PHIẾU GIAO VIỆC

Chia sẻ: chicilonhn

Mẫu phiếu giao công việc

Nội dung Text: PHIẾU GIAO VIỆC

PHIẾU GIAO CÔNG VIỆC
Ngày…….tháng……năm……………

Người thực hiện: …………………………………………………………………….
………………Vị trí công tác: …………………...


Stt Nội dung công việc Thời gian Thời gian Kết quả
giao việc hoàn thành thực hiện

1
2
3
4
Hướng dẫn thực hiện công việc:
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Lưu ý: Cột kết quả thực hiện do người giao việc nghiệm thu công việc khi đã hoàn thành ghi.
Người giao việc Người thực hiện
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản