phân tích tư duy kinh doanh theo định hướng khách hàng và định hướng doanh nghiệp

Chia sẻ: nv_tien

Marketing vừa là chức năng, vừa là định hướng của tổ chức. Phần lớn mọi người chỉ nghĩ đến khía cạnh chức năng – tức là những hoạt động như hỗ trợ bán hàng, quảng cáo, nghiên cứu thị trường, phân phối, quan hệ công chúng, v.v. Cho đến đầu thập niên 1950, marketing đã trở thành bộ phận duy nhất “sở hữu” và chịu trách nhiệm về khách hang, đồng thời là cầu nối giao tiếp giữa khách hàng và công ty. Những bộ phận khác chịu trách nhiệm thiết kế và làm ra sản phẩm, còn bộ phận......

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: phân tích tư duy kinh doanh theo định hướng khách hàng và định hướng doanh nghiệp

Quản trị Marketing
Bài tập cá nhân: phân tích tư duy kinh doanh theo định hướng khách hàng
và định hướng doanh nghiệp? cho nhận xét thực trạng vệc vận dụng các
tư duy kinh doanh trên và liên hệ thực tế ở một công ty kinh doanh mà anh
chị biết

Bài làm

Marketing vừa là chức năng, vừa là định hướng của tổ chức. Phần lớn
mọi người chỉ nghĩ đến khía cạnh chức năng – tức là những hoạt động
như hỗ trợ bán hàng, quảng cáo, nghiên cứu thị trường, phân phối, quan
hệ công chúng, v.v. Cho đến đầu thập niên 1950, marketing đã trở thành
bộ phận duy nhất “sở hữu” và chịu trách nhiệm về khách hang, đồng thời
là cầu nối giao tiếp giữa khách hàng và công ty. Những bộ phận khác chịu
trách nhiệm thiết kế và làm ra sản phẩm, còn bộ phận marketing có
nhiệm vụ đưa các sản phẩm ấy đến với người sử dụng.

Mặc dù định hướng sản xuất vẫn còn tồn tại và phát huy tác dụng ở
những nền kinh tế chưa phát triển, nhưng nó đã mất quyền lực ở những
nơi khác khi các thị trường một thời chưa khai thác giờ đã trở nên bão hòa,
khi cuộc cạnh tranh phát triển mạnh và khi những người mua bắt đầu tìm
giá trị cao hơn cũng như sự độc đáo, mới lạ của sản phẩm. Điều này dẫn
đến sự chuyển biến quan trọng sang một định hướng mới mà sự hiểu biết
về nhu cầu khách hàng đóng vai trò quan trọng. Định hướng thị trường cho
rằng một công ty phải hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của khách hàng, cũng
như những gì khách hàng đánh giá cao để tổ chức sản xuất và cung cấp
sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng những nhu cầu, mong muốn đó. Định
hướng thị trường đã chuyển sự tập trung quản lý từ guồng máy sản xuất
sang việc tìm hiểu và phục vụ khách hàng.

Theo định hướng này, marketing không còn là bộ phận duy nhất “sở
hữu” khách hàng mà khách hàng phải là sự quan tâm chính của tất cả mọi
người, và suy cho cùng, sự thỏa mãn của khách hàng là yếu tố quyết định
sự thành công và phát triển lâu dài của công ty. Vincent Barabba đã truyền
đạt định hướng mới này khi cho rằng: “Nếu bạn cung cấp cho khách hàng
các giải pháp sáng tạo đối với những mong muốn và nhu cầu của họ, thì
hãy cố gắng giữ chi phí thấp hơn mức mà khách hàng sẵn sàng chi trả và
đảm bảo đội ngũ nhân viên luôn năng động, có động cơ thúc đẩy tinh thần
làm việc, có kiến thức chuyên môn. Những yếu tố căn bản này sẽ dẫn đến
lợi nhuận, tăng trưởng, thành công, phát triển và sự nhìn nhận tích cực
của công chúng.”

Để hiểu tư duy kinh doanh theo định hướng khách hàng chúng ta
cần phải hiểu thêm về tư duy kinh doanh

Vậy tư duy kinh doanh là gì

Tư duy trước hết là sự phản ánh ở trình độ cao bằng con đường khái quát
hoá, hướng sâu vào nhận thức bản chất, quy luật của đối tượng. Phản ánh
ở đây hiểu theo quan niệm của chủ nghĩa Mác là phản ánh biện chứng, "là
một quá trình phức tạp và mâu thuẫn của sự tác động qua lại giữa nhận
thức cảm tính và nhận thức lý tính, giữa hoạt động tư duy và hoạt động
thực tiễn, như là một quá trình trong đó con người không thích nghi một
cách thụ động với thế giới bên ngoài, mà tác động tới nó, cải tạo nó và
bắt nó phải phục tùng những mục đích của mình"(2). Đó là phản ánh tâm
lý, là sự phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính, các mối quan hệ, liên
hệ bản chất, quy luật vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng
trong biện thực khách quan(3). Theo V.I. Lê nin, tư duy là sự phản ánh thế
giới tự nhiên sâu sắc hơn, trung thành hơn, đầy đủ hơn, .đi sâu một cách
vô hạn, tiến gần đến chân lý khách quan hơn. "Tư duy của người ta - đi
sâu một cách vô hạn, từ giả tưởng tới bản chất, từ bản chất cấp một, nếu
có thể như vậy, đến bản chất cấp hai... đến vô hạn"(4).
Tư duy kinh doanh có hàm nghĩa rất rộng, nó bao hàm những nhìn nhận
đúng đắn hơn về vai trò của các chiến lược kinh doanh, công việc nghiên
cứu thị trường, tìm hiểu khách hàng, các hoạt động tiếp thị, quan hệ công
chúng,v.v…. Việc thay đổi lối tư duy kinh doanh ngắn hạn bằng những
chiến lược có tầm nhìn xa, hay thay đổi tư duy “ai thắng ai” bằng “các
bên cùng thắng” là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, một tư duy kinh doanh tốt sẽ từ bỏ thói quen kinh doanh
khép kín, thay vào đó là đối tác liên kết, hợp tác chiến lược cũng như thiết
lập hệ thống “người lính gác ở xa”. Trong một số trường hợp bạn còn
phải biết chấp nhận mình chỉ là một nhánh trong cả một khối tổng thể.

Tư duy kinh doanh đồng nghĩa với tư duy chiến lược. Nói cách khác, đó là
khả năng nhìn xa trông rộng, giúp bạn tránh xa những sai lầm của tầm
nhìn ngắn hạn. Tầm nhìn kinh doanh sẽ quyết định nhiều yếu tố khác
nhau, chẳng hạn như nhân sự, khả năng thu hút người giỏi, v.v… và trên
cơ sở đó quyết định sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
Sau đây là lợi ích của một tư duy kinh doanh tốt
Có tư duy kinh doanh tức là có một kiến thức tốt

Trước hết, có được tư duy kinh doanh tốt đồng nghĩa với việc bạn tự
trang bị cho mình những vốn kiến thức cần thiết. Đó có thể là các kiến
thức cần thiết mà mình rút ra từ kinh nghiệm kinh doanh bản thân hay
kiến thức có được cùng với sự thay đổi của tư duy về đường hướng, luật
pháp, kế toán và quản trị,…

Những kiến thức này sẽ khiến bạn trở thành một nhà chiến lược thực thụ
khi bạn hội tụ đủ nó và đó là điều kiện cần trên con đường kinh doanh
sau này. Hãy đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội được sở hữu nó.

2.Có tư duy kinh doanh tức là biết rằng mục tiêu của hoạt động kinh
doanh là tìm kiếm lợi nhuận

Đôi lúc sở thích của bạn chỉ là một sở thích, cho dù bạn sẽ có sở thích
rằng kiếm thêm đôi chút thu nhập hay sở thích có một hoạt động kinh
doanh với sự phát triển cao để có lợi nhuận lớn.

3.Có tư duy kinh doanh tức là suy nghĩ cho bản thân bạn, không để
mọi người khác suy nghĩ cho bạn

Đừng cho phép các chuyên gia kiểm soát các giấc mơ và vận mệnh của
bạn, hãy để họ giúp đỡ bạn tới được đó. Hãy dành thời gian để suy nghĩ,
tìm hiểu và nghiên cứu về các ý kiến của riêng bạn trước khi nhờ đến sự
giúp đỡ của ai đó. Làm đúng như vậy, bạn sẽ được trang bị đầy đủ tất cả
những thứ cần thiết để hỏi chính xác những gì bạn muốn và có được nó.

4.Có tư duy kinh doanh tức là trở nên chiến lược hơn về các hoạt
động kinh doanh của bạn

Đừng chỉ tham gia suông vào các sự kiện mạng lưới hay đảm nhận bất cứ
công việc nào. Hãy xác định những kết quả bạn muốn có được trước khi
đầu tư cho các hoạt động kinh doanh.

Ví dụ, bạn có biết rõ những chi phí thực sự để bạn tham gia một khoá đào
tào hay một sự kiện mạng lưới: tiền bạc, gia đình, thời gian, cô trông trẻ,
xăng xe,…? Để bù đắp cho khoản đầu tư bỏ ra, các lý do đầu tư của bạn
phải mang nhiều ý nghĩa hơn việc gặp gỡ mọi người hay “Tôi chỉ muốn
học hỏi đôi chút gì đấy”.

Tại sao? Đó là những căn cứ khi bạn tham gia một sự kiện mạng lưới
(gặp gỡ mọi người) hay đào tạo (học hỏi gì đó). Mục đích của bạn cho
việc tham gia bất cứ sự kiện nào thứ nhất phải thích hợp với viễn cảnh
của bạn và thứ hai phải được tập trung vào yếu tố lợi nhuận. Vì vậy, hãy
chắc chắn rằng bạn có một kết quả cụ thể trong tâm trí trước khi đầu tư
cho các hoạt động như xây dựng mạng lưới hay đào tạo.

5.Có tư duy kinh doanh tức là biết được những gì chúng ta cần

Đó là những sự cần thiết để kết nối với hoạt động kinh doanh của chúng
ta và mối kết nối đó sẽ tạo ra lợi nhuận. Bạn kết nối với các khoản lợi
nhuận của bạn như thế nào? Tất cả sẽ đòi hỏi ở bạn hiểu biết về ranh
giới lợi nhuận, dòng tiền, lợi thế cạnh tranh, mục tiêu bán hàng và các
nhân tố quyết định lợi nhuận, v.v…

6.Có tư duy kinh doanh tức là hiểu được chiến lược và thực thi nó
trong hoạt động kinh doanh của bạn

Những ngày này chúng ta có khuynh hướng tập trung vào những nhiệm vụ
thường nhật, giải quyết các vấn đề ngắn hạn và thực thi các chiến thuật
tiếp thị không phải là sự tương thích tốt nhất đối với hoạt động kinh
doanh của chúng ta.

Chiến lược bản thân nó liên quan tới những gì ở phía trước, nhìn vào nơi
nào chúng ta sẽ đi và làm thế nào để tới được đó. Bằng cách ấy, hãy tự
đặt ra câu hỏi: “Nhiệm vụ này có thích hợp với các mục tiêu tương lai của
công ty cũng như với mục tiêu của chính bản thân mình trong tương lai?”.

7.Có tư duy kinh doanh tức là mở rộng cánh cửa để đa dạng hoá các
nguồn thu nhập lẫn các hoạt động kinh doanh

Một nữ doanh nhân thành công đã từng nói rằng: “Tôi có một hoạt động
kinh doanh mà tôi thực sự đam mê mặc dù nó không tạo ra nhiều lợi
nhuận, và tôi điều hành nó. Tôi có một hoạt động kinh doanh khác tạo ra
rất nhiều lợi nhuận và tôi thuê một ai đó điều hành nó”.

Vấn đề ở đây là bạn không phải “bỏ tất cả trứng vào một rổ” – đó là một
phần của việc có được tư duy kinh doanh tốt.
8.Có tư duy kinh doanh tức là biết được cảm xúc của bạn sẽ gắn
chặt với các hoạt động kinh doanh

Việc biết được cảm xúc có mối liên hệ ra sao với các hoạt động kinh
doanh sẽ cho phép bạn vượt qua những rào cản cá nhân đang ngăn trở bạn
làm những gì bạn nói rằng bạn sẽ làm cũng như những gì bạn muốn làm.

Lần tới khi bạn có cảm xúc với hoạt động kinh doanh của mình, hãy xác
định bạn đang cảm thấy những gì và điều gì khơi dậy chúng. Đây chính là
cách thức để bạn bắt đầu nhận ra các cảm xúc của mình đang hạn chế
bạn khỏi các hoạt động kinh doanh tốt.

Suy cho cùng, mỗi quyết định kinh doanh của bạn ngày hôm này sẽ ảnh
hưởng tới hoạt động kinh doanh bạn trong hiện tại và tương lai. Chính vì
thế, hãy là một nhà chiến lược tốt - người mà nhìn vào tất cả các khía
cạnh về hoạt động kinh doanh của họ ngày hôm nay đặt trong những bận
tâm tới việc ngày mai sẽ như thế nào và mình đang cố gắng đi đến đâu.

Một nhà chiến lược tốt sẽ chào đón các thay đổi và biến nó thành một cơ
hội mới; nhanh chóng phản ứng với những gì không mong đợi và đương
nhiên là không thể thiếu một tư duy kinh doanh tuyệt vời.
Tư duy kinh doanh theo định hướng khách hàng trong doanh nghiệp

Trong cơ chế thị trường, khách hàng là người chấp nhận và tiêu thụ sản
phẩm. Khách hàng đề ra các yêu cầu về sản phẩm, chất lượng và giá cả
sản phẩm. Để tồn tại và phát triển thì sảm phẩm do doanh nghiệp sản
xuất ra phải tiêu thụ được và có lãi
Do đó quản trị marketing phải hướng tới khách hàng và nhằm đáp ứng tốt
nhất nhu cầu của khách hàng. Các hoạt động điều tra nghiên cứu thị
trường, nhu cầu khách hàng, xây dựng và thực hiện chính sách chất lượng
thiết kế sản phẩm , sản xuất, kiểm tra, dịch vụ sau khi bán đều phải lấy
việc phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu.
Vai trò của nó với doanh nghiệp
Tư duy kinh doanh theo định hướng bởi khách hàng là một yếu tố chiến
lược, dẫn tới khả năng chiếm lĩnh thị trường, duy trì và thu hút khách
hàng. Nó đòi hỏi phải luôn nhạy cảm đối với những khách hàng mới,
những yêu cầu thị trường và đánh giá những yếu tố dẫn tới sự thoả mãn
khách hàng. Nó cũng đòi hỏi ý thức cải tiến, đổi mới công nghệ, khả năng
thích ứng nhanh và đáp ứng nhanh chóng mau lẹ các yêu cầu của thị
trường; giảm sai lỗi khuyết tật và những khiếu nại của khách hàng.Việc
sản xuất một loại sản phẩm hàng hoá của một doanh nghiệp phải được
định hướng bởi khách hàng, doanh nghiệp phải sản xuất, bán cái mà khách
hàng cần chứ không phải cái mà doanh nghiệp có. Lợi ích khi áp dụng
nguyên tắc định hướng khách hàng
Theo ông Joseph B.Geraty, chuyên gia cao cấp của Tổ chức Nghiên cứu
động lực thúc đẩy khách hàng (Mỹ), 80% lợi nhuận của công ty thường
chỉ do 20% số khách hàng mang lại. Điều này cho thấy chỉ có một nhóm
nhỏ khách hàng sẽ đem lại lợi nhuận thực sự cho doanh nghiệp.
Tiết kiệm được chi phí do giảm được các sản phẩm không phù hợp, giảm
chi phí cho xử lý các chất dẫn xuất ảnh hưởng đến môi trường: duy trì
tính ổn định của chất lượng sản phẩm; nâng cao năng suất lao động; tăng
cường vị thế và uy tín cho doanh nghiệp; mở rộng quan hệ quốc tế, liên
doanh, liên kết; tăng khả năng thắng thầu đối với các dự án cho điều kiện
dự thầu khắt khe; xây dựng được phong cách làm việc khoa học có tính
hệ thống; dễ dàng giám sát ở mọi lúc, mọi nơi; tạo điều kiện thuận lợi
cho quản lý vĩ mô áp dụng quản lý chất lượng là điều kiện tiên quyết lâu
dài đối với bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại và phát triển
trong tương lai khi xu thế hội nhập kinh tế thế giới ngày càng phát triển
mạnh mẽ.
Tư duy kinh doanh theo định hướng doanh nghiệp
Tư duy kinh doanh theo định hướng doanh nghiệp được hiểu theo hai cách
đó là
Tư duy kinh doanh theo định hướng chính bản thân doanh nghiệp và tư
duy kinh doanh theo định hướng của đối thủ cạnh tranh
- Tư duy kinh doanh theo định hướng doanh nghiệp đó là phương
pháp tư duy kinh doanh dựa vào điểm mạnh của doanh nghiệp , cái
mà doanh nghiệp có, thế mạnh trong sản xuất của doanh nghiệp
- Tư duy kinh doanh theo đối thủ cạnh tranh: là hình thức doanh
nghiệp dựa vào các phương pháp marketing kinh doanh của đối thủ
cạnh tranh mà định hướng hình thức kinh doanh marketing của
doanh nghiệp mình. Theo đó doanh nghiệp sẽ tìm hiểu về điểm
mạnh điểm yếu của đối thủ cạnh tranh từ đó mà có chiến lược
thích hợp để đánh bại đối thủ cạnh tranh vươn lên vị trí mà doanh
nghiệp muốn có trong ngành của mình
Thực trạng của việc vận dụng các tư duy kinh doanh trên
Thực trạng hiện nay các doanh nghiệp sử dụng cả 3 loại tư duy kinh
doanh, tùy và từng trường hợp và từng hoàn cảnh mà doanh nghiệp sẽ tư
duy theo các định hướng khác nhau. Có khi doanh nghiệp chỉ tư duy định
hướng vào một đối tướng là khách hàng, bản thân công ty hay đối thủ
cạnh tranh, hoặc có trường hợp lại kết hợp cả 3 loại ví dụ như: doanh
nghiệp sẽ dựa vào những điểm mạnh của doanh nghiệp sau đó xem xét
xem mình có lợi thế nào so với đối thủ cạnh tranh,và cuối cùng là nghiên
cứu nhu cầu của khách hàng từ đó mà quyết định doanh nghiệp mình sẽ
sản xuất loại sản phẩm gì
Liên hệ thực tế tại một công ty kinh doanh
Tư duy kinh doanh theo định hướng khách hàng
Sau đây là một ví dụ về việc áp dụng tư duy kinh doanh theo định hướng
khách hàng: nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng ,công ty
nokia đã cho ra rất nhiều dòng sản phẩm phục vụ các đối tượng khách
hàng khác nhau,
- Gổm các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu nghe và gọi và giá phải
chăng thì đó là các dòng sản phẩm nokia 1200, NOKIA 1208,
NOKIA 110I,
- NOKIA 6267 với câu slogan: “ thênh thang bước tới thành công”:
dòng sản phẩm này phục vụ nhu cầu thuận tiện cho việc kinh
doanh. Trong một tờ rơi quảng cáo về dòng điện thoại này có giới
thiệu : “ Từ nay việc kinh doanh có thể tiến hành ở bất cứ nơi đâu
nhờ nguồn sức mạnh vô song nằm trong tay bạn. Với NOKIA 6267
thông minh luôn sẵn sàng, bạn được hỗ trợ đắc lực bởi hàng loạt
các công cu hiệu quả, thoải mái thao tác công việc mọi lúc mọi
nơi”:
- NOKIA 8600 Luna là dòng sản phẩm dành cho đối tượng khách
hàng muốn chứng tỏ phong cách của mình ,để nhấn mạnh đối
tượng khách hàng nokia 8600 với dòng quảng cáo sau: “Đối với
những người có phong cách đích thực thì sang trọng không phải là
sự khoa trương ầm ĩ. Đó phải là nét độc đáo thể hiện trong từng chi
tiết nhỏ, cũng như một nụ cười bí ẩn, một phong thái đĩnh đạc tự
tin và một phong cách thật hoàn hảo. Chẳng còn gì phải nghi ngờ
với nokia 8600 Luna. Khi nguồn cảm hứng bắt đầu từ ánh trăng
cùng hòa nhịp với sức lôi cuốn huyền bí. Được kết tạo từ di sản
của kĩ thuật tinh tế, mỗi chi tiết đều biểu hiện phong cách đặc
trưng. Hãy khám phá và giữ chặt phong cách tiềm ẩn của bạn
Về tư duy kinh doanh theo định hướng doanh nghiệp.
Với hình thức tư duy kinh doanh theo định hướng doanh nghiệp ta lấy ví
dụ về các dịch vụ của vinaphone. Vinaphone hiện có các gói cước dịch vụ
khác nhau, để cạnh tranh với viettel hay mobiphone, vinaphone đã đưa ra
các gói cước như Vinacard tương ứng với gói cước vietteleconomi của
viettel, hay gói cước vinaXtra cạnh tranh với gói cước tomato của viettel
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản