PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Chia sẻ: kebitmat

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Nội dung Text: PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

PYCNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phục
---o0o---
Số: ……..
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
Kính gửi:...................................................................
Kính mời quý...........................đến tham gia kiểm tra và nghiệm thu
Phần việc:...................................................................................................................
Thuộc hạng mục: ......................................................................................................
Công trình giaxaydung.
Thời gian:...................ngày............ tháng ................... năm 200...........
Địa điểm: ...................................................................................................................
Ngày …… tháng ……năm …..
NHÀ THẦU THI CÔNG
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản