PHÉP ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

Chia sẻ: Nguywn Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
107
lượt xem
18
download

PHÉP ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể trước tý chủ yếu theo thứ tự là: A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết B. Tán hàn, khu phong, trừ thấp, hành khí hoạt huyết @C. Trừ thấp, khu phong, tán hàn, hành khí hoạt huyết D. Hành khí hoạt huyết, khu phong, trừ thấp, tán hàn E. Hành khí hoạt huyết, tán hàn, khu phong, trừ thấp 398. Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể hành tý chủ yếu theo thứ tự là: @A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết B. Tán hàn, khu phong,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÉP ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

 1. VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể trước tý chủ yếu theo thứ tự là: 397. A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết B. Tán hàn, khu phong, trừ thấp, hành khí hoạt huyết @C. Trừ thấp, khu phong, tán hàn, hành khí hoạt huyết D. Hành khí hoạt huyết, khu phong, trừ thấp, tán hàn E. Hành khí hoạt huyết, tán hàn, khu phong, trừ thấp Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể hành tý chủ yếu theo thứ tự là: 398. @A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết B. Tán hàn, khu phong, trừ thấp, hành khí hoạt huyết C. Trừ thấp, khu phong, tán hàn, hành khí hoạt huyết D. Hành khí hoạt huyết, khu phong, trừ thấp, tán hàn
 2. E. Hành khí hoạt huyết, tán hàn, khu phong, trừ thấp Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể thống tý chủ yếu theo thứ tự là: 399. A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết @B. Tán hàn, khu phong, trừ thấp, hành khí hoạt huyết C. Trừ thấp, khu phong, tán hàn, hành khí hoạt huyết D. Hành khí hoạt huyết, khu phong, trừ thấp, tán hàn E. Hành khí hoạt huyết, tán hàn, khu phong, trừ thấp Tên bài thuốc thường dùng điều trị viêm khớp dạng thấp thể hành tý là: 400. A. Ô đầu thang gia giảm @B. Phòng phong thang gia giảm C. Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm D. Bạch hổ thang gia giảm E. Ý dĩ nhân thang gia giảm Tên bài thuốc thường dùng điều trị viêm khớp dạng thấp thể thống tý là: 401. @A. Ô đầu thang gia giảm
 3. B. Phòng phong thang gia giảm C. Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm D. Bạch hổ thang gia giảm E. Ý dĩ nhân thang gia giảm Tên bài thuốc thường dùng điều trị viêm khớp dạng thấp thể trước tý là: 402. A. Ô đầu thang gia giảm B. Phòng phong thang gia giảm C. Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm D. Bạch hổ thang gia giảm @E. Ý dĩ nhân thang gia giảm Tên bài thuốc thường dùng điều trị viêm khớp dạng thấp thể nhiệt tý là: 403. A. Ô đầu thang gia giảm B. Phòng phong thang gia giảm C. Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm @D. Bạch hổ thang gia giảm
 4. E. Ý dĩ nhân thang gia giảm Những huyệt nào sau đây có tác dụng hành khí hoạt huyết trong điều trị 404. viêm khớp dạng thấp: A. Phong trì, phong môn, hợp cốc B. Túc tam lý, tam âm giao, tỳ du C. Đại chuỳ, ngoại quan, phong trì D. Đại chuỳ, ngoại quan, hợp cốc @E. Các huyệt tại chổ và a thị huyệt Những huyệt nào sau đây có tác dụng trừ thấp trong điều trị viêm khớp 405. dạng thấp: A. Phong trì, phong môn, hợp cốc @B. Túc tam lý, tam âm giao, tỳ du C. Đại chuỳ, ngoại quan, phong trì D. Đại chuỳ, ngoại quan, hợp cốc E. Các huyệt tại chổ và a thị huyệt
 5. Những huyệt nào sau đây có tác dụng thanh nhiệt trong điều trị viêm khớp 406. dạng thấp: A. Phong trì, phong môn, hợp cốc B. Túc tam lý, tam âm giao, tỳ du C. Đại chuỳ, ngoại quan, phong trì @D. Đại chuỳ, ngoại quan, hợp cốc E. Các huyệt tại chổ và a thị huyệt Những vị thuốc chính nào sau đây có tác dụng điều trị viêm khớp dạng thấp 407. thể thống tý: A. Thạch cao, kim ngân hoa @B. Ô đầu, ma hoàng C. Phòng phong, khương hoạt D. Ý dĩ, thương truật E. Xuyên khung, ngưu tất Những vị thuốc chính nào sau đây có tác dụng điều trị viêm khớp dạng thấp 408. thể trước tý:
 6. A. Thạch cao, kim ngân hoa B. Ô đầu, ma hoàng C. Phòng phong, khương hoạt @D. Ý dĩ, thương truật E. Xuyên khung, ngưu tất Những vị thuốc chính nào sau đây có tác dụng điều trị viêm khớp dạng thấp 409. thể nhiệt tý: @A. Thạch cao, kim ngân hoa B. Ô đầu, ma hoàng C. Phòng phong, khương hoạt D. Ý dĩ, thương truật E. Xuyên khung, ngưu tất Những vị thuốc chính nào sau đây có tác dụng điều trị viêm khớp dạng thấp 410. thể hành tý: A. Thạch cao, kim ngân hoa
 7. B. Ô đầu, ma hoàng @C. Phòng phong, khương hoạt D. Ý dĩ, thương truật E. Xuyên khung, ngưu tất Các tạng thường bị ảnh hưởng ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có di 411. chứng là: A. Tâm, tỳ, thận B. Tâm, can, thận C. Tâm, tỳ, thận @D. Can, tỳ, thận E. Can, phế, thận Di chứng của viêm khớp dạng thấp thể trước tý là: 412. A. Cứng khớp B. Viêm khớp C. Biến dạng khớp
 8. @D. Teo cơ E. Tiêu xương ổ khớp Di chứng của viêm khớp dạng thấp thể hành tý là: 413. @A. Cứng khớp B. Viêm khớp C. Biến dạng khớp D. Teo cơ E. Tiêu xương ổ khớp Di chứng của viêm khớp dạng thấp thể thống tý là: 414. A. Cứng khớp B. Viêm khớp @C. Biến dạng khớp D. Teo cơ E. Tiêu xương ổ khớp
 9. Thủ thuật vê được thực hiện ở khớp nào sau đây trong điều trị viêm khớp 415. dạng thấp: A. Cổ, thắt lưng B. Vai, khuỷu @C. Ngón tay, ngón chân D. Háng, gối E. Cổ tay, cổ chân Bài thuốc nào sau đây thường dùng để phòng bệnh viêm khớp dạng thấp tái 416. phát: A. Phòng phong thang gia giảm B. Ô đầu thang gia giảm C. Ý dĩ nhân thang gia giảm @D. Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm E. Bạch hổ thang gia giảm Trong điều trị phòng viêm khớp dạng thấp tái phát bằng thuốc, các tạng nào 417. dưới đây cần được dùng thuốc bổ phối hợp:
 10. A. Tâm, can, thận @B. Can, tỳ, thận C. Phế, tỳ, thận D. Tâm, tỳ, thận E. Can, phế, thận Trong điều trị bằng thuốc phòng di chứng teo cơ ở bệnh nhân viêm khớp 418. dạng thấp, tạng nào dưới đây cần được dùng thuốc bổ phối hợp: A. Tâm B. Can @C. Tỳ D. Phế E. Thận Trong điều trị bằng thuốc phòng di chứng cứng khớp ở bệnh nhân viêm 419. khớp dạng thấp, tạng nào dưới đây cần được dùng thuốc bổ phối hợp: A. Tâm
 11. @B. Can C. Tỳ D. Phế E. Thận Trong điều trị bằng thuốc phòng di chứng biến dạng khớp ở bệnh nhân 420. viêm khớp dạng thấp, tạng nào dưới đây cần được dùng thuốc bổ phối hợp: A. Tâm B. Can C. Tỳ D. Phế @E. Thận Đề phòng viêm khớp dạng thấp, người ta nên: 421. A. Tắm ngay sau lao động B. Sinh hoạt chỗ ẩm thấp @C. Luyện tập thân thể
 12. D. Ăn uống đồ mát lạnh E. Hạn chế vận động khớp Thủ thuật rung được thực hiện ở khớp nào sau đây trong điều trị viêm khớp 422. dạng thấp: A. Cổ, thắt lưng @B. Vai, háng C. Ngón tay, ngón chân D. Khuỷu, gối E. Cổ tay, cổ chân Thủ thuật nào sau đây thường được dùng điều trị viêm khớp dạng thấp có 423. di chứng teo cơ A. Xát, xoa B. Véo, phát C. Rung, vê D. Phân, hợp
 13. @E. Vờn, bóp Thủ thuật nào sau đây thường được dùng điều trị viêm khớp dạng thấp có 424. di chứng cứng khớp: A. Xát, xoa, day B. Véo, phát, đấm @C. Rung, vê, vận động D. Đấm, chặt, lăn E. Vờn, bóp, day Huyệt nào sau đây thường được xoa bóp để nâng cao sức đề kháng và 425. phòng bệnh viêm khớp dạng thấp: A. Uỷ trung B. Tam âm giao C. Thận du @D. Túc tam lý E. Hợp cốc
 14. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây cần phòng tránh ở bệnh nhân viêm khớp 426. dạng thấp thể trước tý: A. Phong B. Hàn @C. Thấp D. Nhiệt E. Táo Người ta có thể điều trị viêm khớp dạng thấp thể thống tý bằng phương 427. pháp cứu hoặc ôn châm @A. Đúng B. Sai Khu phong là phép điều trị chính trong vi êm khớp dạng thấp thể nhiệt tý 428. A. Đúng @B. Sai Thương truật là vị thuốc chính trong bài thuốc bạch hổ thang 429.
 15. A. Đúng @B. Sai Bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp thể nhiệt týcần phải phòng tránh nguyên 430. nhân nhiệt tà A. Đúng @B. Sai Phong hàn thấp tà xâm nhập gây bệnh viêm khớp dạng thấp là do 431. .................. của cơ thể bị suy yếu Nguyên nhân chính cần phải phòng tránh ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp 432. thể thống tý là ............................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản