Phê duyệt kết quả mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Cơ quan Nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
4
download

Phê duyệt kết quả mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Cơ quan Nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê duyệt kết quả mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Cơ quan Nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương)

  1. Phê duyệt kết quả mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Cơ quan Nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan Nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ công lập) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực tiếp mua sắm tài sản Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa 20 ngày TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm lập báo cáo kết quả đấu thầu gửi Thủ trưởng đơn vị 1. Bước 1 hoặc người được uỷ quyền và gửi cơ quan, đơn vị thẩm định theo quy định. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm định tiến hành thẩm định 2. Bước 2 kết quả đấu thầu, gửi cấp, người có thẩm quyền. Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo về kết quả đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. + Trường hợp có nhà thầu trúng thầu thì văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải có các nội dung sau đây: a) Tên nhà thầu trúng thầu; 3. Bước 3 b) Giá trúng thầu; c) Hình thức hợp đồng; d) Thời gian thực hiện hợp đồng; đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có). + Trường hợp không có nhà thầu trúng thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải nêu rõ không có nhà thầu nào trúng thầu và hủy đấu thầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy
  3. Tên bước Mô tả bước định của Luật Đấu thầu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản không quy định cụ thể Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng Quyết định số 521/2007/QĐ- 1. hoá. BKH... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản