Phiếu đánh giá cán bộ, công chức hàng năm

Chia sẻ: huuthiem76

Kết quả công tác, tu dưỡng rèn luyện: 1. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước: Luôn chấp hành tốt mọi chủ chương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2. Kết quả công tác: - Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cấp trên giao phó. - Tâm huyết tận tụy với công việc, có ý chí cầu tiến và tìm tòi học hỏi để hoàn thành công việc....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản