Phát hiện tốt là điều tối quan trọng

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
6
download

Phát hiện tốt là điều tối quan trọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lấy một buổi hẹn miễn phí tại một trung tâm BreastScreen NSW gần nhất. Chúng tôi đang trông chờ quí vị gọi điện thoại. ‘Tôi tới BreastSreen NSW mỗi hai năm một lần. Nhân viên ở đây rất thân thiện và tất cả mọi thứ chỉ mất khoảng 20 phút. Thật là nhẹ nhõm khi biết mọi điều đều tốt lành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát hiện tốt là điều tối quan trọng

  1. E A R LY D E T E C T I O N I S V I TA L ( V I E T N A M E S E ) P H ÁT H I Ệ N S Ớ M L À Tôi đã quyết định tham dự vào chương trình kiểm tra miễn phí của BreastScreen NSW. ĐI Ề U T ỐI Q UA N T RỌ NG Làm thế nào để lấy hẹn? Chỉ cần gọi H n ộ ần h hụ nữ 13 20 50 Ở n ổ ừ 50 ến 69 để lấy một buổi hẹn miễn phí tại một trung Chỉ 20 h h hể ứ ượ nh ạn ủ ình tâm BreastScreen NSW gần nhất. Chúng tôi đang trông chờ quí vị gọi điện thoại. ‘Tôi tới BreastSreen NSW mỗi hai năm một Ðể được sự giúp lần. Nhân viên ở đây rất thân thiện và tất đỡ của thông dịch viên, hãy gọi: cả mọi thứ chỉ mất khoảng 20 phút. Thật là 13 14 50 nhẹ nhõm khi biết mọi điều đều tốt lành.’ Ðể có thêm chi tiết về BreastScreen NSW, hãy đến thăm: www.bsnsw.org.au Vietnamese
  2. Tại sao đi chụp X-quang miễn phí để kiểm Hai bác sĩ được huấn luyện đặc biệt (bác sĩ chuyên khoa về Chụp hình X-quang để kiểm tra vú tại BreastSreen NSW không tra vú tại Breastcreen NSW (Chương trình quang tuyến), mỗi người sẽ riêng rẽ xét nghiệm hình X-quang. phục vụ cho phụ nữ dưới 40 tuổi. Kết quả của hình chụp X-quang vú sẽ được gởi tới quí vị và bác Kiểm Tra Vú NSW) lại là một điều tốt? sĩ của quí vị nếu quí vị đồng ý. Tôi cần làm gì nếu vú của tôi có thay đổi bất thường? Thời điểm tốt nhất để trị ung thư vú là lúc bướu còn rất nhỏ. Nếu quí vị nhận thấy có thay đổi bất thường trong vú chẳng Chụp hình X-quang để kiểm tra vú (chụp hình X-quang vú để Quí vị sẽ cảm thấy như thế nào khi được chụp hình hạn như có bướu, bị đau hoặc có chất lỏng chảy ra từ núm phát hiện sớm các dấu hiệu của ung thư vú) có thể tìm được ung X-quang vú? vú, xin hãy liên lạc với bác sĩ của mình trước khi lấy hẹn với thư sớm – lúc nó còn nhỏ cỡ hạt đậu hà-lan. Nếu không kiểm Một số phụ nữ cảm thấy khó chịu nhưng cảm giác khó chịu này BreastSreen NSW. tra, triển vọng sẽ là khi tìm thấy hoặc sờ được, ung thư đã lớn hơn nhiều, cỡ bằng trái che-ri nhỏ. Nói chung, ung thư phát chỉ có khi vú bị ép lại ( khoảng 10 giây). hiện được càng sớn thì chúng ta càng có nhiều lựa chọn trong Quyết định đi chụp hình Ép vú lại trong khi chụp hình X-quang là điều quan trọng để có việc điều trị và cơ hội sống sót được căn bệnh nầy càng cao. thể chụp được hình rõ nhất và khi làm như vậy chỉ phải sử dụng Chụp hình X-quang vú là cách tốt nhất để sớm khám phá ra ung số lượng phóng xạ nhỏ nhất. thư, nhưng cũng như tất cả các thử nghiệm kiểm tra khác, phương Quyết định đi chụp hình X-quang để kiểm tra vú là do quí bà lựa pháp này không toàn hảo. chọn, tuy nhiên các giới y khoa khuyến cáo quí bà nên đi chụp. Chụp hình X-quang để kiểm tra Không phải mọi ung thư đều được khám phá ra qua kiểm tra Chụp hình X-quang để kiểm tra vú không ngăn cản vú có an toàn không? - một vài ung thư không thể thấy được trên hình X-quang vú, một được việc quí bà bị ung thư vú, nhưng nếu phát Chụp hình X-quang vú chỉ cần một số lượng phóng xạ rất vài ung thư phát triển trong khoảng thời gian giữa các lần chụp hiện sớm, cơ hội để trị khỏi bệnh sẽ cao hơn. thấp. Nghiên cứu cho thấy là những lợi ích của việc chụp hình hình kiểm tra và cũng có một triển vọng thấp là ung thư bị sót X-quang vú hơn xa bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy ra vì phóng trong quá trình chụp và đọc hình X-quang vú. xạ. Ðiều có lợi cho sức khoẻ là nếu ung thư vú được khám phá Cũng có khi hình X-quang vú phát hiện ra những bất thường Chụp hình X-quang để kiểm tra vú có thể sớm, chúng ta sẽ có nhiều cách chữa trị để lựa chọn hơn và cơ trong các mô ở vú. Phát hiện này buộc phải làm thêm các thử khám phá ra ung thư khi còn nhỏ như hạt may sống còn sẽ cao hơn. nghiệm khác, nhưng kết quả lại không phải là ung thư. Những đậu hà-lan. Không chụp hình, triển vọng sẽ là ung thư chỉ được tìm thấy hoặc sờ được trường hợp này được gọi là ‘triệu chứng giả’ và là một khía cạnh khi những bướu này đã phát triển khá lớn Có phải chụp hình X-quang vú được miễn không thể tránh được trong quá trình kiểm tra. Tuy nhiên, những - cỡ trái che-ri nhỏ. phí không? lợi ích tiềm tàng trong việc chụp hình X-quang vú hơn xa những Ðúng vậy! BreastSreen NSW là một chương trình được chính tai hại có thể có. Tôi có nguy cơ bị ung thư vú không? phủ tài trợ. Mỗi hai năm dịch vụ này cung cấp một lần chụp Quyết định đi chụp hình là lựa chọn của quí vị. Khuyến cáo y Hiện tại, cứ 1 trong 8 phụ nữ ở NSW có nguy cơ mắc bệnh ung X-quang vú miễn phí cho các phụ nữ trong lứa tuổi từ 50 tới 69 khoa hiện thời là mọi phụ nữ trong lứa tuổi từ 50 tới 69 nên đi thư vú trong cuộc đời họ. Nguy cơ mắc bệnh ung thư vú gia trên khắp lãnh thổ NSW. BreastSreen NSW là một bộ phận của chụp hình X-quang vú mỗi hai năm một lần. tăng với tuổi tác. Những yếu tố tạo nguy cơ lớn nhất cho bệnh BreastSreen Australia, một chương trình chung của Chính Phủ ung thư vú là: bản thân cá nhân đó là phụ nữ và đã trên 50 tuổi. Liên Bang, Tiểu Bang và Lãnh Thổ với tiêu chuẩn cao. Tôi cần làm những gì khác để ý thức kịp thời về Việc gì xảy ra khi tôi đến BreastSreen NSW những thay đổi trong vú của tôi? Tôi có hội đủ điều kiện không và làm thế nào để (Chương trình Kiểm Tra Vú NSW)? Ngoài việc chụp hình X-quang vú hai năm một lấy hẹn? lần, chúng tôi khuyến cáo quí vị nên: Nhân viên tiếp khách của chúng tôi sẽ đón tiếp quí vị và kiểm Chương Trình BreastSreen NSW có mục tiêu ưu tiên là các tra xem quí vị đã điền tất cả các mẫu đơn liên hệ chưa. Trong • Tập làm quen với hình dạng và cảm giác của vú mình và phụ nữ trong lứa tuổi từ 50 tới 69, tuy nhiên mọi phụ nữ trên một phòng thay quần áo riêng, quí vị sẽ cởi áo tới ngang lưng và tới gặp bác sĩ ngay lập tức nếu thấy bất cứ thay đổi bất 40 tuổi đều hội đủ điều kiện để được chụp hình X-quang vú sẽ bận vào một áo choàng để thay thế y phục mặc ở phần trên. thường nào trong vú, chẳng hạn như có bướu, thấy đau miễn phí. Một nhân viên quang tuyến sẽ thận trọng hướng dẫn quí vị vào hoặc núm vú chảy ra chất lỏng, ngay cả trong trường Quí vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ để xin hẹn với hợp kết quả hình chụp X-quang vú bình thường. đúng vị thế và nhanh chóng chụp hình quang tuyến, lấy hai BreastSreen NSW. Chỉ cần gọi số 13 20 50 để sắp xếp một buổi chiều nhìn mỗi bên vú. • Hỏi bác sĩ về nguy cơ bị ung thư vú của mình và hẹn tại một trung tâm kiểm tra gần nhất. sự cần thiết phải đi kiểm tra ung thư vú.
Đồng bộ tài khoản