Phòng bệnh hay gặp trong mùa đông

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
29
lượt xem
3
download

Phòng bệnh hay gặp trong mùa đông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mùa đông tiết trời lạnh, khí hậu lúc khô hanh, lúc lại ẩm ướt, kèm theo các cơn mưa phùn rả rích là điều kiện rất thuận lợi cho các vi khuẩn, virut gây bệnh sinh sôi và phát triển. Chính vì thế, mùa đông cũng là mùa mà tỉ lệ bệnh nhân phải nhập viện thường cao hơn các mùa khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phòng bệnh hay gặp trong mùa đông

  1. Phòng b nh hay g p trong mùa ông Mùa ông ti t tr i l nh, khí h u lúc khô hanh, lúc l i m ư t, kèm theo các cơn mưa phùn r rích là i u ki n r t thu n l i cho các vi khu n, virut gây b nh sinh sôi và phát tri n. Chính vì th , mùa ông cũng là mùa mà t l b nh nhân ph i nh p vi n thư ng cao hơn các mùa khác. Trong vô s các b nh phát tác m nh vào mùa ông, thì các b nh hô h p, cúm hay g p nh t. Mùa ông xuân là mùa mà các b nh ph i - ph qu n phát tri n m nh v i s "h u thu n" c a m cao, khí áp th p, nhi t th p, s c kháng c a cơ th b suy gi m, các vi sinh v t phát tri n thu n l i... Các b nh ph i - ph qu n d phát tri n trong mùa này là:
  2. B nh ư ng h h p thư ng xu t hi n r t nhi u trong mùa ông. nh: Inmagine Hen ph qu n: Hen ph qu n làm h p ư ng th , nh hư ng n vi c di chuy n không khí vào và ra ph i. Hen ph qu n ch nh hư ng n ph qu n mà không nh hư ng n ph nang và mô ph i. Ph qu n c a ngư i b hen r t nh y c m v i m i kích thích gây b nh. Kích thích ó có th là các d nguyên t bên ngoài như ph n hoa, hóa ch t, b i sinh v t, n m, m c, vi khu n, b i vô cơ..., hay có ngu n g c n i t i trong cơ th ngư i b nh: các n i ti t t , nh ng thay
  3. i c a môi trư ng bên trong cơ th ... Phòng tránh b nh ch y u là ph i lo i tr ư c các y u t gây b nh như tránh l nh, tránh b i b m, ký sinh v t, n m m c, ph n hoa... i u tr b nh ph i nhanh, có hi u qu , c t ư c cơn hen trong th i gian ng n nh t, không cơn hen phát tri n thành ác tính. Viêm khí - ph qu n c p: Các tác nhân gây viêm khí - ph qu n c p mùa ông xuân thư ng là virut cúm, virut influenza A và B, các virut parainfluenza, virut h p bào hô h p, virut h ch, virut ư ng mũi và các lo i khác. Phòng b nh b ng cách gi m, không b l nh, có th dùng kháng sinh ch ng b i nhi m. Viêm ph i: Y u t gây b nh là S. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, các virut hô h p, Chlamydia pneumoniae, H. influenzae, tr c khu n Gram (-) ái khí, t c u vàng và các lo i khác. B nh viêm ph i r t nguy hi m i v i ngư i cao tu i và tr
  4. nh vì s c kháng cũng như kh năng ch u l nh kém. Vi c phòng viêm ph i vì th r t quan tr ng. Ngoài gi m, tránh l nh, tránh m, tránh gió lùa... n u th y có các tri u ch ng như ho nhi u, s t cao kéo dài, khó th ... b nh nhân c n n b nh vi n càng s m càng t t. t c p c a tâm ph m n: Tâm ph m n là b nh tim do b nh ph i m n tính gây ra. B nh thư ng t ng t tr n ng trong mùa l nh. Tuy là b nh tim nhưng do nguyên nhân ph i nên mu n kh i b nh c n i u tr ch y u v ph i, i u tr nhi m khu n ph i. B nh tâm ph m n sau vài tc ps d n n t vong, do v y, vi c phòng ch ng không x y ra tc pc a tâm ph m n mùa l nh là v n s ng còn iv i ngư i b nh. Suy hô h p: Suy hô h p mùa l nh thư ng do nhi m khu n, ngư i có b nh ph i - ph qu n m n tính, ngư i nhi m virut (cúm...). Suy hô h p do nhi m
  5. khu n i u tr ơn gi n, hi u qu hơn suy hô h p ngư i b b nh ph i m n tính. Suy hô h p sau cúm thư ng r t n ng, t vong cao. Giãn ph qu n ư t là giãn ph qu n xu t ti t, ngư i b nh ho kh c nhi u m. Mùa ông xuân là mùa giãn ph qu n ư t bi u hi n rõ nh t. Nguyên nhân là th i ti t l nh kích thích ph qu n xu t ti t niêm d ch, ng trong các ph qu n giãn là môi trư ng thu n l i cho cho nhi m khu n phát tri n. Vì th , trong b nh này, ch ng l nh, ch ng nhi m khu n c n ư c c bi t chú ý. Ho ra máu: Ho ra máu ch u nh hư ng r t nhi u c a y u t th i ti t. Trong 3 y u t : m, khí áp, nhi t thì s thay i v nhi t và khí áp nh hư ng n ho ra máu rõ r t nh t. Phòng ch ng b nh này ch có cách duy nh t là gi m cơ th , c bi t là vùng mũi, h ng.
Đồng bộ tài khoản