Pháp lệnh Công an xã

Chia sẻ: angola

Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Công an xã; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách đối với Công an xã.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản