PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ N12

Chia sẻ: tranhoaily

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu khai báo tạm trú số 12 (song ngữ Anh-Việt)

Nội dung Text: PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ N12

N12
PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ
REGISTRATION CARD OF STAY

Tên KS, nhà thuê, nhà nghỉ, nhà khách (*) : …………………………………………………
Hotel/ Guest house
Số nhà: ………………………….. Đường Phố: ………………………..
House No Road/Street
Phường, xã: ………………………… Quận, huyện:…………………………………...
Ward/Commune District
Thành phố Hà Nội Số điện thoại liên ………………………...
Hanoi City lạc:
Telephone:

1. Họ và tên (Chữ in hoa): Giới tính: Nam Nữ
Full name Sex Male Female
2. Sinh ngày……..tháng……..năm…….. 3. Quốc tịch: …………………………...
Date of birth (day, moth, year) Nationalit
y
4. Nghề nghiệp: 5. Số hộ chiếu:
…………………………. ………………………………….
Occupation Pasport No
6. Số thẻ tạm trú/ Thẻ thường trú (nếu có): …………………………………………………..
Temporary/ Permanent residence card number (if any)
7. Mục đích nhập cảnh:………………...................................................................................
Purpose of entry
8. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đón:…………………………………………………………….
Name of sponsors
9. Ngày nhập cảnh: 10. Cửa khẩu nhập:
Date of entry Entry Port
11. Được phép tạm trú tại Việt Nam đến ngày……tháng ……năm……
Authorized length of stay in Vietnam until (day, month, year)
12. Tạm trú tại khách sạn nhà khách từ ngày……tháng …….năm………
Staying in Hotel/ Guest house from the date (day, month, year)
đến ngày …...tháng…..năm ……
13. Trẻ em dưới14 tuổi đi cùng (Họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tích, số hộ chiếu):
Accompanying children under 14 years old (Full name, sex, date of birth, nationality, passport
number
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Hà nội ngày …… tháng ……. Năm …..
Done on (day, month, year)
Ký tên
Signature

Chú thích – Note on the mark:
(*) Nếu ở nhà dân thì ghi họ tên chủ nhà.
In case not staying at a hotel or guesthouse, please state the landlord of accommodation
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản