PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chia sẻ: forbear69

PL XHCN ra đ i là hòan tòan c n thi t đ b o v thành qu ờ ầ ế ể ả ệ ả của cuộc CMxhcn; tiêp tục công cuộc XD 1 XH ms vì lợi ích của ND và sự tiến bộ of nhân loại. PL XHCN ra đời cùng sự ra đời của NN trên cơ sở xóa bỏ hệ thống Pl cũ và XD hệ thống Pl mới

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản