PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Chia sẻ: Kata_5 Kata_5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
2
download

PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm được phản ứng nhiệt hạch và điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch xảy ra. - Bàiết phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong vũ trụ v NGUYÊN NHÂN của nĩ. II.CHUẨN BỊ: - Gio vin: Chuẩn bị cc kiến thức lin quan - Học sinh: HS ôn lại những kiến thức về phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Bài cũ. Có thể GV hỏi vấn đáp các câu hỏi 1, 2 và 3 (trắc nghiệm) hoặc gọi HS lên giải bài tập 4 (SGK) của Bài 56 "Phản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

  1. PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH I.MỤC TIÊU: - Nắm được phản ứng nhiệt hạch và điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch xảy ra. - Bàiết phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong vũ trụ v NGUYÊN NHÂN của nĩ. II.CHUẨN BỊ: - Gio vin: Chuẩn bị cc kiến thức lin quan - Học sinh: HS ôn lại những kiến thức về phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Bài cũ. Có thể GV hỏi vấn đáp các câu hỏ i 1, 2 và 3 (trắc nghiệm) hoặc gọi HS lên giải bài tập 4 (SGK) của Bài 56 "Phản ứng PHÂN hạch" 2) Bài mới: Hoạt động 1. Phản ứng nhiệt hạch Trên cơ sở kiến thức nắm được về phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, GV trình by v đưa ra định nghĩa khái niệm phản ứng nhiệt hạch (như SGK); dẫn dắt để HS nắm được điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra. Hoạt động của GV Hoạt động của HS a) Phản ứng nhiệt hạch - GV nhắc lại bài cũ (bài 54) và hỏ i HS có HS nhớ lại kiến thức về phản ứng hạt nhân tỏa mấy lại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng? năng lượng, lắng nghe sự gợi mở của GV để đưa
  2. Nêu tên các loại đó? ra phương án trả lời. GV lưu ý với HS rằng: Khc với phản ứng - Có hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, PHÂN hạch, phản ứng nhiệt hạch l sự tổng đó là: hợp hai hạt NHÂN nhẹ; vì thế phản ứng + Hai hạt NHÂN nhẹ (như hiđrô, hêli) hợp lại nhiệt hạch cịn được gọi là "phản ứng tổng thành hạt nhân nặng hơn và chỉ xảy ra ở nhiệt độ hợp hạt nhân" cao, gọi là phản ứng nhiệt hạch. GV đưa ra ví dụ (57.1) SGK: 2 H  1 H  23 He  01 n và tỏa năng lượng 2 1 + Một hạt NHÂN nặng vỡ tHÀNH hai mnh nhẹ 4MeV; sau đó GV đưa ra ví dụ hai phản ứng hơn, gọi là phản ứng phân hạch. (57.2) và (57.3) SGK để minh họa thm. - Số hạt NHÂN trong 1 kg heli l: - GV cho HS giải C5 SGK? mHe 1 N  m 4,0015.1,66.1027 Hướng dẫn HS: - Tổng năng lượng tỏa ra: + Tính số hạt NHÂN N trong 1kg theo mHe v m  WHe WHe = 17,5.N (MeV) + Theo Bài 54, WU = 7,58.1014 J Tính toán ta được: + Suy ra WHe WHe  2,63.1027 MeV  4,22.1014 J WU  WHe  0,56 (1MeV  1,6.1013 J ) b) Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt W hạch GV trình by sự phản ứng tổng hợp hạt nhân - Tổng hợp hạt nhân chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao. như SGK và nêu câu hỏ i cho HS: Vì rằng, ở nhiệt độ ấy các hạt nhân tích điện - Điều kiện thực hiện phản ứng tổng hợp hạt dương được Câung cấp một động năng đủ lớn thắng lực đẩy Câu-lông tạo ưu thế cho lực hạt
  3. nhân là gì? giải thích? nhân, làm chúng kết hợp với nhau thành hạt nhân nặng hơn. GV lưu ý thm: ngồ i điều kiện nhiệt độ cao cịn hai điều kiện nữa để cho phản ứng nhiệt hạch xảy ra: + Mật độ hạt nhân (n) trong plasma đủ lớn + Thời gian duy trì () trạng thái plasma ở nhiệt độ cao phải đủ lớn. Hoạt động 2. Phản ứng nhiệt hạch trong vũ trụ: Cần lm cho HS hiểu rằng phản ứng nhiệt hạch trong lịng mặt trời v cc ngơi sao trong vũ trụ l nguồn năng lượng Mặt Trời. GV có thể đặt câu hỏi cho HS: Tại sao Mặt Trời có thể tỏa ra mức lượng - HS lắng nghe cách đặt vấn đề của GV và liên năng lượng rất lớn một cách liên tục qua rất tưởng đến nguyên nhân năng lượng Mặt Trời có nhiều thế kỉ mà không bị suy giảm? liên quan đến phản ứng nhiệt hạch hay không . Sau đó GV giải thích nguồn gốc năng lượng - HS tiếp nhận thơng tin từ GV. Mặt Trời và các ngôi sao Hoạt động 3. Thực hiện phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất GV làm cho HS hiểu trên Trái Đất, con người đ thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được; Các nhà khoa học đ v đang nghiên cứu kiểm soát được phản ứng nhiệt hạch, nhằm đưa năng lượng thu được của phản ứng vào sử dụng phục vụ cho lợi ích của con người.
  4. GV trình by mục a và mục b như SGK . HS lắng nghe GV trình by về thực hiện phản ứng nhiệt hạch trn Tri Đất, đưa ra phương án trả lời GV nu Câu hỏ i cho HS suy nghĩ, trả lời: những vấn đề do GV đưa ra. - Làm thế nào thực hiện được phản ứng nhiệt - Phương án tra lời có thể là: hạch dưới dạng kiểm soát được? + Thực hiện ở nhiệt độ cao (hàng chục triệu độ) GV lưu ý thm: Phương án trả lời là đúng, nhưng thực hiện thì gặp nhiều khĩ khăn, đó + Trong một thể tích giới hạn chứa đầy đơteri hoặc hỗn hợp đơteri-liti, cách nhiệt hoàn toàn với là: bên ngoài. + Xy dựng lị phản ứng nhiệt hạch tốn km v lị cĩ tính PHÓNG xạ mạnh; Dự báo của các nhà khoa học là phải có thời gian 25 đến 50 năm nữa thì vấn đề về năng + Lị phản ứng nhiệt hạch khơng thể cch nhiệt tuyệt đối được, do vậy nó trở thành lượng nhiệt hạch mới có thể được sử dụng phục trung tâm ô nhiễm về nhiệt. vụ cho lợi ích con người. G V hướng dẫn HS đọc phần chữ nhỏ ở Câuối bài để Bàiết dự báo của các nhà khoa học về phản ứng nhiệt hạch kiểm soát được trong tương lai. Hoạt động 4: CỦNG CỐ - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. Gio vin ghi nhớ cho HS rằng: + Có hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng (phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch), gọi là năng lượng hạt nhân. + Sự phân hạch có tính chất dây chuyền tỏa ra năng lượng rất lớn nhưng kiểm soát được nhờ lị phản ứng hạt NHÂN; nhưng phản ứng nhiệt hạch, con người mới chỉ thực hiện được phản ứng này dưới dạng không kiểm soát được.
  5. + Hướng dẫn HS làm các bài tập (trắc nghiệm) 1 và 2 ở Câuối bài (SGK) - Về nhà xem Bài đọc thêm: trị phản ứng hạt NHÂN Đà Lạt. IV. Rút kinh nghiệm – Bổ sung:
Đồng bộ tài khoản