Phiếu yêu cầu vật tư có kế hoạch

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
1.205
lượt xem
156
download

Phiếu yêu cầu vật tư có kế hoạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phiếu yêu cầu vật tư có kế hoạch

  1. PHIẾU YÊU CẦU VẬT TƯ CÓ KẾ HOẠCH Ngày ..... tháng ..... năm 2009 Số......... Quyển số.......... - Người đề nghị ………………………………………..…… BP.Công tác………………….. - Mục đích áp dụng…………………………………………………………………………… - Thời gian cần………………………………………………………………………………… Quy cách vật tư, sản TT Mã VT Màu Size ĐVT Số lượng Ghi chú phẩm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Người duyệt Trưởng bộ phận kiểm tra Người đề nghị
  2. PHIẾU YÊU CẦU VẬT TƯ CÓ KẾ HOẠCH Ngày ..... tháng 09 năm 2009 Số......... Quyển số.......... - Người đề nghị:………………………………………..…… BP.Công tác:... ……………….. - M ục đích áp dụng: …………………………………………………………………………… - Thời gian cần: ………………………………………………………………………………... Quy cách vật tư, sản TT Mã VT Màu Size ĐVT Số lượng Ghi chú phẩm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng cộng Người duyệt Trưởng bộ phận kiểm tra Người đề nghị
Đồng bộ tài khoản