PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

phiếu xác nhận SP hoặc CV hoàn thành

Nội dung Text: PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Đơn vị:................................. Mẫu số 05 – LĐTL
Bộ phận:.............................. (Ban hành theo QĐ số:
15/2006/QĐ/BTC
.. ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)


PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC
CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày............tháng..........năm........

Tên đơn vị (hoặc cá nhân):....................................................................................................................................
Theo Hợp đồng số..........................ngày............tháng.....năm
.................................................................


STT Tên sản phẩm (công việc) Đơn vị Số Đơn Thành tiền Ghi chú
tính lượng giá

A B C 1 2 3 D
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):...............................................................................................................................
Ngày..................tháng..........năm..............

Người giao việc Người nhận việc Người kiểm tra Người duyệt
chất lượng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản