Phân tích vấn đề thời có trong Cách mạng tháng Tám

Chia sẻ: haclong054

Thời cơ là một khái niệm rất quan trọng,gắn liền với sự thành bại của mỗi cá nhân của các đảng phái chính trị và của mỗi cộng đồng với những quy mô khác nhau.Hồ Chí Minh đã có nhận thức đặc sắc,xác xác định tầm quan trọng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản