Phát triển gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 61131-3

Chia sẻ: Thao Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
137
lượt xem
25
download

Phát triển gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 61131-3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô phỏng các đối tượng điều khiển theo kiểu trình tự giống như trong thực tế. Giao diện đồ họa đẹp, trực quan. Phục vụ cho công tác giảng dạy, thí nghiệm và phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 61131-3

  1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài : Phát triển gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 61131-3 Người hướng dẫn : TS. Hoàng Minh Sơn Sinh viên thực hiện : Nghiêm Xuân Trường & Nguyễn Minh Hồng, Lớ p : Điều khiển tự động 1 – K43 CẤU TRÚC BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CẤU TRÚC CHUNG CỦA GÓI PHẦN MỀM Nhiệm vụ thiết kế Chương 1 Mở đầu Chương 2 Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu VET – Công cụ phát triển trực quan - Chuẩn IEC 61131-3 Chương trình mô phỏng - Ngôn ngữ lập trình SFC theo chuẩn IEC 61131-3 Load Prj. Explorer o Step GUI XML Save o Transition SFC Edit Work o Action o ActionBlock Mô phỏng cơ chế Messages Space Build Chương 3 Cấu trúc chung của gói phần mềm Lưu trữ của đối tượng … dữ liệu Chương 4 Thiết kế và thực hiện chương trình chạy Điều cấu hình - Cấu trúc chương trình chạy GUI Dữ liệu khiển - Thiết kế và thực hiện phần cốt lõi (Giao diện đồ họa) thực quan sát o Các đối tượng cơ bản thi o Cơ chế vào ra o Module điều khiển và mã chương trình o Tác vụ o Thực hiện ngôn ngữ SFC Network Network o Thư viện khung lập trình SFC - Thiết kế và thực hiện trình nạp cấu hình Giao tiếp với VET và các chương trình giám sát, mô phỏng - Chương trình chạy trên các nền tảng khác nhau - Chương trình chạy dạng COM Server Dữ liệu cấu hình Chương 5 Thiết kế và thực hiện chương trình phát triển trực quan(VET) Không gian thực thi RTE – Chương Stream - Các thành phần của VET Đối Đối - Cơ chế đối tượng WorkSpace trình chạy, thực tượng tượng o Thuộc tính của các đối tượng thi chương trình Tạo liên o Hỗ trợ XML trong WorkSpace điều khiển kết - Cơ chế thông báo Trình nạp Lưu trữ - Phân tích biểu thức Đối cấu hình dữ liệu - Cơ chế soạn thảo các đối tượng trong dự án tượng cấu hình - Xây dựng giao diện saọn thảo SFC o Đối tượng đồ họa o Cơ chế kéo thả Vào/Ra Tạo đối tượng Chương 6 Các chương trình mô phỏng Phần cốt lõi (core) - Đối tượng mô phỏng lò phản ứng Các kiểu đối tượng, vào/ra, dịch vụ hệ thống, xử lý lỗi,… - Đối tượng mô phỏng máy giặt Chương 7 Kết luận và hướng phát triển Sheet 1 of 2
  2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài : Phát triển gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 61131-3 Người hướng dẫn : TS. Hoàng Minh Sơn Sinh viên thực hiện : Nghiêm Xuân Trường & Nguyễn Minh Hồng , Lớp : Điều khiển tự động 1 – K43 MỘT SỐ GIAO DIỆN TRONG GÓI PHẦN MỀM CÀI ĐẶT GÓI PHẦN MỀM TRÊN MỘT HỆ DCS VET 1. Lập trình trực quan, đơn giản, theo kiểu 3. Cơ chế thông báo lỗi mạnh. đặt cấu hình, không cần trình biên dịch. 4. Quan sát quá trình thực thi chương 2. Các biểu thức logic với phép toán AND, trình điều khiển. OR, NOT và so sánh. 5. Hỗ trợ công nghệ (D)COM. COM Server ( RTEDemo) Lò phản ứng Máy giặt Đã thực hiện trong hệ thống trên : - Chương trình chạy, trên các Controller. - Công cụ phát triển trực quan (Visual Engineering Tools). - Một số module mô phỏng đối tượng điều khiển (Simulator). Hướng bổ sung và phát triển : - Hoàn thiện chương trình chạy và công cụ phát triển trực quan. - Hỗ trợ các thiết bị vào ra thực phổ biến. 1. Mô phỏng các đối tượng điều khiển 3. Sử dụng công nghệ (D)COM để theo kiểu trình tự giống như trong thực - Cài đặt chương trình chạy trên các bộ điều khiển Công nghiệp. giao tiếp với chương trình chạy. Có tế. Giao diện đồ họa đẹp, trực quan. thể cùng hoạt động trên một máy - Hỗ trợ chuẩn OPC (OLE for Process Control). 2. Phục vụ cho công tác giảng dạy, thí tính cục bộ hoặc phân tán qua - Xây dựng thêm các module mô phỏng. nghiệm và phát triển. mạng. Sheet 2 of 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản