PHÉP ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

Chia sẻ: truongthiuyen14

Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể trước tý chủ yếu theo thứ tự là: A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết B. Tán hàn, khu phong, trừ thấp, hành khí hoạt huyết @C. Trừ thấp, khu phong, tán hàn, hành khí hoạt huyết D. Hành khí hoạt huyết, khu phong, trừ thấp, tán hàn E. Hành khí hoạt huyết, tán hàn, khu phong, trừ thấp 398. Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể hành tý chủ yếu theo thứ tự là: @A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết B. Tán hàn, khu phong,...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: PHÉP ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể trước tý chủ yếu theo thứ tự là:
397.


A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết


B. Tán hàn, khu phong, trừ thấp, hành khí hoạt huyết


@C. Trừ thấp, khu phong, tán hàn, hành khí hoạt huyết


D. Hành khí hoạt huyết, khu phong, trừ thấp, tán hàn


E. Hành khí hoạt huyết, tán hàn, khu phong, trừ thấp


Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể hành tý chủ yếu theo thứ tự là:
398.


@A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết


B. Tán hàn, khu phong, trừ thấp, hành khí hoạt huyết


C. Trừ thấp, khu phong, tán hàn, hành khí hoạt huyết


D. Hành khí hoạt huyết, khu phong, trừ thấp, tán hàn
E. Hành khí hoạt huyết, tán hàn, khu phong, trừ thấp


Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể thống tý chủ yếu theo thứ tự là:
399.


A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết


@B. Tán hàn, khu phong, trừ thấp, hành khí hoạt huyết


C. Trừ thấp, khu phong, tán hàn, hành khí hoạt huyết


D. Hành khí hoạt huyết, khu phong, trừ thấp, tán hàn


E. Hành khí hoạt huyết, tán hàn, khu phong, trừ thấp


Tên bài thuốc thường dùng điều trị viêm khớp dạng thấp thể hành tý là:
400.


A. Ô đầu thang gia giảm


@B. Phòng phong thang gia giảm


C. Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm


D. Bạch hổ thang gia giảm


E. Ý dĩ nhân thang gia giảm


Tên bài thuốc thường dùng điều trị viêm khớp dạng thấp thể thống tý là:
401.


@A. Ô đầu thang gia giảm
B. Phòng phong thang gia giảm


C. Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm


D. Bạch hổ thang gia giảm


E. Ý dĩ nhân thang gia giảm


Tên bài thuốc thường dùng điều trị viêm khớp dạng thấp thể trước tý là:
402.


A. Ô đầu thang gia giảm


B. Phòng phong thang gia giảm


C. Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm


D. Bạch hổ thang gia giảm


@E. Ý dĩ nhân thang gia giảm


Tên bài thuốc thường dùng điều trị viêm khớp dạng thấp thể nhiệt tý là:
403.


A. Ô đầu thang gia giảm


B. Phòng phong thang gia giảm


C. Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm


@D. Bạch hổ thang gia giảm
E. Ý dĩ nhân thang gia giảm


Những huyệt nào sau đây có tác dụng hành khí hoạt huyết trong điều trị
404.

viêm khớp dạng thấp:


A. Phong trì, phong môn, hợp cốc


B. Túc tam lý, tam âm giao, tỳ du


C. Đại chuỳ, ngoại quan, phong trì


D. Đại chuỳ, ngoại quan, hợp cốc


@E. Các huyệt tại chổ và a thị huyệt


Những huyệt nào sau đây có tác dụng trừ thấp trong điều trị viêm khớp
405.

dạng thấp:


A. Phong trì, phong môn, hợp cốc


@B. Túc tam lý, tam âm giao, tỳ du


C. Đại chuỳ, ngoại quan, phong trì


D. Đại chuỳ, ngoại quan, hợp cốc


E. Các huyệt tại chổ và a thị huyệt
Những huyệt nào sau đây có tác dụng thanh nhiệt trong điều trị viêm khớp
406.

dạng thấp:


A. Phong trì, phong môn, hợp cốc


B. Túc tam lý, tam âm giao, tỳ du


C. Đại chuỳ, ngoại quan, phong trì


@D. Đại chuỳ, ngoại quan, hợp cốc


E. Các huyệt tại chổ và a thị huyệt


Những vị thuốc chính nào sau đây có tác dụng điều trị viêm khớp dạng thấp
407.

thể thống tý:


A. Thạch cao, kim ngân hoa


@B. Ô đầu, ma hoàng


C. Phòng phong, khương hoạt


D. Ý dĩ, thương truật


E. Xuyên khung, ngưu tất


Những vị thuốc chính nào sau đây có tác dụng điều trị viêm khớp dạng thấp
408.

thể trước tý:
A. Thạch cao, kim ngân hoa


B. Ô đầu, ma hoàng


C. Phòng phong, khương hoạt


@D. Ý dĩ, thương truật


E. Xuyên khung, ngưu tất


Những vị thuốc chính nào sau đây có tác dụng điều trị viêm khớp dạng thấp
409.

thể nhiệt tý:


@A. Thạch cao, kim ngân hoa


B. Ô đầu, ma hoàng


C. Phòng phong, khương hoạt


D. Ý dĩ, thương truật


E. Xuyên khung, ngưu tất


Những vị thuốc chính nào sau đây có tác dụng điều trị viêm khớp dạng thấp
410.

thể hành tý:


A. Thạch cao, kim ngân hoa
B. Ô đầu, ma hoàng


@C. Phòng phong, khương hoạt


D. Ý dĩ, thương truật


E. Xuyên khung, ngưu tất


Các tạng thường bị ảnh hưởng ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có di
411.

chứng là:


A. Tâm, tỳ, thận


B. Tâm, can, thận


C. Tâm, tỳ, thận


@D. Can, tỳ, thận


E. Can, phế, thận


Di chứng của viêm khớp dạng thấp thể trước tý là:
412.


A. Cứng khớp


B. Viêm khớp


C. Biến dạng khớp
@D. Teo cơ


E. Tiêu xương ổ khớp


Di chứng của viêm khớp dạng thấp thể hành tý là:
413.


@A. Cứng khớp


B. Viêm khớp


C. Biến dạng khớp


D. Teo cơ


E. Tiêu xương ổ khớp


Di chứng của viêm khớp dạng thấp thể thống tý là:
414.


A. Cứng khớp


B. Viêm khớp


@C. Biến dạng khớp


D. Teo cơ


E. Tiêu xương ổ khớp
Thủ thuật vê được thực hiện ở khớp nào sau đây trong điều trị viêm khớp
415.

dạng thấp:


A. Cổ, thắt lưng


B. Vai, khuỷu


@C. Ngón tay, ngón chân


D. Háng, gối


E. Cổ tay, cổ chân


Bài thuốc nào sau đây thường dùng để phòng bệnh viêm khớp dạng thấp tái
416.

phát:


A. Phòng phong thang gia giảm


B. Ô đầu thang gia giảm


C. Ý dĩ nhân thang gia giảm


@D. Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm


E. Bạch hổ thang gia giảm


Trong điều trị phòng viêm khớp dạng thấp tái phát bằng thuốc, các tạng nào
417.

dưới đây cần được dùng thuốc bổ phối hợp:
A. Tâm, can, thận


@B. Can, tỳ, thận


C. Phế, tỳ, thận


D. Tâm, tỳ, thận


E. Can, phế, thận


Trong điều trị bằng thuốc phòng di chứng teo cơ ở bệnh nhân viêm khớp
418.

dạng thấp, tạng nào dưới đây cần được dùng thuốc bổ phối hợp:


A. Tâm


B. Can


@C. Tỳ


D. Phế


E. Thận


Trong điều trị bằng thuốc phòng di chứng cứng khớp ở bệnh nhân viêm
419.

khớp dạng thấp, tạng nào dưới đây cần được dùng thuốc bổ phối hợp:


A. Tâm
@B. Can


C. Tỳ


D. Phế


E. Thận


Trong điều trị bằng thuốc phòng di chứng biến dạng khớp ở bệnh nhân
420.

viêm khớp dạng thấp, tạng nào dưới đây cần được dùng thuốc bổ phối hợp:


A. Tâm


B. Can


C. Tỳ


D. Phế


@E. Thận


Đề phòng viêm khớp dạng thấp, người ta nên:
421.


A. Tắm ngay sau lao động


B. Sinh hoạt chỗ ẩm thấp


@C. Luyện tập thân thể
D. Ăn uống đồ mát lạnh


E. Hạn chế vận động khớp


Thủ thuật rung được thực hiện ở khớp nào sau đây trong điều trị viêm khớp
422.

dạng thấp:


A. Cổ, thắt lưng


@B. Vai, háng


C. Ngón tay, ngón chân


D. Khuỷu, gối


E. Cổ tay, cổ chân


Thủ thuật nào sau đây thường được dùng điều trị viêm khớp dạng thấp có
423.

di chứng teo cơ


A. Xát, xoa


B. Véo, phát


C. Rung, vê


D. Phân, hợp
@E. Vờn, bóp


Thủ thuật nào sau đây thường được dùng điều trị viêm khớp dạng thấp có
424.

di chứng cứng khớp:


A. Xát, xoa, day


B. Véo, phát, đấm


@C. Rung, vê, vận động


D. Đấm, chặt, lăn


E. Vờn, bóp, day


Huyệt nào sau đây thường được xoa bóp để nâng cao sức đề kháng và
425.

phòng bệnh viêm khớp dạng thấp:


A. Uỷ trung


B. Tam âm giao


C. Thận du


@D. Túc tam lý


E. Hợp cốc
Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây cần phòng tránh ở bệnh nhân viêm khớp
426.

dạng thấp thể trước tý:


A. Phong


B. Hàn


@C. Thấp


D. Nhiệt


E. Táo


Người ta có thể điều trị viêm khớp dạng thấp thể thống tý bằng phương
427.

pháp cứu hoặc ôn châm


@A. Đúng


B. Sai


Khu phong là phép điều trị chính trong vi êm khớp dạng thấp thể nhiệt tý
428.


A. Đúng


@B. Sai


Thương truật là vị thuốc chính trong bài thuốc bạch hổ thang
429.
A. Đúng


@B. Sai


Bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp thể nhiệt týcần phải phòng tránh nguyên
430.

nhân nhiệt tà


A. Đúng


@B. Sai


Phong hàn thấp tà xâm nhập gây bệnh viêm khớp dạng thấp là do
431.

.................. của cơ thể bị suy yếu


Nguyên nhân chính cần phải phòng tránh ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
432.

thể thống tý là ............................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản