PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

Chia sẻ: opticalhwheel

HS hiểu thế nào là hai số đối nhau Vận dụng được quy tắc trừ hai phân số Có kỹ năng tìm được số đối của một số, 5thực hiện phép trừ phân số Mối quan hệ giữa phép cộng phân số và phép trừ phân số

Nội dung Text: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:

HS hiểu thế nào là hai số đối nhau

Vận dụng được quy tắc trừ hai phân số

Có kỹ năng tìm được số đối của một số, 5thực hiện phép trừ phân số

Mối quan hệ giữa phép cộng phân số và phép trừ phân số

II. CHUẨN BỊ :

GV:

HS: dụng cụ học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung ghi bảng
Hoạt động của GV Hoạt động của HSHoạt động 1: kiểm tra bài cũ:


GV: 1. quy tắc phép cộng phân số :

3 3 2  2
+ ;+ ;
5 3 3
5


2. quy tắc phép trừ hai số nguyên?
Hoạt động 2: số đối:


1. số đối:
3 3
GV: ta có: + =0 ta nói
5 5
định nghĩa:
3 3
là số đối cùa phân số .
5 5
HS: hai số đối nhau hai số gọi là đối nhau nếu tổng
2 2
Vậy hai phân số được
;
3 3 của chúng bằng 0
gọi là hai thế nào?
a
a a
= =

GV: vậy thế nào là hai số đối HS: hai số gọi là đối nhau b b b
nếu tổng của chúng bằng 0
nhau?

a a
Yêu cầu HS: làm ?2. số đối của
HS: la  ;
b b
a a
tìm phân số đối của
GV: ;
b b
a
phân số .
b


GV: tìm s đối của phân số -
a a a
HS: số đối của _
? la
b b b


a
a a a a
GV: hãy so sánh  ; HS: = = vì  ;

b
b b b b
a a a a a
đều la số đối của
; ;
b b b b b


vì sao các phân số trên
GV:
đều bằng nhau.
Hoạt động 3: phép trừ phân số
GV: yêu cầu HS: làm ? 3 2.phép trừ phân số :
1 2321
HS: - =- =
3 9999
quy tắc:
1 2 3 21
+{  }= +  =
3 9 9 99 muốn trừ 1 phân số cho 1
phân số ta cộng số bị trừ với
1 21 2
2 2
GV: phân số và  là hai vậy: 3 - 9 = 3 +{  9 } số đối của số trừ
9 9
phân số như thế nào? a ca c
HS: là hai số đối nhau - = +{  }
b db d
1
từ nhận xét rút ra:
GV: - 1
HS: HS: ta thay phép trừ - * nhận xét: sgk
3
3
2 1 2
+{  } ta vừa thay
= 2 1
bằng phép cộng với
9 3 9
9 3
phép chia thành phép toán gì?
2
phân số đối 
9
GV: vậy muốn trừ một phân
số cho 1 phân số ta làm thế HS: lầy phân số bị trừ cộng
nào? cho phân số đối của phân số
trừ
vậy ta nói phép trừ là
GV:
pháep toán ngược của phép
toán cộng

GV: yêu cầu HS: làm ?4
Hoạt động 4: luyện tập củng cố


1. thế nào là hai số đối nhau? Quy tắc phép trừ phân số ?

2. bài 59 sgk:

GV: tổ chức trò chơi tiếp sức bài 59

Nếu tổ nào thực hiện đúng và nhanh nhất thì tổ đó thắng

 khi tính phải phép trừ thành phép cộng

 GV: cho các tổ nhận xét bài làm, phát hiện chỗ sai

 Đán giá thái độ tham gia của các em

Khen thưởng tổ thắng.

3. bài 58 sgk
Hoạt động 5: hướng dẫn về nhà


Học thuộc các quy tắc, định nghĩa hai số đối nhau.

Vận dụng thành thạo các quy tắc vào việc giải BT

Làm các BT còn lại SGK

Chú ý cách trình bày.

Chuẩn bị bài mới: chuẩn bị các BT luyên tập. Tiết sau luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản