Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
290
lượt xem
40
download

Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ thực hiện việc lập hồ sơ mời thầu, báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị - Bước 2: Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu. - Cách thức thực hiện: - Cơ quan hành chính - Bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ thực hiện việc lập hồ sơ mời thầu, báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị - Bước 2: Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu. - Cách thức thực hiện: - Cơ quan hành chính - Bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ: Văn bản không quy định cụ thể + Số lượng hồ sơ: Văn bản không quy định cụ thể - Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực tiếp mua sắm tài sản - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: + Phê duyệt; văn bản xác nhận; bản cam kết - Lệ phí : Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có - Mẫu số 1: Đơn dự thầu - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá - Mẫu số 2: Giấy uỷ quyền - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 3: Biểu giá cho hàng hoá sản xuất gia công trong nước - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 4: Biểu giá cho hàng hoá sản xuất gia công nước ngoài - Quyết định số 521/2007/ QĐ-BKH - Mẫu số 6: Danh mục hợp đồng tương tự đã thực hiện - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH
  2. - Mẫu số 7: Danh mục hợp đồng tương tự đang thực hiện - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 8: Kê khai kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 9: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 10: Bảo lãnh dự thầu - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Đấu thầu số 65/2005/QH11 ngày 12/12/2005; có hiệu lực ngày 01/04/2006 + Nghị định 58/2008/N Đ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Xây dựng theo Luật Xây dựng; có hiệu lực 29/5/2008. + Thông tư 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của BTC hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. Mẫu số 01 ĐƠN DỰ THẦU , ngày tháng năm __ Kính gửi: [ghi tên bê n mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Sau khi nghiên cứu HSMT và văn bản sửa đổi HSMT số [ghi số của văn bản bổ sung nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp [ghi tên hàng hóa] theo đúng yêu cầu của HSMT với tổng số tiền là [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (1). Nếu HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37 Chương I và Điều 7 Điều kiện chung của hợp đồng trong HSMT. HSDT này có hiệu lực trong thời gian __ ngày, kể từ giờ, ngày [ghi thời điểm đóng thầu]. tháng _ _ năm Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] Ghi chú: Trường hợp trong HSMT cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà (1) thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản