Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
4
download

Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ

  1. PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH/CẤP CƠ SỞ 1. Tên đề tài/dự án: 2. Cấp quản lý đề tài/dự án: Tỉnh Cơ sở 3. Cơ quan chủ trì đề tài/dự án: Địa chỉ: Điện thoại: 4. Tổng kinh phí (triệu đồng) : Trong đó, từ ngân sách Nhà nước: 5. Thời gian thực hiện (Ghi theo Hợp đồng nghiên cứu): ........ tháng Từ tháng ....... năm ....... đến tháng ….... năm ........ 6. Ban chủ nhiệm đề tài/dự án (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị): - Chủ nhiệm đề tài/dự án: - Phó chủ nhiệm đề tài/dự án: - Thư ký đề tài/dự án: 7. Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu chính (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị): 8. Tổ chức phối hợp nghiên cứu chính: 9. Đề tài/dự án được nghiệm thu chính thức theo Quyết định số ..………... ………..... ngày ......... tháng ......... năm ............ của .......................................................................... 10. Họp nghiệm thu chính thức: ngày ........ tháng ........ năm ............. tại .................... ............................................................................................................................................ 11. Bảo mật thông tin: Không mật Mật Tối mật Tuyệt mật 44
  2. 12. Sản phẩm giao nộp (Theo Biên bản bàn giao sản phẩm giữa Cơ quan quản lý đề tài/dự án và Cơ quan chủ trì đề tài/dự án). ……., ngày …… tháng …… năm ........ ……., ngày …… tháng ..…. năm ….... Cơ quan chủ trì đề tài/dự án Chủ nhiệm đề tài/dự án (Ký tên, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 45

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản