Phản ứng nhiệt phân

Chia sẻ: luongyen

Là phản ứng phân huỷ phân tử một hợp chất thành nhiều phân tử chất khác dưới tác dụng của nhiệt. Hợp chất càng bền, bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

Nội dung Text: Phản ứng nhiệt phân

Chương V: phản ứng nhiệt phân
Chủ nhật, 17 Tháng 5 2009 12:45 Thầy Trung Hiếu


I. Định nghĩa:

Là phản ứng phân huỷ phân tử một hợp chất thành nhi ều phân t ử ch ất khác d ưới tác

dụng của nhiệt. Hợp chất càng bền, bị phân hủy ở nhiệt độ cao.II. Một số phản ứng nhiệt phân quan trọng:

1) Nhiệt phân muối:
* Muối của các oxaxit chứa nguyên tố có hoá trị cao: bị nhiệt phân luôn luôn có
2. Các hiđroxit kim loại:

* Không tan được trong nước:
* Tan được trong nước: không bị nhiệt phân hoặc rất khó nhiệt phân:không phản ứng

* Nhiệt phân trong không khí (hoặc gốc axit có tính oxi hoá), s ố oxi hoá kim lo ại có th ể tăng:
Trung Hiếu 52:

a) Thế nào là sự nhiệt phân một hợp chất hoá học?

Sự nhiệt phân có phải là một quá trình oxi hoá khử không? Nêu ví d ụ.

b) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các chất sau:

M(OH)n,; M2(CO3)n; M(NO3)n; M2(SO4)n (sản phẩm tạo thành là oxit kim loại).

c) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các muối sau:

NaHCO3 Mg(HCO3)2, Na2SO4.10H2O, FeSO4 (tạo SO2, O2, oxit Fe)

d) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các chất sau đây:

(NH4)2CO3, Ba(HCO3)2, AgNO3, KNO3, Fe(NO3)3; (NH4)3PO4.

Hướng dẫn giải

a) Sự nhiệt phân: là quá trình phân tích một chất thành hai hay nhi ều ch ất khác d ưới tác d ụng c ủa nhi ệt.

Sự nhiệt phân có thể là oxi hoá khử hoặc không oxi hoá khử.

Ví dụ
b) Các phản ứng nhiệt phân:
Trung Hiếu 53: Trong mỗi chén sứ A, B, C đựng một muối nitrat.

Nung các chén ở nhiệt độ cao trong không khí tới các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó làm ngu ội,
thấy:

* Trong A không còn lại dấu vết gì.

* Cho dung dịch HCl vào B, thoát ra khí không màu (hoá nâu trong không khí).

* Trong C còn lại chất rắn màu nâu.

Hãy xác định muối nitrat trong mỗi chén?

Hướng dẫn giải:

a) Trong chén A không còn dấu vết gì chứng tỏ các muối nitrat bị nhi ệt phân hoàn toàn và s ản ph ẩm bay
hơi hết.

Vậy nó có thể là:
Muối nitrat hữu cơ:

b) Trong chén B phải chứa muối kim loại kiềm vì nó chuyển muối nitrat thành nitrit:
c) Trong chén C còn lại chất rắn màu nâu đỏ chứng t ỏ đó là Fe 2O3.

Vậy muối ban đầu có thể là muối nitrat sắt III hoặc s ắt II:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản