Phay - Phương pháp chia đều khoảng

Chia sẻ: tieutaithan

CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐỘ TRỰC TIẾP Cấu tạo đầu phân độ trực tiếp ấ ầ ế Phương pháp phân độ trực tiếp III. CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐỘ GIÁN TIẾP Cấu tạo đầu phân độ gián tiếp Phương pháp phân độ gián tiếp IV. CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐỘ VẠN NĂNG Cấu tạo đầu phân độ vạn năng Phân độ trực tiếp, gián tiếp và phân độ vi sai Phương pháp sử dụng đầu phân độ V. BÀI TẬP THỰC HÀNH 2 I CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG MÂM CHIA CẤU TẠO MÂM CHIA TRÒN 1. 2. 2 3. 4. 5. 5 6. 7. thân vành...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản