Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
98
lượt xem
3
download

Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHIẾU YÊU CẦU SAO LỤC HỢP ĐỒNG ĐƯỢC LƯU TRỮ 1 Kính gửi : Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh Họ và tên : ................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh : ................................................................................ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số :………..…………do ...................................... cấp ngày.......tháng.......năm ........................................................................... Địa chỉ thường trú/tạm trú : ............................................................................ Số điện thoại Hoặc Tên tổ chức Địa chỉ đặt trụ sở Họ tên người đại diện : ................................................................................ :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHIẾU YÊU CẦU SAO LỤC HỢP ĐỒNG ĐƯỢC LƯU TRỮ 1 Kính gửi : Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh Họ và tên : ................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh : ................................................................................ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số :………..…………do ...................................... cấp ngày.......tháng.......năm ........................................................................... Địa chỉ thường trú/tạm trú : ............................................................................ Số điện thoại : ............................Số Fax : ...................................... Hoặc Tên tổ chức : ................................................................................ Địa chỉ đặt trụ sở : ................................................................................ Họ tên người đại diện : ................................................................................ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số : ............do ............................................... cấp ngày.......tháng.......năm....……………………….. Số điện thoại : ............................Số Fax : ....................................... Đề nghị sao lục hợp đồng số :............về nội dung .......................................... đã được Phòng Công chứng số...………….. thành phố Hồ Chí Minh chứng thực ngày.....tháng.....năm...………………….. 1 Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số : 58 / 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. Ý kiến của Trưởng Phòng Công chứng TP Hồ Chí Minh, số..... ngày......tháng......năm...... Người yêu cầu (Ký và ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản