Phân tích tỷ số

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
115
lượt xem
20
download

Phân tích tỷ số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phân tích tỷ số

  1. Phân tích tỷ số 2002 2003 2004 2005 2006 Tỷ lệ lợi nhuận gộp, % = Doanh thu - Chi phí hàng bán chia cho DTx100 (Chỉ tiêu về kết quả hoạt động, trước chi phí quản lý) Tỷ lệ lợi nhuận ròng,% =Thu nhập ròng sau thuế chia cho doanh thu x100 (Tính lợi nhuận so với doanh thu) Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở =Thu nhập tịnh sau thuế chia cho vốn chủ sở hữu, % hữu x100 (Lợi nhuận so với đầu tư của chủ sở hữu) Tỷ lệ thu nhập trên đầu tư % =Thu nhập tịnh chia cho tổng tài sản x 100 (Lợi nhuận so với tổng đầu tư; chỉ tiêu tốt nhất) Hệ số thanh toán hiện hành =Tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn (Chỉ tiêu khả năng thanh toán; tỷ lệ 2:1 là tỷ lệ lý tưởng) Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu =Tổng nợ chia vốn chủ sở hữu (Chỉ tiêu đòn cân nợ; tỷ lệ 3:1 đòi hỏi phải thận trọng) Kỳ thu nợ, tính theo số ngày =Các khoản phải thu chia Doanh thu x 365 (Chỉ tiêu thể hiện hiệu quả của việc quản lý dòng tiền) Vòng quay hàng tồn kho, tính theo =Chi phí hàng bán chia tồn kho trung bình số lần trong một năm (Số vòng luân chuyển cao sẽ hạn chế nhu cầu vay vốn ) Dòng tiền mặt, triệu đồng Việt =Thu nhập ròng sau thuế + mọi chi phí phi tiền Nam mặt (Khấu hao là phần hoàn lại thông thường nhất)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản