Phiếu thăm dò ý kiến cán bộ - công nhân - viên chức

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
1.214
lượt xem
207
download

Phiếu thăm dò ý kiến cán bộ - công nhân - viên chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về mẫu phiếu thăm dò ý kiến cán bộ - công nhân - viên chức công ty cổ phần XYZ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu thăm dò ý kiến cán bộ - công nhân - viên chức

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CÁN BỘ-CÔNG NHÂN-VIÊN CHỨC Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển Công ty cổ phần XYZ đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ trong họat động sản xuất kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay, trong bối cảnh suy thóai kinh tế và khủng hỏang tài chính tòan cầu, mặc dù Công ty có một số thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển. Yêu cầu cấp bách hiện nay là Công ty cần phải tiếp tục cải tiến, nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với sự biến động không ngừng trong môi trường kinh doanh. Công ty cần xác định chiến lược phát triển lâu dài, lựa chọn ngành nghề kinh doanh chủ lực, mô hình quản lý phù hợp và có chiến lược phát triển nguồn lực (nhân lực, vật lực…) một cách hiệu quả. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty mong muốn thông qua “Phiếu thăm dò ý kiến” này, sẽ nhận được những ý kiến hữu ích, thẳng thắn và chân thành của CBCNVC Công ty để giúp cho Lãnh đạo Công ty đề ra được một chiến lược phát triển Công ty mang tính ổn định và bền vững trong những năm tới. I.- XIN VUI LÒNG CHO BIẾT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ BẠN : 01. Độ tuổi của bạn hiện nay : (…) từ 18 – dưới 30 tuổi (…) từ 30 – dưới 40 tuổi (…) từ 40 tuổi trở lên 02. Giới tính của bạn : (…) Nam (…) Nữ 03. Công việc hiện nay của bạn là : (…) cán bộ quản lý (từ tổ phó trở lên) (…) cán bộ kỹ thuật (…) nhân viên văn phòng (…) công nhân 04. Bạn làm việc tại Công ty được bao lâu ? (…) dưới 1 năm (…) từ 1 năm đến dưới 5 năm
  2. (…) từ 5 năm đến dưới 10 năm. II. XIN BẠN VUI LÒNG TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY : 05. Bạn có hài lòng về nhiệm vụ công tác được giao hiện nay hay không ? (…) Hài lòng (…) không hài lòng (…) không có ý kiến 06. Điều mà bạn không hài lòng hiện nay là gì ? (…) công việc được giao không đúng chuyên môn, sở trường của bạn (…) thu nhập hiện nay còn thấp (…) môi trường làm việc chưa tốt (…) chưa được đối xử công bằng (…) lý do khác (không tiện nêu ra) 07. Để bạn có thể làm việc hiệu quả, tích cực và đóng góp được nhiều hơn cho Công ty, theo bạn Công ty cần có những thay đổi gì ? (…) cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc tốt hơn (…) thay đổi cán bộ quản lý, điều hành (…) cải tổ bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng : tinh, gọn, hiệu quả (…) ý kiến khác của bạn : ……………………………………………… …………………………………………………………………………... 08. Với mô hình quản lý tập trung của Công ty như hiện nay, bạn thấy có phù hợp hay không ? (…) phù hợp (…) không phù hợp (…) không có ý kiến Công ty có cần thay đổi sang mô hình quản lý mới hay không ? (…) cần (…) không cần (…) không có ý kiến 09. Theo bạn, Công ty có nên phát triển theo hướng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh hay chỉ nên tập trung vào một số ngành nghề mà Công ty có thế mạnh ? (…) đa dạng hóa (…) chọn lựa ngành nghề Cty có thế mạnh
  3. 10. Theo bạn, thế mạnh nào của Công ty cần duy trì và phát triển ? (…) thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật (…) sản xuất VLXD và CKBT (…) đầu tư và kinh doanh địa ốc (…) thương mại 11. Công tác quản lý, đầu tư thiết bị vẫn còn một số bất cập, hiệu quả sử dụng chưa cao, vậy theo bạn chúng ta đang vướng ở khâu nào ? (…) thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao. (…) nhân lực chưa được đào tạo và tái đào tạo để có thể sử dụng thành thạo máy móc, thiết bị (…) máy móc, thiết bị lạc hậu, lỗi thời (…) trình độ quản lý sản xuất còn yếu kém (…) lý do khác 12. Theo bạn, Công ty có nên đầu tư thêm thiết bị mới để phát triển và mở rộng sản xuất hay không ? (…) nên đầu tư thêm (…) không nên đầu tư thêm (…) nên tận dụng thiết bị, máy móc hiện có, nâng cao tay nghề, cải tiến quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị. 13. Nếu ở vào cương vị Lãnh đạo Công ty, bạn mong muốn Công ty sẽ phát triển như thế nào trong vài ba năm tới. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 14. Môi trường làm việc (nơi làm việc và các yếu tố có ảnh hưởng như : độ nóng, độ ồn, độ ô nhiễm…) của bạn hiện nay như thế nào ? (…) tốt (…) tạm được, nhưng cần được cải thiện (…) không đảm bảo 15. Các phương tiện làm việc mà Công ty cung cấp cho bạn hiện nay có đáp ứng nhu cầu làm việc của bạn hay không ? (…) đáp ứng (…) chưa đáp ứng 16. Công ty có tạo điều kiện cho bạn phát huy năng lực sẵn có để bạn có cơ hội thăng tiến về mặt nghề nghiệp trong tương lai hay không ?
  4. (…) có tạo điều kiện (…) không tạo điều kiện (…) không có ý kiến 17. Cấp lãnh đạo trực tiếp của bạn hiện nay có đối xử công bằng với cấp dưới hay không ? (…) có (…) không Và tư cách của cấp lãnh đạo này có đáng được bạn kính trong hay không ? (…) có (…) không 18. Cấp lãnh đạo trực tiếp của bạn có am hiểu công việc của bạn hay không ? (…) am hiểu (…) không am hiểu 19. Để thực hiện công việc được giao như hiện nay, bạn có được đào tạo, huấn luyện hay không ? (…) có được đào tạo (…) không được đào tạo 20. Để thực hiện công việc hiện nay, bạn có được dành thời giờ tối thiểu cần thiết để hòan tất công việc hay không ? (…) có (…) không có 21. Bạn có thích công việc mà bạn được giao hiện nay hay không ? (…) thích (…) không thích, muốn được thay đổi 22. Khối lượng công việc bạn được giao hiện nay như thế nào ? (…) quá nhiều (,,,) phù hợp (…) quá ít 23.Điều bạn thích nhất khi làm việc với Công ty Thịnh Tòan là gì ? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 24. Điều bạn không thích nhất khi làm việc với Công ty Thịnh Tòan là gì ? …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….
  5. 25. Có khi nào bạn nghĩ đến việc rời khỏi Công ty hay không ? (…) có (…) không (…) giữ bí mật/không tiết lộ 26. Nói chung bạn có cảm thấy thỏa mãn khi làm việc tại Công ty hay không ? (…) có (…) không 27. Khi vào làm việc tại Công ty bạn đã được phổ biến cặn kẽ về Nội quy lao động của Công ty hay chưa ? (..) đã được phổ biến (…) chưa được phổ biến Theo bạn, Nội quy lao động này có điểm nào chưa phù hợp, cần sửa đổi ? ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. 28. Với tư cách là người lao động trong Công ty, bạn đã được phổ biến “Thỏa ước lao động tập thể” của Công ty hay chưa ? (…) đã được phổ biến (…) chưa được phổ biến. Theo bạn, Thỏa ước lao động tập thể này có nội dung nào chưa phù hợp với thực tế,cần bổ sung, sửa đổi ? …………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………….. 29. Bạn có được giới thiệu về Quy chế lương của Công ty hay chưa ? (…) có được phổ biến (…) chưa được phổ biến. Theo bạn, nội dung nào của Quy chế lương này cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế ? …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... 30. Bạn có thường xuyên được Công ty giới thiệu các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan trực tiếp đến bạn và công việc mà bạn đang đảm trách hay không ? (…) có (…) không có. Theo bạn, kiến thức pháp luật có thực sự cần thiết đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp hay không ?
  6. (…) cần thiết (…) không cần thiết Nếu Công ty thực hiện việc phổ biến pháp luật thường xuyên, bằng biện pháp thích hợp cho CBNV Công ty thì bạn thấy có nên làm không? (…) nên làm (…) không nên làm 31. Bạn có thể nêu thêm các ý kiến đóng góp khác của bạn dưới đây : …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. “Phiếu thăm dò ý kiến” này không ghi tên người trả lời các nội dung ghi trên phiếu, do vậy, các bạn có thể thẳng thắn và yên tâm khi trả lời các nội dung được hỏi ý kiến mà không có bất cứ sự e ngại nào. Khi hòan tất việc trả lời các nội dung ghi trên phiếu, đề nghị các bạn chuyển phiếu này trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty CP XYZ trong thời gian sớm nhất có thể được. Ý kiến trả lời của các bạn sẽ được lưu giữ và xử lý theo chế độ “mật”. Chân thành cảm ơn sự đóng góp của các bạn và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp mới của các bạn vào bất cứ lúc nào.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản