Phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu thạc sĩ

Chia sẻ: pretty4

Phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu thạc sĩ. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Text: Phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu thạc sĩ

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------- -------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 200..


PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU
(Chuyên đề nghiên cứu)

Họ tên học viên: ...............................................................................MSHV: .................
Chuyên ngành:...................................................................................Khóa:....................
Tên chuyên đề thực hiện:................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Đề xuất giảng viên hướng dẫn:.....................................................................................
..........................................................................................................................................
Ý kiến của giảng viên hướng dẫn (đề nghị ghi rõ yêu cầu bắt buộc học viên phải hoàn
thành khi kết thúc chuyên đề nghiên cứu): ....................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Cán bộ hướng dẫn Học viên
…………………………………. ………………………………….

PHÒNG KHCN, HT&SĐH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản