PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Chia sẻ: lotus_3

Kiến thức: HS nắm được qui tắc nhân 2 phân thức, các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối ví phép cộng để thực hiện các phép tính cộng các phân thức. - Kỹ năng: HS biết cách trình bày lời giải của phép nhân phân thức + Vận dụng thành thạo , các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối ví phép cộng để thực hiện các phép tính. - Biết vận dụng tính chất các phân thức một cách linh hoạt để thực hiện phép tính. ...

Nội dung Text: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I- Mục tiêu bài giảng:

- Kiến thức: HS nắm được qui tắc nhân 2 phân thức, các tính chất giao

hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối ví phép cộng để thực hiện các

phép tính cộng các phân thức.

- Kỹ năng: HS biết cách trình bày lời giải của phép nhân phân thức

+ Vận dụng thành thạo , các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của

phép nhân đối ví phép cộng để thực hiện các phép tính.

- Biết vận dụng tính chất các phân thức một cách linh hoạt để thực hiện phép

tính.

- Thái độ: Tư duy lô gíc, nhanh, cẩn thận.

II. Chuẩn bị:

GV: Bài soạn. HS: bảng nhóm, đọc trước bài.

Iii- Tiến trình bài dạy:

A- Tổ chức:

B- Kiểm tra: HS:- Phát biểu qui tấc trừ các phân thức đại số

3x  1 x3
1
 
* áp dụng: Thực hiện phép tính KQ:
2
x 1 1  x2
( x  1)


3x  1 x3
1
 
2
x 1 1  x2
( x  1)
x3

( x  1)2
C- Bài mới:

Hoạt động của GV và HS Ghi bảng

* HĐ1: Hình thành qui tắc

nhân 2 phân thức đại số

1) Phép nhân nhiều phân thức 1) Phép nhân nhiều phân thức đại số

đại số

- GV: Ta đã biết cách nhân 2

ac ac
phân số đó là: .  Tương
bd bd

tự ta thực hiện nhân 2 phân

thức, ta nhân tử thức với tử
?1
thức, mẫu thức với mẫu thức.
3x 2 x 2  25 3 x 2 .( x 2  25)

.
- GV cho HS làm ?1. x  5 6 x3 ( x  5).6 x 3
3 x 2 .( x  5)( x  5) x  5
 
( x  5).6 x 3 2x

* Qui tắc:

Muốn nhân 2 phân thức ta nhân các tử

thức với nhau, các mẫu thức với nhau.
- GV: Em hãy nêu qui tắc?
A C AC
* Ví dụ :
.
B D BD
- HS viết công thức tổng quát.
x2 x 2 (3 x  6)
.(3 x  6)  2
2 x2  8 x  8 2 x  8x  8
2 2
3x2
3 x ( x  2) 3 x ( x  2)
  
2( x 2  4 x  4) 2( x  2) 2 2( x  2)
- GV cho HS làm VD.
? 2 a)
- Khi nhân một phân thức với
( x  13) 2  3x 2  ( x  13)2 .3x 2 39  3 x
một đa thức, ta coi đa thức như  
.
2 x5 2 x 5 ( x  13) 2 x3
 x  13 
một phân thức có mẫu thức
3x  2  ( x  2)2  (3 x  2).( x  2)2
b)   =
 2 2
 4  x  3x  2 (4  x )(3x  2)
bằng 1

( x  2) 2 ( x  2) x  2
=  
(2  x)(2  x ) 2 x x2
- GV cho HS làm ?2.
 2 x  1 4
4x
c)   3x   3(2 x  1)2
- HS lên bảng trình bày: (2 x  1)3  

2 x4
1  5x 2 x
d)   3  . 
  2
3 x  (1  5 x) 3(1  5 x)


?3

x 2  6 x  9 ( x  1)3 ( x  3)2 ( x  1)3
+ GV: Chốt lại khi nhân lưu ý 
.
2( x  3)3 (1  x)( x  3)3 .2
1 x
dấu
( x  3) 2 ( x  1)3 ( x  3) 2 ( x  1)2 ( x  1)2
=  
2( x  1)( x  3)3 2( x  3)3 2( x  3)

2) Tính chất phép nhân các phân thức:

a) Giao hoán :

AC CA
..
BD DB
b) Kết hợp:

 A C  E A C E 
 B . D. F  B  D . F 
   

c) Phân phối đối với phép cộng
- GV cho HS làm ?3.
A C E  A C A E
..
. .
B D F  B D B F
 

3x 5  5 x 3  1 x x4  7 x  2 x

. .5
?4 4 2 3
x  7 x  2 2 x  3 3x  5x  1 2 x  3
2) Tính chất phép nhân các

phân thức:

+ GV: ( Phép nhân phân thức

tương tự phép nhân phân số và

có T/c như phân số)
+ HS viết biểu thức tổng quát

của phép nhân phân thức.
+ HS tính nhanh và cho biết áp
dụng tính chất nào để làm được

như vậy.3x  2 x 2  2 x
D- Luyện tập - Củng cố: Làm các bài tập sau: a) .
4  x2 6x  4

5x 2  2 x x 2  36 3
2x  3  x 1 x 1 
x
b) c) d)

. .
. 
x 1 x  5x 2 x  10 6  x
x 1  2 x  3 2x  3 

- HS lên bảng , HS dưới lớp cùng làm

E-BT - Hướng dẫn về nhà

- Làm các bài tập 38, 39, 40 ( SGK)

- Làm các bài 30, 31, 32, 33 ( SBT)

- Ôn lại toàn bộ kỳ I
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản