Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
12
download

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng

  1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Chứng khoán và thị trường chứng khoán Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBCKNN Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Gửi tài liệu báo cáo trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa)Thời hạn giải quyết: Không quy định do không quy định kết quả đầu ra Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí chấp thuận chào bán - Chào bán dưới 50 tỷ: Thông tư số cổ phiếu ra công chúng lệ phí 10.000.000đ; 1. 134/2009/TT-BTC (mức lệ phí tính theo quy - Chào bán từ 50 tỷ n... mô vốn chào bán) đến dưới 150 tỷ: lệ phí 20.000.000đ;
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 35.000.000đ; - Chào bán từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 50.000.000đ Kết quả của việc thực hiện TTHC:công bố thông tin trên website UBCKNN Các bước Tên bước Mô tả bước + Tổ chức phát hành phải gửi các tài liệu theo quy định cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu mười ngày trước khi thực hiện việc phát hành. - Đối với cá + Sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình các vấn đề liên quan 1. nhân, tổ chức: đến hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) + Sau khi UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ, công ty được tiến hành phát hành cho cổ đông hiện hữu Trong thời hạn mười ngày sau khi hoàn thành việc phát hành, tổ chức phát hành phải báo cáo kết quả phát hành
  3. Tên bước Mô tả bước cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đồng thời báo cáo Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán. + Tiếp nhận, xem xét hồ sơ - Đối với cơ + Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề 2. quan hành chính liên quan (nếu cần) nhà nước + Công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng 1. bao gồm: - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành; - Báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất và tài liệu cần thiết khác chứng 2. minh nguồn vốn hợp pháp dùng để phát hành thêm cổ phiếu.
  4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Thông tư số Phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có đủ 1. 18/2007/TT-BTC nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài ng... chính gần nhất có xác nhận của kiểm toán Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có đủ nguồn thực hiện từ các nguồn sau đây: - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ thặng dư vốn (phần vốn công ty cổ phần được Thông tư số 2. hưởng theo chế độ); 18/2007/TT-BTC Trường hợp thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán ng... cổ phiếu với mệnh giá cổ phiếu được phát hành để thực hiện dự án đầu tư thì công ty chỉ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau ba năm kể từ khi dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Trường hợp thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán với
  5. Nội dung Văn bản qui định mệnh giá cổ phiếu phát hành thêm thì công ty chỉ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. - Lợi nhuận tích luỹ; - Quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân hàng (nếu có)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản