Pháp luật đại cương

Chia sẻ: k085021524

Nhà nước: Là một bộ máy quyền lực đặc biệt, Do giai cấp thống trị lập ra, Nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, Thực hiện chức năng quản lý xã hội theo ý chí của giai cấp thống trị. Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền. Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước để duy trì sự thống trị của mình đối với toàn xã hội, trên cả 3 mặt: chính trị, kinh tế và tư tưởng....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản