Phân tích ý tưởng dự án kinh doanh

Chia sẻ: bvip007

Xác định khách hàng mục tiêu của dự án Các thuộc tính cơ bản của sản phẩm được dự án khuyếch trường nhằm đẩy mạnh bán ra Dự kiến khung giá và mức giá cụ thể Xác định các kênh phân phối sản phẩm Xác định các chương trình quảng cáo Ngân sách cho toàn bộ hoạt động maketing của dự án

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phân tích ý tưởng dự án kinh doanh

9/16/2010
Môn học

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH,
DỰ ÁN KINH DOANH
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phân tích ý tưởng lập dự án kinh doanh

Xây dựng kế hoạch marketing dự án

Xác định phương án kỹ thuật dự án

Xây dựng phương án tài chính dự án

Xây dựng kế hoạch triển khai dự án

1
9/16/2010
NỘI DUNG 1

Phân tích ý tưởng lập DAKD
PHÁT HIỆN Ý TƯỞNG KINH DOANH

Thế nào là ý tưởng

kinh doanh
cơ hội kinh doanh,
-
LVKD có tiềm năng,
-

-
2
9/16/2010
Phương pháp phát hiện CHKD


Kẽ hở thị trường
-
Điểm bão hòa phạm
-
vi thị trường
Phân chia theo khu
-
vực
LỰA CHỌN CƠ HỘI KINH DOANH
(6 bước)
Xác định các cơ hội kinh doanh thích hợp

 Xác định các nguồn lực để theo đuổi từng
CHKD
 Phân tích từng cơ hội kinh doanh
 Xác định nhu cầu về tài chính
 So sánh và lựa chọn
 Xác định CHKD sẽ theo đuổi
3
9/16/2010
Ví dụ về việc lựa chọn CHKD của
một số doanh nghiệp thực tế
Phú Thành

 Gillette
 Gạch Đồng Tâm
Phân tích ý tưởng kinh doanh
Các góc độ phân tích:

Thị trường: khách hàng,
-
các nhà cung cấp, đối thủ
cạnh tranh,…
Tài chính
-
Kỹ thuật
-
Pháp lý
-
Nhân sự
-

-
4
9/16/2010
Tổ chức
Kỹ thuật
quản lý
Ý tưởng
Thị trường Nhân lực
KD
Tài chính Pháp lý
Thực hành nhóm
Mỗi nhóm thảo luận:

Phát hiện các CHKD
-
Lựa chọn CHKD Hình thành ý tưởng KD
-
Thực hành phân tích ý tưởng đã chọn trên tất cả

các mặt:
Yêu cầu chỉ rõ:

Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng và triển
-
khai ý tưởng
Những điểm lưu ý quan trọng
-
5
9/16/2010
NỘI DUNG 2

Xây dựng kế hoạch
Marketing DAKD
Xây dựng kế hoạch Marketing

Xây dựng phương án thị trường, sản

phẩm của dự án
 Xây dựng nội dung kế hoạch Marketing
của dự án
6
9/16/2010
Phương án thị trường, sản phẩm
Thị trường của dự án Phương án sản phẩm:
 
Xác định rõ loại thị Cơ cấu sản phẩm
- -
trường, đoạn thị trường Mô tả sản phẩm
-
của dự án Chu kỳ sống của sản
-
Đánh giá xu hướng biến
- phẩm
động của thị trường trong Đối tượng phục vụ của
-
tương lai (khách hàng, sản phẩm
nhà cung cấp, đối thủ
cạnh tranh,...)
NỘI DUNG KẾ HOẠCH MARKETING DỰ ÁN

Xác định khách hàng mục tiêu của dự án

Các thuộc tính cơ bản của sản phẩm được dự

án khuyếch trường nhằm đẩy mạnh bán ra
Dự kiến khung giá và mức giá cụ thể


Xác định các kênh phân phối sản phẩm

Xác định các chương trình quảng cáo

Ngân sách cho toàn bộ hoạt động maketing của

dự án
7
9/16/2010
Thực hành
Sinh viên thảo luận để cụ thể hóa phương

án sản phẩm thị trường dự án của nhóm
 Cụ thể hóa kế hoạch Marketing của nhóm
NỘI DUNG 3

Xác định phương án kỹ thuật dự án
8
9/16/2010
Nội dung phương án kỹ thuật

Xác định công suất của dự án

 Xác định công nghệ và máy móc thiết bị
 Xác định địa bàn triển khai dự án (địa
điểm kinh doanh)
Thực hành
Sinh viên thảo luận

để cụ thể hóa
phương án kỹ thuật
dự án của nhóm
9
9/16/2010
NỘI DUNG 4

Xây dựng phương án tài chính dự án
Nội dung phương án tài chính dự án
Tổng vốn đầu tư Các chỉ tiêu hiệu quả
 
tài chính dự án
Cơ cấu nguồn vốn

Phương án nguồn trả

Doanh thu của dự án

nợ và kế hoạch trả nợ
Chi phí của dự án

Lợi nhuận của dự án

10
9/16/2010
Thực hành
Sinh viên thảo luận

để cụ thể hóa
phương án tài chính
dự án của nhóm
NỘI DUNG 5

Xây dựng kế hoạch triển khai dự án
11
9/16/2010
Kế hoạch triển khai dự án
Xác định các công việc cần làm

 Mối quan hệ giữa các công việc, trình tự
thực hiện các công việc
 Thời gian cho việc thực hiện các công việc
Các công cụ hỗ trợ cho điều phối dự án

Sơ đồ Pert

Biểu đồ Gantt

12
9/16/2010
Thực hành
Sinh viên thảo luận

để cụ thể hóa kế
hoạch triển khai dự
án của nhóm
13
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản