Phát âm - s - z - iz

Chia sẻ: tocxuxu

Cách phát âm đuôi “s”, “es” : “s” , “es” được phát âm là /s/, /z/, /iz/ Phát âm là /s/ : danh từ tận cùng bằng “k,p,t,f…” Ex : cups, cats, books… Phát âm là /z/ : danh từ tận cùng bằng “n,d,v,y,m,l,r,g,b”

Nội dung Text: Phát âm - s - z - iz

Phát âm - s - z - iz
Cách phát âm đuôi “s”, “es” :
“s” , “es” được phát âm là /s/, /z/, /iz/

Phát âm là /s/ : danh từ tận cùng bằng “k,p,t,f…”
Ex : cups, cats, books…

Phát âm là /z/ : danh từ tận cùng bằng “n,d,v,y,m,l,r,g,b”
Ex : Toys, answers, lessons…

Phát âm là /iz/ : danh từ tận cùng bằng “s,sh,ch,z,x…”
Ex: Watches, boxes, washes, buses…
Các bạn hãy luyện tập với bài tập dưới đây.
1 - Chips:

/s/

/iz/

/z/

2 - Boys:

/z/

/s/

/iz/

3 - Mick's daughter:

/s/

/z/

/iz/

4 - Goes:

/s/

/z/

/iz/
5 - Matches:

/s/

/z/

/iz/:

6 - Works:

/z/

/s/

/iz/

7 - Sandwiches:

/s/

/iz/:

/z/

8 - News:

/iz/

/z/

/s/
9 - Wears:

/s/

/z/

/iz/

10 - Chooses:

/z/

/s/

/iz/:

11 - Laughs:

/s/

/iz/

/z/

12 - Lights:

/s/

/iz/

/z/
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản