Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
4
download

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

  1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch-Tài chính Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bản cam kết Phê duyệt Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Thủ trưởng (hoặc trưởng bộ phận, phòng, ban) được thủ trưởng
  2. Tên bước Mô tả bước cơ quan, đơn vị cấp trên hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình giao nhiệm vụ mua sắm tài sản có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người có thẩm quyền và cho cơ quan, tổ chức, bộ phận thẩm định có liên quan. Bộ phận thẩm định thực hiện nhiệm vụ thẩm định, báo cáo người 2. Bước 2 có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện phê 3. Bước 3 duyệt. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phần công việc đã thực hiện liên quan đến chuẩn bị đấu thầu mua sắm tài 1. sản, các căn cứ pháp lý để thực hiện Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà 2. thầu quy định tại mục III phần II Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy
  3. Thành phần hồ sơ trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước Phần kế hoạch đấu thầu bao gồm những công việc đã hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại 3. mục III phần II Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. Khi trình duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản phải gửi kèm theo bản 4. chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu quy định tại điểm 1 mục II phần II Thông tư Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng Quyết định số 521/2007/QĐ- 1. hoá BKH...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản