Phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
75
lượt xem
5
download

Phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục

  1. Phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách – Pháp chế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Quyết định phe duyệt điều lệ trường
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Hội đồng quản trị quyết nghị và trình Tổng cục Dạy nghề xem 1. Bước 1 xét, quyết định phê duyệt 2. Bước 2 Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận và xem xét hồ sơ 3. Bước 3 Tổng cục Dạy nghề quyết định phê duyệt điều lệ trường Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ 2. Bốn (04) bản điều lệ của trường 3. Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Văn bản đề nghị phê duyệt (mẫu số 1) Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Mẫu số 1. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề TÊN TRƯỜNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /… ———————————— ……, ngày… tháng… năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TRƯỜNG… Kính gửi: ……………………………………… - Tên trường cao đẳng nghề: ......................................................................... - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có) .................................................................. - Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................... - Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có): .......................................... - Điện thoại:…………………; Fax:…………………… E-mail: ................ - Ngày thành lập……………......... theo Quyết định số:……… ngày.......... Ngày… tháng… năm…Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường… đã quyết nghị Điều lệ của trường theo Nghị quyết số........
  5. (Kèm theo 04 bản Điều lệ của trường cao đẳng nghề) Trường………………………… đề nghị........................xem xét, phê duyệt./. Chủ tịch Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản