Philip Kotler - Corporate Marketing Models (Harvard Business

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
204
lượt xem
117
download

Philip Kotler - Corporate Marketing Models (Harvard Business

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Corporate models: better marketing plans. Simulation from a computer's ' black box ' has become a powerful new tool for rationalizing the ar.t of marketing

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Philip Kotler - Corporate Marketing Models (Harvard Business

Đồng bộ tài khoản