Phản ứng trùng hợp

Chia sẻ: heoxinhkute11

Phản ứng trùng hợp Phản ứng trùng hợp (addition polymerization) hay còn gọi là phản ứng trùng hợp chuỗi' là phản ứng tạo thành polyme có mắt xích cơ bản cấu tạo tương tự với monome tham gia phản ứng. Phản ứng trùng ngưng Phản ứng trùng ngưng (condensation polymerization) là phản ứng tạo thành polyme với mắt xích cơ bản có số nguyên tử ít hơn monome và tạo ra các sản phẩm phụ như: nước, HCl. Phản ứng trùng ngưng, hay phản ứng đồng trùng ngưng, là một quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) liên kết...

Nội dung Text: Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng hợp
Phản ứng trùng hợp là phản ứng hóa học để tổng

hợp các hợp chất cao phân tử
Một ví dụ về phản ứng trùng hợp Butadien


Phân loại phản ứng trùng hợp


Phân loại dựa vào thành phần và cấu trúc

polyme tạo thành
Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng hợp (addition polymerization) hay

còn gọi là phản ứng trùng hợp chuỗi' là phản ứng tạo

thành polyme có mắt xích cơ bản cấu tạo tương tự

với monome tham gia phản ứng.


Phản ứng trùng ngưng

Phản ứng trùng ngưng (condensation polymerization)

là phản ứng tạo thành polyme với mắt xích cơ bản có

số nguyên tử ít hơn monome và tạo ra các sản phẩm

phụ như: nước, HCl.


Phản ứng trùng ngưng, hay phản ứng đồng trùng

ngưng, là một quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome)

liên kết với nhau thành phân tử lớn (polyme: cao
phân tử) đồng thới giải phóng nhiều phần tử nhỏ như

H2O, HCl, CO2.


Phân loại dựa trên cơ chế của quá trình trùng

hợp


Phản ứng trùng hợp từng bậc

Phản ứng trùng hợp từng bậc (step polymerization) là

phản ứng trùng hợp có mạch polyme tạo thành phát

triển theo từng bậc. Trong quá trình tổng hợp phản

ứng có thể xảy ra giữa bất kỳ 2 phân tử nào.


Phản ứng trùng hợp chuỗi

Phản ứng trùng hợp chuỗi (chain polymerization) là

phản ứng trùng hợp có mạch polyme tạo thành do

trung tâm hoạt động của đoạn mạch đangmonome
xung quanh. Phản ứng này luôn cần phản ứng khơi

mào (initial reaction) giữa monome và chất khơi mào

để bắt đầu phát triển mạch.


Phản ứng trùng ngưng
Phản ứng trùng ngưng (condensation polymerization)
là phản ứng tạo thành polyme với mắt xích cơ bản có
số nguyên tử ít hơn monome và tạo ra các sản phẩm
phụ như: nước, HCl.
Phản ứng trùng ngưng, hay phản ứng đồng trùng
ngưng, là một quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome)
liên kết với nhau thành phân tử lớn (polyme: cao
phân tử) đồng thới giải phóng nhiều phần tử nhỏ như
H2O, HCl, CO2.
Phân loại dựa trên cơ chế của quá trình trùng
hợp
Phản ứng trùng hợp từng bậc
Phản ứng trùng hợp từng bậc (step polymerization) là
phản ứng trùng hợp có mạch polyme tạo thành phát
triển theo từng bậc. Trong quá trình tổng hợp phản
ứng có thể xảy ra giữa bất kỳ 2 phân tử nào.
Phản ứng trùng hợp chuỗi
Phản ứng trùng hợp chuỗi (chain polymerization) là

phản ứng trùng hợp có mạch polyme tạo thành do

trung tâm hoạt động của đoạn mạch đangmonome

xung quanh. Phản ứng này luôn cần phản ứng khơi

mào (initial reaction) giữa monome và chất khơi mào

để bắt đầu phát triển mạch.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản