PHIẾU NHẬP KHO

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm…

Nội dung Text: PHIẾU NHẬP KHO

Đơn vị:.............................. Mẫu số 01 – VT
Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày.......tháng.........năm… Nợ:....................................
Số:......................................... Có:.....................................


- Họ và tên người giao:........................................................................................................................
- Theo................................số....................ngày.........tháng........năm.......của..................................
Nhập tại kho:..............................Địa điểm........................................................................................

Số lượng
S Tên nhãn hiệu, quy Mã Đơn
T cách phẩm chất vật tư, Theo Thực Đơn giá Thành tiền
số vị tính chứng nhập
T dụng cụ, sản phẩm,
hàng hoá từ
A B C D 1 2 3 4
Cộng


- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ..........................................................................................................
- Số chứng từ gốc kèm theo ...............................................................................................................

Ngày..........tháng...........năm 200..
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận
có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản