Công ty Mekonimex ................................... 32 Hình 6: Cơ cấu gạo thành phẩm của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6th/2010 .................................................................................................. 39 Hình 7: Cơ cấu sản lượng gạo nguyên liệu thu mua ở từng phân xưởng của Công ty Mekonimex từ năm 2008 – 6th/2010 ................................................. 43 Hình 8: Cơ cấu sản lượng theo thị trường của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ............................................................................................... 53 Hình 9: Cơ cấu sản lượng theo mặt hàng xuất khẩu của Công ty Mekonimex từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010 ..................................................... 63 Hình 10: Giá trung bình xuất khẩu theo từng mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 .......................................................................... 65 Hình 11: Cơ cấu chi phí sản xuất theo mặt hàng của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 ...................................................................................... 75 Hình 12: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty Mekonimex từ năm 2007 – 6th/2010 .............................................................................. 83 GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - 12 -
 14. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Chƣơng 1: GIỚI THIỆU Lý do chọn đề tài 1.1 Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xuất khẩu là một ngành nghề được đánh giá cao trong việc mang lại nguồn ngoại tệ không nhỏ cho quốc gia, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước. Bên cạnh đó, với khí hậu nhiệt đới gió mùa thích hợp cho cây lúa, cộng thêm đất đai màu mỡ và giá nhân công rẻ, đã giúp gạo trở thành mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Từ đó đưa nước ta đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu mặt hàng này. Việc phát triển nghề trồng lúa và có những biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu mà đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, để nước ta giữ vững vị trí xuất khẩu trên thương trường quốc tế là vấn đề luôn được nhà nước xem trọng. Thêm vào đó, từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay, tuy đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Phải tự đổi mới để thích nghi với những thay đổi trong môi trường kinh doanh là vấn đề đã và đang được các công ty hết sức quan tâm, C ông Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nằm trong ngành nghề xuất khẩu được nhà nước khuyến khích, giúp đỡ nhưng Công ty vẫn không chủ quan trước những khó khăn và thách thức. Nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo uy tín trên thương trường luôn là mục tiêu được Công ty chú trọng và từng bước thực hiện trong thời gian qua. Vì những lý do trên, cùng với thời gian thực tập tại Công ty, thiết nghĩ việc nghiên cứu đề tài “Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ” là cần thiết. Nhằm giúp công t y biết được những thành công và hạn chế trong những năm qua. Để từ đó có những giải pháp, kịp thời xây dựng chiến lược phát triển Công ty tốt hơn trong tương lai. Góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp. GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - 13 -
 15. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Mục tiêu nghiên cứu 1.2 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình xuất khẩu mặt hàng gạo của Công ty từ năm 2007 đến 6/2010, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sản lượng xuất khẩu gạo của Công ty trong thời gian tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề cụ thể như sau:  Mục tiêu 1: Phân tích tình hình xuất khẩu gạo qua các năm.  Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động xuất khẩu gạo của công ty.  Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong tương lai. Phạm vi nghiên cứu 1.3 1.3.1 Không gian Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ. Các số liệu trong đề tài chủ yếu được cung cấp từ nội bộ Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ. 1.3.2 Thời gian Đề tài nghiên cứu về tình hình xuất khẩu của công ty trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010. Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 9.9.2010 đến ngày 15.11.2010 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Công ty xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm nhưng chiếm phần lớn và chủ đạo là gạo. Nên đề tài chủ yếu nghiên cứu sâu về thực trạng xuất khẩu mặt hàng gạo của công ty. GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - 14 -
 16. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Lƣợc khảo tài liệu 1.4 Luận văn tốt nghiệp của Lê Thị Cẩm Dân, đề tài “phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ – Mekonimex/ns”. Nội dung đề tài nghiên cứu chi tiết về tình hình xuất khẩu gạo của công ty qua ba năm 2005 – 2007, thông qua việc phân tích các tiêu chí về sản lượng, kim ngạch, giá cả theo từng thị trường, mặt hàng. Bên cạnh đó, đề tài còn đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu của công ty. Tuy nhiên, đề tài chỉ tập trung phân tích tình hình xuất khẩu của Công ty mà chưa đề cập tới các nhân tố ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài như khách hàng, chính sách pháp luật trong nước, đối thủ cạnh tranh... GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - 15 -
 17. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phƣơng pháp luận 2.1 Các vấn đề cơ bản về thị trƣờng 2.1.1 Khái niệm: 2.1.1.1 Nếu hiểu theo nghĩa rộng thì thị trường là tổng thể những thỏa thuận, cho phép những người bán và người mua trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Như vậy, thị trường không nhất thiết phải là một địa điểm cụ thể. Người bán và người mua có thể không trực tiếp trao đổi, mà có thể qua các phương tiện khác để thiết lập nên thị trường. Nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì thị trường chỉ địa điểm hay không gian của việc trao đổi hàng hoá, đó là nơi gặp gỡ giữa người bán, người mua, hàng và tiền và ở đó diễn ra các hoạt động mua bán. Đây là cách hiểu thị trường gắn với yếu tố địa lý của hành vi tham gia thị trường, đòi hỏi phải có sự hiện hữu của đối tượng được đem ra trao đổi. Chức năng: 2.1.1.2 Chức năng thừa nhận: Hàng hoá có bán được hay không phải thông - qua chức năng thừa nhận của thị trường, của khách hàng, của doanh nghiệp. Nếu hàng hoá bán được, tức là được thị trường thừa nhận, doanh nghiệp thương mại mới thu hồi được vốn, có nguồn thu trang trải chi phí và có lợi nhuận và ngược lại. Để được thị trường thừa nhận doanh nghiệp phải nghiên cứu nhu cầu của khách hàng để từ đó tiến hành kinh doanh những sản phẩm phù hợp với nhu cầu trên thị trường. Chức năng thực hiện: Chức năng này đòi hỏi hàng hoá và dịch vụ phải - được thực hiện bằng giá trị trao đổi (có thể là tiền, hàng, hoặc các chứng từ có giá khác), tức là phải có sự dịch chuyển hàng hóa từ người bán sang người mua. Chức năng điều tiết và kích thích: Qua hành vi trao đổi hàng hóa và - dịch vụ trên thị trường, thị trường sẽ điều tiết và kích thích sản xuất và kinh doanh phát triển và ngược lại. Chức năng này sẽ điều tiết sự gia nhập ngành hoặc GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - 16 -
 18. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex rút ra khỏi ngành của các doanh nghiệp. Thị trường khuyến khích các nhà kinh doanh giỏi và điều chỉnh hoạt động kinh doanh đầu tư theo hướng có lợi. Chức năng thông tin: Thông tin thị trường là những thông tin kinh tế - quan trọng đối với mọi nhà sản xuất kinh doanh, cả người mua và người bán, cả người cung ứng và tiêu dùng, cả người quản lý và những người nghiên cứu sáng tạo. Việc nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các thông tin có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc ra các quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh, cũng như quyết định của các cấp quản lý. 2.1.1.3 Vai trò: Trong nền kinh tế thị trường, thị trường có vị trí trung tâm. Thị trường vừa là mục tiêu của người sản xuất kinh doanh vừa là môi trường của hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hoá. Do vậy, thị trường có những tác dụng sau đây: Một là, bảo đảm điều kiện cho sản xuất phát triển liên tục với quy mô ngày càng mở rộng và bảo đảm hàng hoá cho người tiêu dùng phù hợp với thị hiếu và sự tự do lựa chọn một cách đầy đủ, kịp thời, thuận lợi với dịch vụ văn minh. Hai là, thúc đẩy nhu cầu, gợi mở nhu cầu, đưa đến cho người tiêu dùng sản xuất và người tiêu dùng cá nhân những sản phẩm mới. Kích thích sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, văn minh và hiện đại. Ba là, dự trữ các hàng hoá phục vụ sản xuất và tiêu dùng xã hội, giảm bớt dữ trữ ở các khâu tiêu dùng, bảo đảm việc điều hoà cung cầu. Bốn là, phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân ngày càng phong phú, đa dạng, văn minh. Năm là, thị trường hàng hoá dịch vụ ổn định có tác dụng to lớn để ổn định sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân. 2.1.2 Các vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng hóa Khái niệm: 2.1.2.1 Xuất khẩu là một hoạt động kinh doanh thu doanh lợi bằng cách bán sán phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường nước ngoài và sản phẩm hay dịch vụ ấy phải di GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - 17 -
 19. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex chuyển ra khỏi biên giới của một quốc gia, trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hoặc với cả hai quốc gia. Mục đích của hoạt động này là thu được một khoản ngoại tệ dựa trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu: 2.1.2.2 Hoạt động xuất khẩu là một mặt của hoạt động thương mại quốc tế nên cũng có những đặc trưng của hoạt động thương mại quốc tế và nó liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế khác như bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế, vận tải quốc tế... Hoạt động xuất khẩu không giống như hoạt động buôn bán trong nước ở đặc điểm là có sự tham gia buôn bán của đối tác nước ngoài, hàng hoá phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ở phạm vi nước ngoài. Hoạt động xuất khẩu diễn ra trên mọi lĩnh vực, trong mọi điều kiện của nền kinh tế, từ xuất khẩu hàng tiêu dùng cho đến tư liệu sản xuất, máy móc hàng hoá thiết bị công nghệ cao. Tất cả các hoạt động này đều nhằm mục tiêu đem lại lợi ích cho quốc gia nói chung và các doanh nghiệp tham gia nói riêng. Hoạt động xuất khẩu diễn ra rất rộng về không gian và thời gian. Có thể diễn ra trong thời gian rất ngắn song cũng có thể kéo dài hàng năm, có thể được diễn ra trên phạm vi một quốc gia hay nhiều quốc gia khác nhau. Các hình thức xuất khẩu: 2.1.2.3 Hoạt động xuất khẩu được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: xuất khẩu tại chỗ, xuất khẩu gia công, ủy thác xuất khẩu, xuất khẩu tự doanh, xuất khẩu qua đại lý nước ngoài, hình thức tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu … Mỗi hình thức có những ưu điểm và khuyết điểm riêng biệt, tùy theo tình hình của từng đơn vị mà từng công ty có sự lựa chọn phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Đối với Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Thành phố Cần Thơ, do đã có uy tín trên thương trường và chịu sự chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ cũng như Tổng Công ty Lương thực Miền Nam nên công ty xuất khẩu gạo qua 2 hình thức: xuất khẩu trực tiếp và ủy thác xuất khẩu. GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - 18 -
 20. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex  Xuất khẩu trực tiếp: Đây là hình thức mà hàng hoá được bán trực tiếp ra nước ngoài không qua trung gian. Theo hình thức này đơn vị kinh doanh xuất khẩu trực tiếp ký kết hợp đồng ngoại thương. Các doanh nghiệp ngoại thương tự bỏ vốn ra mua các sản phẩm từ các đơn vị sản xuất trong nước sau đó bán các sản phẩm này cho các khách hàng nước ngoài (có thể qua một số công đoạn gia công chế biến).  Ủy thác xuất khẩu: Xuất khẩu uỷ thác là phương thức kinh doanh mà trong đó, đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh xuất khẩu không đứng ra trực tiếp đàm phán với nước ngoài mà phải nhờ qua một đơn vị xuất khẩu có uy tín thực hiện hoạt động xuất khẩu cho mình. Vai trò của xuất khẩu 2.1.2.4 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đã được tìm hiểu và nhận biết rất sớm bởi các nhà kinh tế học. Qua quá trình phát triển của nền sản xuất hàn g hoá những quan điểm về vai trò xuất khẩu này ngày càng hoàn thiện hơn. Ngày nay hoạt động xuất khẩu có vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các công ty xuất nhập khẩu cũng như các công ty đa quốc gia. Sau đây là một số vai trò chủ yếu của xuất khẩu đối với mỗi quốc gia và các doanh nghiệp trong nước.  Đối với quốc gia: Xuất khẩu là một trong những nhân tố tạo đà, thúc đẩy sự tăng trưởng và - phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hoá, hiện - đại hoá đất nước. Xuất khẩu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát - triển. Xuất khẩu có tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm, cải - thiện đời sống nhân dân. GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo - 19 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản