PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Chia sẻ: fusi509

Công cụ Scenario Manager giúp ta giải quyết bài toán trên, cụ thể như sau: - Cho phép ta định nghĩa tập các danh sách chứa các yếu tố đầu vào cần thay đổi đặt tên cho mỗi danh sách đó. - Cho phép ta lựa chọn danh sách chứa yếu tố đầu vào để tạo bảng tổng kết. - Tự động tính toán lại khi thay đổi bất kỳ yếu tố đầu vào nào thay đổi.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

 Bài toán phân tích tình huống
 Thiết lập dữ liệu cho bài toán
 Giải bài toán dùng Scenarios
Bài toán phân tích tình huống
Trong các bài trước, ta đã phân tích độ nhạy một
chiều và đô nhạy hai chiều:
 Độ nhạy một chiều: chỉ có một yếu tố đầu vào
thay đổi
(Ví dụ: giá mua, giá bán,….)
 Độ nhạy hai chiều: hai yếu tố đầu vào thay đổi
(Ví dụ: cả giá mua và giá bán thay đổi)


18/09/10 2
Bài toán phân tích tình huống
Giới hạn của bài toán phân tích độ nhạy:
- Chỉ có một hoặc 2 yếu tố đầu vào thay đổi.
- Việc thiết lập bảng dữ liệu không tổng quát
- Bảng phân tích hai chiều chỉ hiển thị kết quả
của một ô chứa công thức.
- ….
18/09/10 3
Bài toán phân tích tình huống
Công cụ Scenario Manager giúp ta giải quyết bài
toán trên, cụ thể như sau:
- Cho phép ta định nghĩa tập các danh sách chứa
các yếu tố đầu vào cần thay đổi  đặt tên cho
mỗi danh sách đó.
- Cho phép ta lựa chọn danh sách chứa yếu tố
đầu vào để tạo bảng tổng kết.
- Tự động tính toán lại khi thay đổi bất kỳ yếu tố
đầu vào nào thay đổi.

18/09/10 4
Bài toán phân tích tình huống
Ví dụ:
18/09/10 5
Bài toán phân tích tình huống
Ví dụ:
18/09/10 6
Thiết lập dữ liệu cho bài toán
Giả sử một người kinh doanh một mặt hàng A với
-Giá mua: 8
-Giá bán: 10
-Tiền trả lương: 0.5
Tiền lời = giá bán – giá mua – tiền trả lương
= 10 – 8 – 0.5 = 1.5
 Hãy tính tiền lời khi giá mua, giá bán và tiền trả
lương thay đổi.

18/09/10 7
Thiết lập dữ liệu cho bài toán
Nhập liệu cho bài toán:
18/09/10 8
Thiết lập dữ liệu cho bài toán
Xác định trước các tập dữ liệu cần thay đổi
18/09/10 9
Sử dụng Scenarios
Bước 1: Lập công thức cho ô tiền lời
C5 = C3-C2-C4
18/09/10 10
Sử dụng Scenarios
Bước 2: Menu Tools  Scenarios
18/09/10 11
Sử dụng Scenarios
Bước 3: Nhấn nút Add
18/09/10 12
Sử dụng Scenarios
Bước 4: Nhập tên tình huống vào mục Scenario Name
18/09/10 13
Sử dụng Scenarios
Bước 5: Ở mục Changing cells  chọn các ô chứa các
giá trị chứa yếu tố đầu vào cần thay đổi (nhấn Ctrl và
click để chọn các ô rời nhau)  OK
18/09/10 14
Sử dụng Scenarios
Bước 6: Sửa giá trị của các biến (không thay đổi giá trị
của các biến ở trường hợp gốc của bài toán)  OK
18/09/10 15
Sử dụng Scenarios
Bước 7: Tiếp tục nhấn nút Add và nhập thêm vào các
tình huống khác và lặp lại các bước 4,5,6
18/09/10 16
Sử dụng Scenarios
Bước 8: Sau khi nhập xong các tình huống
-Nhấn nút Summary để xem kết quả
-Nhấn nút Edit để chỉnh sửa tình huống
-Nhấn nút Delete để xoá tình huống
18/09/10 17
Sử dụng Scenarios
Kết quả của Scenarios
18/09/10 18
TÌM GIAO ĐIỂM ĐƯỜNG CUNG VÀ
ĐƯỜNG CẦU BẰNG GOAL SEEK
Giới thiệu bài toán
Cho phương trình đường cung và đường cầu:
- Đường cung: 3P – 2Q = 6
- Đường cầu: P + Q = 30
18/09/10 20
Thiết lập dữ liệu cho bài toán
Từ phương trình đường cung và đường cầu, ta lập
bảng dữ liệu:
18/09/10 21
Sử dụng Goal Seek
Bước 1: Lập công thức cho ô E3 = C3 – D3 (hiệu của
giá cung và giá cầu)
Bước 2: Nhấp chuột vào ô E3
Bước 3: Menu Tools  Goal Seek
18/09/10 22
Sử dụng Goal Seek
Bước 4: Nhập số 0 vào ô To Value
Bước 5: Ở mục By changing cell, nhập/chọn ô B3 làm
ô sẽ thay đổi giá trị cho đến khi E3 bằng 0 (nghĩa là giá
cung và giá cầu bằng nhau)
Bước 6: Nhấn OK


 Khi đó Goal Seek sẽ tìm giá trị cho ô B3 để ô E3
bằng 0


18/09/10 23
Sử dụng Goal Seek
18/09/10 24
SOLVER
Solver
 Bài toán: Một doanh nghiệp sản xuất quần
áo, có một máy sản xuất quần và hai máy sản
xuất áo. Công suất tối đa của máy sản xuất
quần là 5000 cái/ Tháng. Công xuất tối đa
của máy sản xuất áo là 10000 cái/Tháng.
Tổng vốn công ty chi tiêu cho sản xuất hàng
tháng là 500 triệu đồng. Chi phí sản xuất 1
quần là: 60000 đ/cái. Chi phí sản xuất 1 áo là:
40000 đ/cái. Giá bán một quần là: 100 000
đ/cái. Giá bán một áo là 65 000 đ/cái.
18/09/10 26
Solver
Mục tiêu của công ty là tối đa hóa lợi nhuận.
Anh/Chị hãy tính số lượng quần, số lượng áo
cần thiết sản xuất, và lợi nhuận hàng tháng
của công ty
18/09/10 27
Solver
B1: Thiết lập dữ liệu cho bài toán
18/09/10 28
Solver
B2: Menu Tools  Solver
18/09/10 29
Solver
B3: Chọn hàm mục tiêu (trong bài toán này là Max)
B4: Chọn các yếu tố đầu vào sẽ thay đổi (By Changing
Cells)
B5: Nhấn nút Add để thêm các ràng buộc cho bài toán
18/09/10 30
Solver
B6: Thêm tất cả các ràng buộc của bài toán vào
B7: Nhấn nút Solve để giải
18/09/10 31
Solver
18/09/10 32
Solver
18/09/10 33
Solver
18/09/10 34
Solver
18/09/10 35
Solver
18/09/10 36
18/09/10 37
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản