PHÉP ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

Chia sẻ: truongthiuyen14

Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể trước tý chủ yếu theo thứ tự là: A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết B. Tán hàn, khu phong, trừ thấp, hành khí hoạt huyết @C. Trừ thấp, khu phong, tán hàn, hành khí hoạt huyết D. Hành khí hoạt huyết, khu phong, trừ thấp, tán hàn E. Hành khí hoạt huyết, tán hàn, khu phong, trừ thấp 398. Phép điều trị của viêm khớp dạng thấp thể hành tý chủ yếu theo thứ tự là: @A. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết B. Tán hàn, khu phong,...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản