Phát âm - s - z - iz

Chia sẻ: tocxuxu

Cách phát âm đuôi “s”, “es” : “s” , “es” được phát âm là /s/, /z/, /iz/ Phát âm là /s/ : danh từ tận cùng bằng “k,p,t,f…” Ex : cups, cats, books… Phát âm là /z/ : danh từ tận cùng bằng “n,d,v,y,m,l,r,g,b”

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản