PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.622
lượt xem
139
download

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

  1. PYCNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - hạnh phục ---o0o--- Số: …….. PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi:................................................................... Kính mời quý...........................đến tham gia kiểm tra và nghiệm thu Phần việc:................................................................................................................... Thuộc hạng mục: ...................................................................................................... Công trình giaxaydung. Thời gian:...................ngày............ tháng ................... năm 200........... Địa điểm: ................................................................................................................... Ngày …… tháng ……năm ….. NHÀ THẦU THI CÔNG
Đồng bộ tài khoản