PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Chia sẻ: Tran Bao An | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:257

1
1.377
lượt xem
360
download

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm Nhà nước Là một bộ máy quyền lực đặc biệt Do giai cấp thống trị lập ra Nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị Thực hiện chức năng quản lý xã hội theo ý chí của giai cấp thống trị. Bản chất giai cấp của Nhà nước (Tính giai cấp) Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước để duy trì sự thống trị của mình đối với toàn xã hội, trên cả 3 mặt: chính trị, kinh tế và tư tưởng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

 1. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ThS: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
 2. BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC I. Nguồn gốc Nhà nước I. Khái niệm, bản chất Nhà nước II. Thuộc tính của Nhà nước III. Chức năng của Nhà nước IV. Kiểu và hình thức Nàh nước V. Bộ máy Nhà nước
 3. BÀI 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT I. Nguồn gốc, khái niệm pháp luật II. Bản chất pháp luật III.Thuộc tính pháp luật IV. Chức năng, vai trò của pháp luật V. Mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác VI. Kiểu và hình thức pháp luật
 4. BÀI 3: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I. Khái quát về sự ra đời và phát triển của NN Việt Nam II. Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam III. Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam IV. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 5. BÀI 4: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ QUY PHẠM PHÁP LUẬT I. Hệ thống pháp luật II. Quy phạm pháp luật
 6. BÀI 5: QUAN HỆ PHÁP LUẬT I. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật II. Thành phần của quan hệ pháp luật III. Sự kiện pháp lý
 7. BÀI 6: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT – VI PHẠM PHÁP LUẬT – TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I. Thực hiện pháp luật II. Vi phạm pháp luật III. Trách nhiệm pháp lý
 8. BÀI 7: PHÁP CHẾ XHCN – NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN I. Pháp chế XHCN II. Nhà nước pháp quyền
 9. BÀI 8: CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM I. Ngành luật Hiến pháp II. Ngành luật hành chính III. Ngành luật dân sự IV. Ngành luật hôn nhân và gia đình V. Ngành luật tố tụng dân sự
 10. I. Ngành luật hình sự II. Ngành luật tố tụng hình sự III. Ngành luật thương mại IV. Ngành luật lao động V. Ngành luật lao động
 11. BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
 12. I. Nguồn gốc Nhà nước QUAN ĐIỂM Phi Mácxít Mác - Lênin
 13. 1. Những quan điểm phi Mácxít về nguồn gốc Nhà nước 1.1 Những nhà tư tưởng theo thuyết thần học Thượng đế Nhà nước Vĩnh cữu - bất biến
 14. Phái giáo quyền Thượng đế Nhân loại Tinh thần Thể xác Giáo hoàng Vua
 15. Phái dân quyền Thượng đế Nhân dân Vua
 16. Phái quân chủ Thượng đế Vua
 17. 1.2 Những nhà tư tưởng theo thuyết gia trưởng Gia đình Gia trưởng Gia tộc Thị tộc Chủng tộc Quốc gia Nhà nước
 18. 1.3 Những nhà tư tưởng theo thuyết khế ước Khế ước (Hợp đồng) Nhà nước
 19. 1.4 Các nhà tư tưởng theo thuyết bạo lực Bạo lực giữa Thị tộc A và Thị tộc B Thị tộc A chiến thắng Nhà nước
 20. 2. Quan điểm Mác – Lênin về nguồn gốc Nhà nước 2.1 Xã hội nguyên thuỷ và tổ chức thị tộc, bộ lạc Thị tộc Tộc trưởng Bào tộc Bộ lạc Thủ lĩnh
Đồng bộ tài khoản